archiv
Učitelské noviny č. 45/2008
tisk článku

SPOJIT, NEBO NESPOJIT

Cesta džunglí vyhlášek

Je to dobrá praktická základní škola. Ředitelka má energie na rozdávání, kantoři se snaží, zřizovatel má pochopení a rodiče mají ke škole respekt.

 

Inspekce poprvé

Přes tuto idylu najednou řešila ředitelka problém. Jedna z maminek si totiž stěžovala, že ve škole spojili čtvrtý a osmý ročník. Povolují vůbec vyhlášky takové spojení ročníků? Nejdříve přišla školu zkontrolovat "místní inspekce". Rozumné inspektorky, říká ředitelka z předchozích zkušeností. Tentokrát ale upozornily na to, že ročníky není možné takto spojovat. Ředitelka chtěla vědět, co je tedy správné, když navíc čtvrťáci byli kvůli odkladům jen o rok mladší než jejich spolužáci. Zeptala se na krajském úřadě, kde jí její postup odsouhlasili. Také kolegové z dalších "zvláštních" škol jí potvrdili, že postupují, pokud je to nutné, stejně. A tak se ptala dál.

Odbory - speciální úprava

Odborový právník vycházel z předpokladu, že se na zmíněnou školu vztahuje vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V ní se v § 8 odst. 5 říká, že "ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených pro žáky se zdravotním postižením mohou být zařazeni žáci dvou i více ročníků". Právník upozorňuje, že vyhláška nijak neomezuje postup při uplatnění této možnosti, tedy například neuvádí, které ročníky se mohou spojovat. V této vyhlášce je ještě § 15: "Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, vztahují se na speciální vzdělávání žáků a vzdělávání žáků mimořádně nadaných obecné předpisy upravující oblast předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání."

Pokud by někdo chtěl podle něho odkazovat na § 5 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (kde se říká, že "do jedné třídy nelze zařadit žáky prvního a druhého stupně"), nemělo by být toto ustanovení aplikováno. Platí totiž zásada, že speciální úprava má přednost před úpravou obecnou, vysvětluje odborový právník.

Inspekce podruhé

Je to doma, mohla by si říci ředitelka školy. Jenže odbory, jak známo, nerozhodují. První výhrady vyslovila inspekce. I na ní se ředitelka obrátila. A ejhle - na podruhé jí dala za pravdu. Potvrdila, že vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, je ve vztahu k vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, speciálním právním předpisem.

Dovozuje, že do tříd zřízených pro žáky se zdravotním postižením je možné zařadit žáky z více ročníků, a to i z obou stupňů. To samozřejmě nic nemění na skutečnosti, že ředitel školy je povinen vytvořit odpovídající podmínky pro vzdělávání a zvážit, zda a za jakých podmínek je vhodné spojení žáků prvního a druhého stupně s ohledem např. na organizaci výuky, pedagogické zajištění výuky atd., upozornila ovšem inspekce.

Ministerstvo - překvapení

Tak jsem vlastně žádnou chybu neudělala, mohla se uklidňovat ředitelka, dokud ale nedostala stanovisko z ministerstva školství.

Řešení otázky podle ministerských právníků je třeba hledat "v systematickém výkladu relevantních právních norem, přičemž tento výklad vychází ze dvou prováděcích předpisů", jimiž jsou dvě už několikrát zmíněné vyhlášky - o základním vzdělávání a o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných, "a dále ze vztahu speciality, v němž tyto předpisy v řešeném případě vystupují".

Jak už říkali odboráři i inspekce, i MŠMT označuje vyhlášku č. 48/2005 Sb. jako obecný předpis a vyhlášku č. 73/2005 Sb. jako předpis zvláštní. Pak ale vysvětluje - dovolte citovat doslova: "K řešení položené otázky je možné dospět aplikací obecně zažitého argumentu systematického výkladu, že předpis zvláštní ruší předpis obecný ("lex specialis derogat legi generali"), čili že obecný předpis se nepoužije tam, kde zvláštní předpis jeho použití výslovně nebo mlčky (mlčky se rozumí zejména tím, že stanoví odchylné řešení) vylučuje. Za stavu, kdy obecný předpis (konkrétně vyhláška č. 48/2005 Sb. v § 5 odst. 2 in fine) stanoví, že "do jedné třídy nelze zařadit žáky prvního a druhého stupně", a zvláštní předpis (konkrétně vyhláška č. 73/2005 Sb. v § 8 odst. 5) stanoví toliko, že "ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených pro žáky se zdravotním postižením mohou být zařazeni žáci dvou i více ročníků", nelze zvláštnímu ustanovení připisovat ani explicitní, ale ani implicitní derogační efekt vůči ustanovení obecnému."

Mimo rámec tohoto systematického výkladu upozorňuje MŠMT "na odlišný režim výuky na 1. a 2. stupni základní školy (vzhledem k odlišnosti režimu se pak jeví ?setkání? žáků prvního a druhého stupně v jedné třídě jako nevhodné řešení) a také s odkazem na časovou blízkost a sled přijetí obou vyhlášek (vyhlášky byly přijaty ve velmi blízké době, obecná přitom předcházela zvláštní, tudíž se jeví logické, že kdyby bylo záměrem normotvůrce stanovit derogační vztah mezi dvěma shora citovanými ustanoveními vyhlášky, tento záměr by byl nepochybně zřetelně projeven v textaci normy)."

A dodává, že se za současného právního stavu, kdy zařazení žáků obou stupňů základní školy do jedné třídy není možný, nabízí jako částečné řešení využití ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., podle něhož "v souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy". Toto ustanovení zřejmě nevylučuje, aby se ve skupinách žáků z různých ročníků setkávali i žáci z různých stupňů základní školy.

Tak co myslíte, co toto stanovisko znamená - udělala ředitelka všechno správně, nebo ne? Správná odpověď - neudělala. Závěr složité analýzy totiž je: "Vztah ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., podle něhož do jedné třídy nelze zařadit žáky 1. a 2. stupně, a § 8 odst. 5 vyhlášky č. 73/2005 Sb., podle něhož ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených pro žáky se zdravotním postižením mohou být zařazeni žáci dvou i více ročníků, je vztahem ustanovení obecného a zvláštního. Z tohoto vztahu však nelze dovodit, že zvláštní ustanovení by rušilo obecné tak, že by umožňovalo zařadit žáky z 1. i 2. stupně do jedné třídy."

Inspekce potřetí

Překvapení nechodí nikdy samo - znovu se ozvala inspekce. S omluvou odvolala, co tvrdila. "Ačkoli výklad právních předpisů provedený ministerstvem není právně závazný, po posouzení odůvodnění ministerského stanoviska a v zájmu jednotného výkladu se přikláníme k názoru, že není možné do jedné třídy zařadit žáky z 1. a 2. stupně základní školy."

Chudáci ředitelé. Jak se mají v této džungli, kde se mění cestičky každým okamžikem, vyznat? Jak se mají orientovat v legislativě, když se na jejím výkladu neshodnou ani školští právníci? Naše ředitelka věc vyřešila v klidu. Mezitím totiž skončil školní rok a v novém už potřeba slučovat takto třídy nenastala.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/1633989600_konference_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
ucebnice
anketa
Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
35%
33%
31%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz

php shell hacklink php shell seobizde.com http://jigoloizmir.wordpress.com/ http://jigolositem.blogspot.com/ jigolo jigolo jigolo exproof etanj armatür okey sohbet süperbahis elitbahis süperbahis rulet masası rulet masası betboo betboo twitter betboo betboo https://www.promosyonbank.com/promosyon-kalem https://www.promosyonbank.com/promosyon-ajanda plak alan yerler bedava canlı mac izle betebet anadolu casino betebet212 betebet betebet bodrum escort mecidiyeköy escort anadolu casino alanya escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcilar escort porno izle portville betebet 126 portville satılık villa