archiv
Učitelské noviny č. 01/2004
tisk článku

Kruh spolupracujících škol

Nových nápadů, osvědčených zkušeností není ve škole nikdy dost. Jejich přenos mezi pedagogy a školami předpokládá dobrou spolupráci. V současnosti má spolupráce škol v obvodu města svá úskalí, protože si školy konkurují a každá si chrání ta svoje Nej. Z tohoto důvodu bylo pro nás zajímavé připravit projekt na spolupráci nekonkurenčních škol v regionu – ZŠ J.A.Komenského Lysá n.L, ZŠ Vodičkova Praha a ZŠ Rožďalovice.
Nejprve jsme zjišťovali, čím se která škola může pochlubit, co umí a může předat partnerům. V rámci realizace projektu proběhly na všech zúčastněných školách hospitace spojené s prohlídkou škol. Na místě jsme si mohli popovídat o našich postřezích z hodin, nebo jak náš momentální problém řeší na jiné škole. Poznali jsme zajímavé kolegy, na partnerských školách účastníci jistě nezapomenou na úžasnou výtvarnici Věru Rafajovou z Prahy, na zapálenou hudebnici z Rožďalovic paní Drahomíru Říhovou ani na sehranou třídu pod taktovkou Markéty Šmídové z Lysé nad Labem. V rámci projektu probíhala také spolupráce vedení všech tří škol. Náš Kruh byl přínosný konkrétním vyučujícím i ředitelům a zástupcům. Rozhodně chceme v navázané spolupráci pokračovat. Znamená to již nyní přemýšlet o náplni v roce 2004.
Na získaném grantu nebyla zanedbatelná ani finanční částka, která realizaci podpořila. Všechny školy se spolupodílely na ekonomickém zajištění spolupráce. Projekt se podařilo uvést do života díky grantu, který jsme získali od sdružení AISIS Kladno (pořádá za pomoci sponzorů semináře pro učitele).
Každý pedagog v úvodu absolvuje víkendový seminář OSV (osobnostně sociální výchova). Dál se absolvent rozhodne podle oblasti svých zájmů, zda se bude orientovat na Metodické kabinety ve svého oboru, na spolupráci rodiny a školy, nebo chce získat lektorské dovednosti. Vzdělávat se může i vedení školy v kurzech Trvalé obnovy školy (začal již čtvrtý ročník). Je patrné, že semináře mají návaznost, nejde o jednorázové akce, po nichž nic nenásleduje. Náplň seminářů je náročná , ale pedagogové přijíždí spokojeni. Někteří mohou v úvodu zjistit, že tudy jejich pedagogická cesta nepovede. Toto zjištění je projevem poctivosti a je třeba si jej vážit. Uvolní místo v seminářích kolegyni-kolegovi.
Závěrem chci poděkovat za příjemná přijetí a mnoho získaných zkušeností na partnerských školách v Rožďalovicích a Praze 1 i pracovníkům sdružení AISIS Kladno za možnosti, které pedagogům nabízí. Jsem přesvědčena, že sehrávají spolu s PAU a dalšími iniciativami pedagogů „z dola“ významnou roli v postupné přeměně našich škol.

 

VLASTA KARÁSKOVÁ,
ZŠ J.A.Komenského, Lysá nad Labem

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz