archiv
Učitelské noviny č. 05/2010
tisk článku

JEDNO CHYBNÉ PÍSMENO ZRUŠILO STIPENDIA

 

 
Studenti soukromých VŠ nedostávají příspěvek na ubytování
 
Novelou vysokoškolského zákona z roku 2005 získali studenti soukromých vysokých škol (SVŠ) legislativní základ pro možnost na přiznání ubytovacího stipendia. Stipendia se pak bez problémů začala vyplácet. Až do poloviny minulého roku. Důsledkem v podstatě nepatrné a čistě technické legislativní chyby však nemohou dostat už ani korunu. Zatím.
 
 Hrátky s abecedou
 Od července loňského roku platí zákon č. 110/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Zároveň došlo i ke změně či doplnění dalších souvisejících zákonů včetně zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
 V rámci těchto změn bylo do vysokoškolského zákona nově zavedeno stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. Bylo zařazeno do druhého odstavce paragrafu 91 o stipendiích, a to pod písmenem c). Tím také došlo ke změně označení dalších druhů stipendií. Tento čistě technický abecední posun však již nebyl následně proveden v paragrafu 40, který se zabývá výhradně financováním SVŠ. Důsledkem toho ztratily privátní vysoké školy (působící jako obecně prospěšná společnost), respektive jejich studenti jakoukoliv možnost získat státní dotaci určenou na stipendia. Způsob i výše vyplácení se řídí dalšími exekutivními pravidly – v praxi šlo doposud o stipendia ubytovací.
 Technickou chybou však studenti SVŠ zároveň teoreticky získali možnost na obdržení jiného stipendia, a to stipendia poskytovaného v tíživé sociální situaci. To je totiž nyní v zákoně na místě, kde předtím bylo pamatováno na udělování stipendia „v případech zvláštního zřetele hodných“, čímž se v praxi ve vtahu k SVŠ myslí právě stipendium ubytovací. Podle našich informací se však na ministerstvo školství s žádostí o poskytnutí sociálního stipendia z řad SVŠ zatím nikdo neobrátil.
 Veřejných vysokých škol se tato legislativní chyba nijak nedotkla. Režim financování stipendií je vázán na jejich finanční prostředky, které čerpají z celkového normativu poskytovaného ze státního rozpočtu.
 
 Poslanci chybu doposud nenapravili
 Když ministerští úředníci zjistili, k jakému omylu v legislativním procesu došlo, hned jednali. „Od okamžiku, kdy byla tato záležitost objevena, ministerstvo školství vypracovalo jednoduchý návrh novely, ve kterém nejde o nic jiného než škrtnout písmenko D a nahradit ho písmenem E v jednom paragrafu vysokoškolského zákona. Před koncem roku, kdy panovala nervozita kolem státního rozpočtu, nebyl ale nikdo z poslanců ochoten dát tuto záležitost na program jednání poslanecké sněmovny,“ informoval na zasedání předsednictva Rady vysokých škol (RVŠ) PETR VALÁŠEK, z odboru VŠ MŠMT.
 Zdá se, že se v těchto dnech příslušný legislativní návrh na program jednání poslanecké sněmovny konečně dostane. „Šlo o legislativní chybu. Budeme to nyní napravovat. Dává se pozměňovací návrh. Není úplně přesně jasné, jak vlastně k chybě došlo. Nikdo tuto změnu nenavrhoval. Pravděpodobně došlo k chybě při přepisu,“ vysvětlila pro UN poslankyně MICHAELA ŠOJDROVÁ (KDU-ČSL), místopředsedkyně školského výboru.
 Na předsednictvu RVŠ padl také dotaz na to, kdo bude za pochybení potrestán? Zdá se, že by poslanci nejprve museli chtít celou věc vyšetřit, a teprve poté by mohl být případný viník hnán ke zodpovědnosti…
 
 Zpětná platba není reálná
 Jakou škodu vlastně roztržitý neznámý doposud způsobil? Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Ne, že by únik peněz určených potencionálně studentům SVŠ nešlo vyčíslit, ale v zákoně se jasně hovoří o možnosti, nikoliv o automatickém nároku. V praxi to tedy znamená, že ministerstvo školství SVŠ může, ale nemusí poskytnout dotaci na příslušné stipendium.
 Dá se to ale formulovat takto: SVŠ nemohlo být zatím vyplaceno 14 milionů korun. Dotklo se to 5400 studentů z 33 privátních VŠ.
„Studenti vnímají negativně, že to, na co vlastně mají morální právo, nedostanou. Když totiž tento příspěvek od státu nedostávali, byli svým způsobem diskriminováni. Neexistuje důvod, proč by neměli ubytovací stipendia dostávat i studenti SVŠ. Během posledních let se tato nespravedlnost napravila a najednou se vše má vrátit k předešlému stavu,“ komentuje FRANTIŠEK PRÁŠEK, předseda akademického senátu Vysoké školy podnikání v Ostravě a ptá se: „Budou školy nějak odškodněny?“
 „Mluvit o odškodnění není v této souvislosti dobré. Nejde totiž o žádný nárok. Zákon říká, že ministerstvo může, tedy nikoliv, že je povinno. Ano, současná situace je nemilá, ale soukromým školám nikdy nevznikl žádný nárok uplatnitelný ze zákona,“ analyzoval na RVŠ P. Valášek.
 Také M. Šojdrová zpětné vyplacení peněz odmítá. Využití dané situace k zániku stipendia si však nepřeje: „Jsem sice zásadním odpůrcem toho, aby se nárokové peníze dávaly SVŠ, ale pokud jde o jejich studenty, je to něco jiného – nárok na stipendium by mít měli, protože jde v podstatě o sociální dávku.“
 Oficiálně se však SVŠ nebo jejich studenti nijak nebouří. Kromě několika málo dotazů na ministerstvo školství podal jen jeden student stížnost kanceláři ombudsmana.
LUKÁŠ DOUBRAVA
< zpět do čísla
banners/free-cinema-390x60.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
41%
23%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz