archiv
Učitelské noviny č. 02/2010
tisk článku

Jaké je naše školství?

 

Vzdělávání je v naší zemi přikládán velký význam. Je spojováno s výběrem povolání a úspěšným uplatněním v životě. To vede k velké selektivnosti českého školství v podobě škol s rozšířenou výukou jazyků nebo víceletých gymnázií, která z běžných základních škol odčerpají již na prvním stupni žáky, u jejichž rodičů je vzdělání na prvních místech žebříčku hodnot. Proto se prohlubují rozdíly mezi žáky i mezi jednotlivými školami a výběru „dobré“ školy je věnována pozornost.
První ukázka z praxe:
Působila jsem na běžné základní škole, která měla na druhém stupni zřízeny speciální třídy pro děti s poruchami učení. V takové třídě bylo 12 žáků. Když jsem se v jedné hodině marně lopotila s výkladem učiva tak, že to na mně poznali i žáci, vyslechla jsem si následující komentář jednoho z nich: „Co po nás chcete, paní učitelko, vždyť my jsme tady samí hlupáci.“
Druhá ukázka z praxe:
Učila jsem na základní škole s rozšířenou výukou jazyků. Ve třídě jsem měla 31 žáků. Šli jsme na výstavu českých korunovačních klenotů a domácí úkol zněl získat o nich podrobnější informace. Druhý den mě žáci zasypali odbornými publikacemi, vypsanými informacemi z internetu, vyrobenými maketami klenotů.
Co od škol očekávají rodiče? Přípravu dětí na přijímací pohovory na další stupeň školy.
Jak hodnotí současnou školu děti? Je dobře vybavená pomůckami, s učiteli se dá diskutovat, vnímají názory a individuální potřeby žáků, rozsah i zajímavost učiva, je dobré úrovni.
Jak jsou se svou profesí spokojeni učitelé? Třináct procent je velmi spokojeno, 60 % spíše spokojeno.                      
Co se učitelům nelíbí? Nízké platové ohodnocení a vysoká psychická náročnost profese.
(Údaje čerpány z příspěvku Jany Strakové na SKAV 19.11.2009)                     
Jaké jsou cíle vzdělávání? Podle mého názoru vykazuje v této oblasti velký rozdíl předškolní a základní vzdělávání. Cílem předškolního vzdělávání je připravit dítě na život, vytvořit u něj kompetence k učení a k celoživotnímu vzdělávání. Cíl základního vzdělávání leží v předávání informací a zprostředkování takových znalostí, které by žákovi pomohly zvládnout přijímací pohovory na sekundární a terciární vzdělávání.
A jakou zakázku mají pro české školy politici volení občany k správě věcí veřejných???
Pavla Petrů-Kicková,
Strančice
< zpět do čísla
banners/free-cinema-390x60.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
41%
23%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz