archiv
Učitelské noviny č. 10/2009
tisk článku

HROZÍ DALŠÍ ODKLAD STÁTNÍ MATURITY?

 

MŠMT to odmítá, určité pochyby však existují
Na únorovém jednání sněmovního školského výboru došlo k ostrému střetu poslanců se zástupci ministerstva školství a CERMATu nad přípravou státních maturit. Ministerstvo školství předložilo výboru zprávu o svém postupu, kterou poslanci napříč politickým spektrem označili za nedostatečnou, nekonkrétní a neúplnou. Po odvolání Pavla Zeleného z čela CERMATu jeho nástupce Martin Mach dostal za úkol změnit a zlevnit logistický model zkoušky. To spolu se vzrušenou debatou na výboru způsobilo, že nad osudem státní maturity se znovu začal vznášet velký otazník – bude zase odložena kvůli opožděným přípravám?
 
Školský výbor na svém jednání, které proběhlo před zhruba dvěma týdny, požádal ministerstvo, aby mu do 13. března předložilo detailní a vyčerpávající materiál o všech aspektech připravenosti uskutečnit společnou část maturitní zkoušky. Poslancům v čele s předsedou výboru Walterem Bartošem (ODS) totiž záhy po vystoupení zástupců ministerstva školství chyběly především přesný harmonogram všech aktivit (projektů, jejich dílčích částí, vyhlášení výběrových řízení na externí dodávky zařízení a služeb), přehled smluv s externími dodavateli služeb a detailní přehled všech ekonomických nákladů. Nespokojenost poslanců s materiálem MŠMT vyvolala obavy o zdárný průběh a start státních maturit v termínu, tedy v příštím roce. Proto jsme se několika členů školského výboru na tuto záležitost zeptali.
 
Anketa mezi poslanci
„Ke skluzu v přípravě státních maturit už došlo - podle původního harmonogramu například vyhláška k maturitě měla být připravena v lednu a máme březen,“ konstatoval W. Bartoš. „Předpokládám, že ministerstvo školství do 13. března dá vše do pořádku a že budeme mít na stole zprávu, která nás všechny uklidní, protože nám zaručí, že příprava státních maturit probíhá, jak má. Jestli ale zpráva nebude v pořádku, obávám se, že státní maturita skončila. Vyhláška, vypsání různých výběrových řízení atd. mají své lhůty, které když se nestihnou, není podle předsedy školského výboru možné maturitu v příštím roce rozjet.
„Indicie o tom, že je státní maturita ohrožena, nemám. Jsem pro to, aby pokračovala,“ řekla Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). „Nicméně naprosto souhlasím s kolegou W. Bartošem v tom, že ministerstvo by mělo velmi podrobně informovat školský výbor o svém dalším postupu. Nedostatečnost předloženého materiálu byla zřejmě způsobena nějakým nedorozuměním v jeho zadání, z toho bych ale nevyvozovala závěr, že maturita je na odpis. Osobně chci dělat vše pro to, aby státní maturity byly.“
Pokud by komplikace v přípravě státní maturity, které také stály i za odvoláním Pavla Zeleného z čela CERMATu, vedly k dalšímu odkladu, přesto by podle M. Šojdrové státní maturita jako taková ohrožena nebyla. „Dříve nebo později bychom ji stejně museli zavést, protože by nás k tomu donutil společný evropský vzdělávací prostor. „Ale samozřejmě platí, čím později, tím lépe pro toho, kdo ji nechce.“
„Domnívám se, že samotný průběh jednání a jeho závěr byl trochu jinak interpretovaný, než jaký skutečně byl,“ zdůraznil Milan Bičík (KSČM). „Z pohledu harmonogramů, které předložil ještě P. Zelený, dochází opravdu ke zpoždění, bohužel výbor nedostal některé informace, které k tomu vyžadoval. To bylo důvodem živější diskuze. Naše strana zatím vůbec neuvažuje o odložení či zrušení státních maturit. Jde o to, aby byl dodržován harmonogram a provedeny všechny kroky, aby maturity byly spuštěny řádně a včas.“
Mnohem ostřejší byla ve svém vyjádření největší opoziční strana.
„Způsob prezentace příprav státních maturit tak, jak se o to na zasedání školského výboru minulou středu pokusil ministr školství Ondřej Liška, považuji jednoznačně za největší debakl šéfů rezortu školství za poslední léta. Naprosto klíčový, bohužel stále odsouvaný projekt státních maturit, který měl odstartovat už příští rok, se náhle, za Liškova přihlížení, posunul v čase nejméně o další rok nazpět. Moje překvapení bylo tím větší, že ještě na podzim loňského roku bylo možné, byť s některými připomínkami, považovat tento projekt na připravený k uvedení do praxe,“ zhodnotila jednání školského výboru poslankyně za ČSSD Vlasta Bohdalová a dodala, že další průtahy, které se po jednání výboru jeví jako nevyhnutelné, státní maturity opět výrazně prodraží.
Ministerstvo podle ní nebylo schopno dát jasnou odpověď na základní otázky: Proč stále nebyla předložena novela školského zákona, zda vůbec existuje harmonogram školení učitelů nebo logistický a informační systém, jakým způsobem bude probíhat čerpání peněz z evropských fondů na projet maturit nebo zda je vůbec možné stihnout vypsat výběrová řízení na dodavatele služeb. „Dořešena není ale ani základní otázka celého projektu – zabezpečení otázek a jejich ochrana před zveřejněním. Nebezpečí úniku informací je přitom pro celý projekt naprosto klíčové, o čemž svědčí i veřejnosti všeobecně známé zkušenosti Slováků.“
Jen na okraj, ČSSD debaty o státní maturitě překročila vlastním návrhem, který je obsažen v zatím pracovním textu tzv. Zelené knihy, kterou koncipuje stínový ministr školství Jiří Havel (text má redakce UN k dispozici). Zelená kniha sociálních demokratů si klade již dříve mnohokrát diskutovanou otázku, zda nenahradit státní maturitu standardizovanou zkouškou v průběhu studia. Zkoušky by podle ČSSD mohla zajišťovat instituce, která by organizačně a náplní nezatížila školy a byla by zárukou objektivity. Tyto zkoušky by byly koncipovány jako minima, bez kterých by nebylo možno ukončit střední vzdělání, a bylo by je možno skládat během studia střední školy.
A dokdy by se mohla tato změna uskutečnit? Možná do deseti let, podle toho, jak rozhodne veřejná diskuze - nabádá zatím příslušnými orgány ČSSD neschválená Zelená kniha.
Odpověď ministerstva
Ministerstvo školství se proti interpretaci jednání výboru i jeho usnesení ohradilo.
Podle vyjádření tiskového odboru je model státní maturity nastaven a všechny nejdůležitější otázky týkající se studentů a pedagogů jsou schváleny a vyřešeny. Novela příslušného zákona, která upravuje pouze některé technické detaily, bude do připomínkového řízení předložena v březnu. Prováděcí vyhláška bude k dispozici do konce školního roku. Harmonogram školení učitelů je detailně zpracován a hotov.
„Pokud se někdo kvůli svým zájmům snaží vyvolávat paniku, je to jeho věc. Já říkám, že to nejpodstatnější pro zdárný průběh státní maturity je připraveno," zdůraznil podle tiskového odboru ministr školství Ondřej Liška (SZ).
Ministr v této souvislosti dodal, že o problémech v oblasti logistiky ví. Právě proto také nedávno vyměnil vedení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které maturitu připravuje. „Od ledna letošního roku je jeho ředitelem Martin Mach, jenž na nápravě nedostatků intenzivně pracuje.“
Podle M. Macha se minulé vedení CERMATu dopustilo zásadní chyby například v přípravě digitalizace a vytěžování záznamových archů. „Chtěli mít digitalizační pracoviště na každé škole. To by znamenalo jednak obrovské pořizovací náklady, které si nemůžeme dovolit, jednak další výdaje na školení. Už tak přetěžovaným pedagogům by to přineslo jen další spoustu práce navíc. Kromě toho by se drahé zařízení používalo jen jednou za rok, protože projekt bývalého vedení CERMATu nepočítal s jeho využitím při jiné příležitosti než při samotné maturitě," vysvětlil ředitel CERMATu. Chce jít proto cestou, která je obvyklá v okolních zemích a která byla odzkoušena i u nás v rámci projektu Maturita nanečisto. „Archy se budou k digitalizaci svážet vždy z více škol na jedno místo. Ušetříme tím nejen spoustu práce učitelům, ale i velké množství peněz. Myslím, že veřejnost není ochotna investovat do státní maturity další stovky milionů a já se jí vůbec nedivím,"  uvedl ředitel.
Martin Mach po svém nástupu do funkce zrušil řadu předražených a neprůhledných zakázek na dodavatele služeb s vysvětlením, že MŠMT a jím řízené organizace je zajistí svépomocí a levněji. „Když vezmu jako příklad právě digitalizaci, tak tam byla ve výběrovém řízení jediná nabídka, předražená minimálně o 50 procent. Stát by přišla na půl miliardy. Raději jsem výběrové řízení zrušil a budeme postupovat výše naznačeným způsobem,"  vysvětluje Mach. Projekt státní maturity to podle něj ani v nejmenším neohrožuje.
„Maturita bude. Jsme si vědomi, že se v tuto chvíli dostáváme do ‚nejžhavější‘ fáze přípravy a budeme muset co nejintenzivněji komunikovat se školami i širokou veřejností. Zbytečná panika může státní maturitě jen uškodit," řekl v tiskové zprávě ministr školství.
Rizika jsou známa
M. Mach na závěr pro UN uvedl, že všechna známá rizika státní maturity jsou identifikována. „V rámci systému řízení rizik vůči potenciálním hrozbám navrhujeme a realizujeme příslušná opatření. Registrujeme zvýšený zájem o přípravu maturitní zkoušky, který byl odstartován medializací jednání školského výboru. Naším primárním cílem je v této chvíli co nejrychleji nastartovat školení učitelů, zvýšit informovanost veřejnosti, urychlit přípravu vyhlášky. Osobně považuji za největší posun posledních týdnů fakt, že ministerstvo přijalo přípravu na státní maturitu jako skutečnou prioritu roku 2009. Ministrem školství byl zřízen zvláštní koordinační tým, CERMAT a MŠMT úzce spolupracují a celé toto soukolí začíná zvyšovat výkon.“
Petr Husník
 
Dubnová generálka
Ředitel CERMATu Martin Mach poskytl UN podrobnější a zcela aktuální informace o nadcházející první části maturitní generálky, o projektu MAG´09 - 1.
Pod označením MAG´09 se skrývá generální pilotáž společné části maturitní zkoušky. Jde o celoplošný projekt, který by měl pokusně ověřit novou metodu, formu a organizaci ukončování středoškolského vzdělávání maturitní zkouškou. Skládá se ze tří základních fází s termíny realizace ve středních školách v rozmezí duben 2009 až leden 2010.
V současné době podle informací CERMATu vrcholí přípravy projektu MAG ´09 – 1, tedy první fáze, která je zaměřena na ověření obsahu a metodiky maturitních zkoušek společné části maturitní zkoušky. Cílem 2. fáze projektu MAG´09 je ověřit nový model organizace, logistiky a bezpečnosti provedení zkoušky (uskuteční se plošně ve školách na přelomu září a října 2009) a poslední, třetí fáze je orientována na ověření proveditelnosti jedné ze tří částí komplexních zkoušek - a to písemné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků (proběhne ve školách v lednu 2010).
„Zkoušky MAG´09 - 1 budou mít formu uzavřené pilotáže didaktických testů a písemných prací i dílčích ústních zkoušek, a to ze všech zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky podle modelu MZ pro rok 2010 (jedná se o pilotáže s definovaným bezpečnostním režimem v průběhu přípravy, administrace zkoušek i vyhodnocování jejich výsledků). V případě předmětů povinných zkoušek společné části se budou zkoušky MAG´09 - 1 konat v obou úrovních obtížnosti. Součástí MAG´09 - 1 bude i realizace vybraných zkoušek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Na specifickém vzorku speciálních škol i škol integrujících žáky budou ověřovány metodické aspekty jednotlivých kompenzačních opatření podle metodiky pro konání maturitní zkoušky žáky se SVP.“
„Dubnová generálka“ se uskuteční v posledních ročnících na vybraných středních škol od 14. dubna do 6. května 2009. Zkoušky nebudou probíhat podle jednotného zkušebního schématu, který byl používán v programech Maturita nanečisto,alena základě dohodnutého harmonogramus příslušnými řediteli škol. Při administraci zkoušek včetně zajištění distribuce zkušební dokumentace do konkrétních škol a zpět bude CERMAT spolupracovat s Českou školní inspekcí.
„Zkoušky MAG´09 - 1 budou anonymní, žáci se identifikují specifickým identifikátorem na základě identifikace v pedagogické dokumentaci. Součástí zkoušek bude krátký žákovský dotazník zaměřený na získání relačních údajů o prospěchu z relevantních předmětů a předpokládané volbě vzdělávací dráhy po ukončení střední školy.
Souběžně s přípravou realizace projektu MAG´09 - 1 začne CERMAT proces proškolování pedagogických pracovníků k maturitní zkoušce, zejména proškolování lektorů a učitelů pro ústní a písemný projev v českém jazyce a literatuře a cizích jazycích a školení hodnotitelů,“ stojí v informaci CERMATu. 
 
Do rámečku č. 2
Již v UN č. 8/2009 jsme čtenáře podrobně informovali o tzv. Mikrosondě Help 1 z dílny CERMATu, která by měla pomoci řešit rizika segmentové neúspěšnosti žáků u blížící se státní maturity. Od dubna budou v rámci tohoto projektu realizována šetření na vybraných školách poskytujících vzdělání ve:
a) vybraných čtyřletých oborech SOŠ (denní studium); jde zejména o obory s velmi úzkou odbornou profilací a tradičně slabým všeobecně vzdělávacím základem kurikula
b) všech čtyřletých maturitních oborech SOU (denní studium)
c) všech oborech nástavbového (tedy dvouletého) studia na SOŠ a SOU (denní studium)
d) všech oborech SOŠ a SOU realizovaných jinou než denní formou studia.
Výše uvedené obory byly vybrány zejména s ohledem na výsledky v projektu Maturita na nečisto. Účast je zcela dobrovolná. Školám, které se do projektu přihlásí, CERMAT výrazně doporučuje, aby se šetření zúčastnili všichni žáci posledních ročníků studia maturitních oborů, zařazených do rizikových segmentů, a to bez ohledu na formu studia.
< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz