archiv
Učitelské noviny č. 45/2008
tisk článku

Prameny mají další titul

To, že je Základní škola Prameny v Karviné-Ráji sportovní školou, Školou podporující zdraví nebo EKOškolou, vědí ve městě mnozí. Ale že jsou Prameny jediným nevýrobním podnikem, jedinou školou v celé České republice, která získala titul Podnik podporující zdraví, ví málokdo.

Všechno začalo v květnu letošního roku, kdy se škola přihlásila do soutěže vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Dne 27.8. 2008 proběhl na Pramenech audit za účasti zástupců SZÚ (Centra pracovního lékařství). Byl zaměřen na kvalitu ochrany a podpory zdraví zaměstnanců podle Kritérií kvality podpory zdraví na pracovišti pro malé a střední podniky. Na základě provedeného ověřování získávají Prameny v roce 2008 titul Podnik podporující zdraví II. stupně na tříleté období do roku 2011. Podle doporučení má škola vzhledem k dosaženým výsledkům a zkušenostem dobré předpoklady předávat znalosti v oblasti podpory zdraví i dále.

Prameny se zároveň jako jediná škola v ČR přihlásily do evropské kampaně Move Europe - Evropa v pohybu, aby prokázaly své konkrétní snahy o snižování zdravotního rizika zaměstnanců v oblastech kouření, nevhodného stravování, nízké fyzické aktivity a stresujícího pracovního prostředí. Audit pro účely evropské soutěže podniků ke zlepšení životního a pracovního stylu zaměstnanců rovněž přinesl úspěch: právo užívat logo Move Europe.

O zdraví žáků i zaměstnanců se staráme!

Pavla Ziembová,

ZŠ Prameny, Karviná-Ráj

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz