archiv
Učitelské noviny č. 45/2008
tisk článku

Kolize dvou konceptů

Už to vypadalo, že se ministerstvo školství jasně distancovalo od dob bývalé ministryně Petry Buzkové, respektive od její neotřesitelné víry v gymnaziální a lyceální vzdělávání, které mělo převzít dominanci ve středním školství. Klíčovým argumentem pro takové konstatování budiž dokončovaný ministerský materiál na podporu středního odborného, především technického školství, který obsahuje balík nejrůznějším motivačních nástrojů pro uchazeče i podniky. Tuto bohulibou iniciativu však ministerstvo samo sestřelilo finální verzí Bílé knihy terciárního vzdělávání, kterou představil minulý týden ministr školství Ondřej Liška.

 V textu Bílé knihy najde čtenář důvěrně známé pasáže, v nichž se opět hovoří o nutnosti posílení všeobecného vzdělání, které mladým lidem nejlépe zajistí solidní přípravu pro jejich vysokoškolskou dráhu. A protože většina středoškoláků pokračuje ve studiu na vysoké škole, říká Bílá kniha, jsou - a to musím přesně citovat - "investice do jejich profesní přípravy z větší části vyplýtvané"! Mdlo se z tohoto výroku asi udělá těm, kteří se bláhově domnívají, že nestoudným plýtváním je naopak získávání nějaké ucelenější kvalifikace až za prahem dospělosti.

 Když vysoké školy připomínkovaly Bílou knihu, správně upozorňovaly, že výrazné rozšíření profesních bakalářských programů povede k rušení středních odborných škol. Je to logické, pokud připustíme, že profesi se budou mladí lidé věnovat především až na vysoké škole.

 Mimochodem zajímavá je v této souvislosti role "vošek". Mezi řádky Bílé knihy lze vyčíst, že jejich transformace na plnohodnotné instituce terciárního sektoru vzdělávání s výrazným profesním rysem bude právě oním prvním osudovým krokem k přerodu středního odborného školství ve školství všeobecné...

 Ale zpět. Od prvopočátku se dalo čekat, že autorský tým Bílé knihy nepřekročí ideový stín svého šéfa Petra Matějů, který vidí budoucnost středního školství v jakémsi modelu vnitřně mírně diferencované, leč přesto navenek jednotné všeobecně vzdělávací školy. Ale že se k tomu, byť v mírnější formě, přihlásí i ministerstvo školství? Přeje si plošnou lyceizaci, nebo podporuje technické maturitní i učební obory? Obojí najednou přece nejde dohromady - není to konzistentní ani čitelné. A to není dobře, zvlášť když Bílá kniha i zmíněný materiál na podporu odborného školství půjdou zanedlouho do vlády.

Petr Husník

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_1_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
feuerstein_125x125.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz