archiv
Učitelské noviny č. 10/2009
tisk článku

MLADÝ DEMOSTHENES V POLOČASE

 

Kolouch, kohout, s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpou nohou... Stačila chvilka a jedenáctka soutěžících se přesvědčila, že naučit se neznámý text nemusí trvat příliš dlouho. Vítězové školních kol ve věku od 12 do 16 let zároveň se dověděli jak správně vyslovovat, jak se mají při monologu pohybovat, jak držet hlavu, co dělat s rukama. Instruktáž moderátorky Jany Adámkové byla předehrou k pražskému regionálnímu kolu soutěže v umění komunikace Mladý Demosthenes. Mezi její mediální partnery patří také redakce Učitelských novin.  
Navzdory tomu, že soutěž letos vstoupila teprve do druhého ročníku, zasáhla značné procento základních škol a víceletých gymnázií. Ukázala tak neomylně na bílé místo v paletě nejrůznějších soutěží, které se školám nabízejí, ale především na oblast, kterou by bylo zapotřebí co nejvíc rozvíjet.
Vyhlašovatelem Mladého Demosthena je stejně jako před rokem společnost FACE OF NEW EUROPE, která se mimo jiné zabývá i vzděláváním, zahrnuje také Institut progresivní komunikace a Moderátorskou školu D3, která už sedm let vychovává moderátory elektronických médií. Její ředitelkou a zároveň autorkou projektu je právě Jana Adámková. „Byli jsme zvědaví, kolik škol se do nové soutěže přihlásí,“ přiznává, „nakonec jich bylo víc než 65 % z celé republiky. Děti nás příjemně překvapily, úroveň jejich projevu byla velice dobrá. Dnes už v podstatě můžeme srovnávat i s výsledky loňského ročníku a musím konstatovat, že letošní mladí řečníci si v regionálních kolech vedou o něco lépe, zejména pak, pokud se týká práce s informací.
Nejúspěšnější řečníci, kteří v minulém roce stanuli v celostátním kole na předních místech, se následně objevili i v jednotlivých televizních pořadech. Dodnes jsme s mnohými v kontaktu. Často si k nám do moderátorské školy chodí pro radu, píší nám, jak se jim daří a jakých dalších úspěchů dosáhli. To potěší.“  
o
Jeden za druhým vystupují soutěžící před publikum a porotu, aby přednesli text, který si připravili. Délka vystoupení nesmí překročit dvě minuty, téma je libovolné. Někdo vypráví o svém koníčku – například o potápění nebo o robotice. Jiný pojme svůj monolog jako vtipný komentář o stavu naší dopravy, nebo vyprávění o kamarádce…   
o
„Děti jsou úžasné,“ hodnotí prozaička a scénáristka MIROSLAVA BESSEROVÁ, tentokrát v roli porotkyně. „Už jenom, že se do něčeho takového pustí, vždyť to není legrace. Je vidět, že mají všech pět P pohromadě, asi vědí, kam chtějí směřovat.“
VLASTIMIL HROMÍŘ, lektor moderátorské školy a moderátor Rádia Fun 1, je členem poroty poprvé, loni přihlížel celostátnímu kolu jen z titulu své profese. „Už nejsem jen divák, víc jsem se zaměřil na detaily,“ říká, když hledá rozdíly mezi loňským a letošním pohledem na soutěžící. „Všiml jsem si, že si v nové roli uvědomuji i svoje vlastní chyby, kterých se občas dopouštím. Ale výkony dětí musím obdivovat, některá podání byla vážně perfektní.“
o
Než se porota shodne na vítězích obou kategorií, čekají soutěžící s doprovodem na chodbě. Velice často je doprovázejí jejich učitelé.  
„Zuzka Prokopová je vítězkou našeho školního kola, učím ji druhým rokem český jazyk. Že si jako téma vybrala upíry, jsem věděla, ale nijak zvlášť jsem ji nepřipravovala,“ dověděli jsme se od JANY JEŘÁBKOVÉ ze ZŠ Ratibořická v Praze 9. Potvrdila to, o čem jsem před chvíli mluvila s Janou Adámkovou – na procvičování komunikace by učitelé potřebovali víc času. „Věnujeme se jí zejména v hodinách slohu, což rozhodně nestačí. Ale například s devítkou, kterou letos učím, jsem velmi spokojena.“  
Také Miloslava Dobrohrušku, který vtipnou kritikou dopravy všechny pobavil, doprovázela učitelka českého jazyka IVANA PASTYŘÍKOVÁ, ze ZŠ generála Fajtla v Praze- Letňanech. „Rétorická cvičení trénujeme v hodinách slohu, v každém ročníku na trochu jiné úrovni,“ vysvětlovala. Šesťáci dostanou na půl roku téma, na které si připraví monolog. Naposledy to bylo Můj nej- den. Učitelka každou hodinu někoho vyvolá a pak si o tom spolu s třídou povídají. V devítce dostanou dva vyvolaní žáci téma přímo v hodině, mají dvě minuty na přípravu a mohou začít. „Když si takhle vedu třídu čtyři roky, je pokrok vidět.“
o
Už teď začíná být rámec Mladého Demosthena soutěžícím malý. Ti, kteří se přehoupli přes šestnáct let, by rádi pokračovali.
„Jejich nynější učitelky se nás ptají, jestli budeme soutěž připravovat i pro střední školy. Rádi jim vyjdeme vstříc už v příštím roce,“ říká Jana Adámková. „Pokud uspějeme s projektem, který jsme si podali, připravíme pro učitele speciální školení a také manuál, který by jim mohl posloužit i v rámci výuky kultury mluveného projevu. V každém případě ale počítáme s tím, že do všech škol, které se soutěže zúčastnily, pošleme celkové výsledky v daných kategoriích jako porovnání. Učitelé tak získají přehled o tom, jak si jejich žáci vedli v jednotlivých kolech – v používání jazykových prostředků, jak pracovali s informací, jaká témata se objevovala, ale také jaké problémy byly v jejich regionu nejčastější. Obecně byla v letošním ročníku nepříjemným překvapením špatná artikulace. Hodně dětí trpí vadami řeči, zejména špatnou výslovností L, S a Z. Snažíme se jim ve spolupráci s naší odbornicí na logopedii pomoci alespoň tím, že pro ně připravíme jazyková cvičení. Některé děti mají krásný jazykový projev, ale neumějí komunikovat nonverbálně. Často působí jako svázané. Ale zatím jsou teprve na začátku. Během přípravného soustředění na celostátní kolo se mají příležitost ještě zlepšit.“
Mladý Demosthenes je soutěž netypická. I když určuje pořadí těch nejlepších, obohacuje všechny. Minimálně o příležitost uvědomit si, jak důležité je umět komunikovat…
JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ 
< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz