archiv
Učitelské noviny č. 10/2009
tisk článku

JEŠTĚ JEDNOU ETICKÁ VÝCHOVA aneb POKUS O VYVRÁCENÍ MÝTŮ

 

Je potěšitelné, s jakým ohlasem se setkala veřejná diskuze na téma etická výchova – doplňující vzdělávací obor pro základní školy na portále www.rvp.cz. Jsem vděčný za příspěvky vyjadřující podporu, ale i za ty, které vyjadřují odmítavé stanovisko. Kultivovaná polemika k diskuzi patří a je nutné ji rozvíjet. Dovolím si na tomto místě ovšem ještě několik poznámek.
 
1.      Etická výchova Rámcový vzdělávací program pro základní školy (dále jen RVP ZV) doplňuje a to v oblastech: rozvoje pozitivních citů, analýzy vlivu pozitivních vzorů, nácviku iniciativnosti, nácviku sociálních dovedností v obtížných situacích (např. antipatie k druhému), smyslu života, odpuštění atd.
V RVP ZV rovněž nenalezneme místo, kde by se kladl důraz na systematický rozvoj mravního úsudku žáka. Etická výchova se snaží zaplnit toto „bílé“ místo a nabídnout řešení.
Důležité doplnění RVP ZV vidím rovněž v cíli. V etické výchově zdůrazňujeme, že nácvik sociálních dovedností je nutno vést se zaměřením na prosociálnost. Snažíme se tak vyhnout tomu, že naši žáci budou umět komunikovat, budou empatičtí atd., ale přitom budou prosazovat své egoistické zájmy a budou manipulovat druhými.
 
2.      V současné době již existuje doplňující vzdělávací obor etická výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Rozpadla se tím koncepce výstavby kurikulárních dokumentů, nebo zaregistroval někdo nesystémový přístup MŠMT, před čímž někteří oponenti varují? Podle mého názoru je logické, že vyvstala snaha posunout věc dále a začlenit etickou výchovu i do RVP ZV, kam zcela jistě i podle vyjádření většiny diskutujících v již zmiňované veřejné diskuzi patří. 
 
3.      Etická výchova není konceptem jednoho muže. Vychází z několika psychologických a pedagogických škol. Za mnohé jmenujme: kognitivně-behaviorální psychologii, teorii emoční inteligence, logoterapii, humanistickou psychologii a pedagogiku, teorie rozvoje mravního usuzovaní J. Piageta a L. Kohlberga. I přesto, že ji ve Španělsku a zemích Latinské Ameriky najdeme pod názvem „Výchova k prosociálnosti“, prošla důležitou modifikací na Slovensku pro podmínky slovenského, ale i českého školství. Tento transfer realizoval celý odborný tým. Také na podobě etické výchovy se v ČR shodlo např. Etické fórum s Kabinetem etické výchovy pracujícím pod Pedagogickou fakultou UHK. A dovolím si tvrdit s předním českým odborníkem na téma hodnoty a rozvoj mravního usuzování dr. Vackem, že lepší koncepci etické výchovy u nás nemáme. Tvůrci etické výchovy také již od počátku zdůrazňují, že projekt nemá své vlastní metody a v konečném důsledku i pořadí témat je spíše doporučené.
 
4.      Úsměvným a nepodstatným se mi jeví opakované zastrašování veřejnosti politickými a náboženskými vlivy na etickou výchovu. Pokud se ocitneme na poli vzdělávací politiky, kam bezesporu kurikulární reforma patří, překvapujeme mě, že někomu vadí například deklarativní vyjádření k etické výchově ze strany Senátu (usnesení č. 347/2006). Stejně tak si každý může přečíst v UN č. 5/2009 celý návrh doplňujícího vzdělávacího oboru etická výchova a vytvořit si názor, zda se jedná o latentní náboženskou výchovu. Myslím si, že kritický čtenář dojde k závěru, že předkládaná koncepce etické výchovy nic podobného zjevně nevykazuje.
 
Co dodat na závěr? Šíře koncepce etické výchovy se přímo nabízí k průniku s dalšími projekty. Pokud dojde k jejímu začlenění do RVP ZV, bude občanské sdružení Etické fórum ČR spolupracovat s každým zájemcem a nebude zcela jistě bránit nikomu, kdo by se snažil vlastní cestou naplňovat cíle a obsahy nového doplňujícího vzdělávacího oboru. Jde všem přece o reformu, nebo se mýlím?
Pavel Motyčka,
učitel na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz