archiv
Učitelské noviny č. 04/2004
tisk článku

Studenti pedagogického lycea se vzdělávají v Terezíně

Vzdělávání je v Památníku Terezín realizováno prostřednictvím vzdělávacího oddělení, které bylo založeno roku 1993. Zaměřuje se na stále aktuální otázky boje pro rasismu, objasňování jeho nebezpečnosti a na výchovu k toleranci.

Loni v listopadu tady absolvovala třída 4. ročníku oboru Pedagogické lyceum ze Střední pedagogické školy v Berouně třídenní seminář. Program zahrnoval besedu o pojmech souvisejících s holocaustem a o rolích, které plnilo terezínské ghetto v průběhu své existence. Následovalo promítnutí krátkého dokumentárního filmu a poté se skupina odebrala pod odborným vedením na prohlídku bývalého ghetta.

V dalších dnech dostali účastníci semináře podrobnější informace, které pak využili k samostatné činnosti. Studentky a studenti obdrželi od lektorů velké množství studijních materiálů k různým aspektům terezínské historie. Sledovali například: život v terezínském ghettu, děti a mládež v Terezíně, dětské časopisy či významné osobnosti.

S pomocí těchto materiálů a expozic v objektech Památníku Terezín skupiny zpracovávaly zvolená témata a své poznatky prezentovaly ostatním. Témata byla ztvárněna i výtvarně.

V průběhu semináře všichni účastnici absolvovali prohlídku Malé pevnosti a besedu s pamětníkem. Životní příběh paní Doris Grosdanovičové, židovky, která přežila holocaust, všechny oslovil.

Po návratu do školy studentky a studenti vytvořili na chodbě školy výstavu, na které prezentovali svoje poznatky, zkušenosti a prožitky. Své zážitky doplnili fotografiemi. Žáci nižších ročníků se tak vhodným způsobem dovídají o utrpení tisíců lidí v Terezíně. Poznávají současnou činnost vzdělávacího oddělení Památníku Terezín.

Vyučujícím dějepisu a občanské nauky se díky oboustranné spolupráci s využitím mezipředmětových vztahů podařil uskutečnit výchovně vzdělávací projekt. Byl úspěšný, protože vycházel z mimořádného zájmu i aktivity studentek a studentů. Obsahově a formálně zdařilá výstava je toho dokladem.

Eliška Zapletalová a Marie Garkischová
vyučující SPgŠ Beroun

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz