archiv
Učitelské noviny č. 03/2004
tisk článku

Ability znamená schopnost

Soutěž jako cesta k pracovnímu uplatnění

Být zaměstnán. To je pro řadu postižených lidí problém, se kterým si sami nedokážou poradit. Měl by jim v jeho řešení pomoci stát. Spoléhejme se však na stát, mnoho lidí již poznalo díry v sociálních sítích. Proto je lépe co nejvíc spoléhat na sebe. Hledat v sobě schopnost prosadit se, najít uplatnění. V angličtině je ekvivalentem slova „schopnost“ slovo „ability“. Odtud je odvozen název abilympiády, soutěže, při níž lidé s handicapem prokazují svou schopnost uplatnit se.


Abilympiáda pro dospělé píše své tradice od sedmdesátých let, kdy toto hnutí v Japonsku vzniklo. V Česku (respektive v Československu) se národní abilympiády pořádaly pod patronací pardubických organizátorů od počátku devadesátých let. Mezinárodní a český proud se „proťal“ na 5. mezinárodní abilympádě, která se uskutečnila v roce 2000 v Praze – byla první a zatím jedinou na evropském kontinentu (viz UN 30/2000). Zúčastnilo se jí i několik absolventů Jedličkova ústavu a škol (JUŠ). „Měli bychom je pozvat na besedu s našimi současnými žáky,“ navrhl tehdy Oldřich Špecián z JUŠ – a jak to tak bývá, dostal to hned na starost. Zkoušel tedy kontaktovat organizátory „velkých abilympiád“, aby se poradil. Jaromír Krpálek, ředitel organizace 5. světové abilympiády, mu ale prý tehdy řekl, že besedy jsou nanic, ať raději zkusí připravit „malou abilympiádu“.

Pustil se do toho vyzbrojen malými zkušenostmi, získanými od organizátorů abilympiád pro dospělé, kteří již v několika ročnících zkoušeli i soutěže pro děti. I proto byl na začátku opatrný, a první, respektive nultý ročník proběhl velmi komorně. V rámci Dne dětí v JUŠ, vedle tradičního sportovního dne, byly nabídnuty některé soutěžní abilympijské disciplíny jen zdejším dětem. Žádné velké ambice si tehdy v roce 2001, rok po mezinárodní abilympiádě nedělali.

Zájem byl ale velký, proto se rozhodli ve spolupráci s Českou abilympijskou asociací založit novou tradici. Ředitel JÚŠ uvolnil 30 000 korun na ceny a organizaci, byli osloveni sponzoři. Každý rok je čeká taková anabáze. Sponzorství ještě stále není v naší společnosti bráno jako samozřejmost, zvlášť u soutěží, které nepronikají do hlavních televizních zpráv, kde nekouká velká naděje na firemní reklamu. Část peněz získávají taky z grantů. Celkem potřebují, aby se sešlo okolo 200 000 korun.

Soutěžní disciplíny se odvíjely od možností ústavu – vedoucí disciplín se rekrutují z pracovníků jednotlivých terapeutických dílen a učitelů školy. Děti tedy soutěží v košíkářství, v práci se dřevem, ve vyšívání v rámci textilní dílny, v malování, keramice a modelování vůbec, aranžování květin, v cukrářství a studené kuchyni, ve skládání puzzle a lega nebo v jednoduché práci s počítačem. „Máme dvě pěkné učebny – na složitější úkol – tvorbu webových stránek se nám ale zatím žádné dítě nepřihlásilo, proto se pro letošní rok tato disciplína neotevírá a místo toho nabízíme hry na počítači,“ říká O. Špecián. Žádný z učitelů se prý ale nechtěl jako vedoucí k této disciplíně zavázat. Přemluvil proto jednoho civilkáře a nyní se hledá, jakou jednoduchou hru vybrat – asi se rozhodnou pro nějakou freeverzi automobilových závodů. Uvažovali i o úkolu blížícím se knihařství, to ale nakonec vyhodnotili jako příliš náročné. „Musíme velmi zvažovat možnosti soutěžících dětí,“ vysvětluje O. Špecián.

Ve většině disciplín jsou otevřeny dvě kategorie (dělí se podle věku), třeba soutěž v cukrářství má ale pouze úkoly pro starší. A na jejich výsledky a na výsledky soutěže v přípravě studené kuchyně se těší všichni, protože je také všichni korporativně na konci snědí.

Jedné disciplíny se může zúčastnit maximálně deset, jen výjimečně a při velkém zájmu pustí organizátoři trošíčku větší počet soutěžících. Raději je přesunují do podobných, méně obsazených úkolů (místo keramiky modelování…). Snaha ale je, aby si každý vybral, co ho zajímá, v čem je dobrý.

V soutěži stojí vedle sebe (nedá se říci proti sobě) děti s různým postižením, tělesným, rozumovým i smyslovým, často s vadami kombinovanými. Podmínkou je pouze průkazka ZTP, nebo alespoň potvrzení od lékaře o postižení dítěte. Jestli se někde říká otřepané klišé, že vítězi jsou všichni, pak tady to platí doopravdy. Drobné ceny a uznání jsou připraveny pro každého.

Od 1. ročníku v roce 2002 je již Česká abilympiáda pro děti a mládež celorepublikovým kláním. Organizátoři z JUŠ oslovili všechna zařízení podobného typu po celé republice. Letošní, již třetí dětská abilympiáda se uskuteční v sobotu 22. května. Kolem stovky soutěžících od 6 do 18 let se sjíždí většinou den předem, ubytováni jsou za režijní ceny ve zdejším domově, pokud chtějí, mohou po dohodě zůstat i déle, aby si třeba mohli prohlédnout se svými průvodci Prahu. To už ale mají soutěž za sebou. To už prožili svou trému, své soustředění i radost z výsledku. To už ukázali, co dokážou - že se chtějí co nejsamostatněji uplatnit v životě i mezi méně postiženými – protože, kdo je konečně mezi námi něčím nepostižen?

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz