archiv
Učitelské noviny č. 41/2008
tisk článku

NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA V RUKOU POSLANCŮ

Článek vyšel v UN č. 41/2008

První etapa novelizace školského zákona měla být bezkonfliktní. Ministerstvo školství do ní soustředilo - podle jeho slov - převážně úpravy technického rázu, které by měly usnadnit školám a učitelům jejich práci. Předpokládalo se, že projednávání půjde ve sněmovně hladce. Přesto se úskalí objevila. Několika členů parlamentního školského výboru jsme se proto zeptali: V ČEM VIDÍTE NEJSILNĚJŠÍ A V ČEM NEJSLABŠÍ ČLÁNKY TÉTO NOVELY?

WALTER BARTOŠ (ODS)

Podle mého názoru je třeba školství debyrokratizovat. Proto považuji za nejsilnější článek novely návrh na vyjmutí přijímacího řízení v některých případech z režimu správního řádu. Správní řízení by se vztahovalo pouze na případy, kdy by bylo vydáno zamítavé rozhodnutí. Kladné rozhodnutí by správnímu řádu nepodléhalo. Myslím, že tuto úpravu ředitelé všech stupňů škol přivítají. Na nejslabší článek novely se musíte zeptat kolegů z opozice. Já jsem vládní poslanec, celou novelu považuji za dobrou.

 

LADISLAVA ZELENKOVÁ (ČSSD)

Za zásadní změnu považuji zrušení bezplatného posledního ročníku mateřské školy. Samozřejmě v negativním slova smyslu. Důvody jsou jasné. Když nepodchytíme děti v předškolním věku, který je pro jejich další rozvoj zásadní, může to napáchat velké škody vedoucí až k vyloučení z dalších forem studia. Pozměňovací návrh chci dát také k navrhované změně v záležitosti komisionálního přezkušování žáků. Nyní ředitel při pochybnostech rodičů rozhodne o komisionálním přezkoušení. Návrh říká, že ředitel školy by měl napřed přezkoumat, jestli nebyla porušena pravidla pro hodnocení žáka, a pak buď známku změní, nebo nařídí komisionální přezkoušení. Domnívám se, že prostor, který se otevírá, je velmi nebezpečný. Ředitelé se mohou dostávat pod různé tlaky. Zákon navíc ubírá jednu ze základních kompetencí kantora, kterou je klasifikace. A dobře víme, že učitel moc nástrojů, kterými může žáky motivovat, usměrňovat a vést k práci, nemá. Je to vyvrcholení jeho půlroční práce a tady se mu tato kompetence do značné míry bere. Podle mého pozměňovacího návrhu by bylo možné ministerstvem navrhovanou  úpravu použít v případě pochybností nad hodnocením předmětů výchovného charakteru a nad hodnocením chování. Dnes musí ředitel i v tomto případě nařídit přezkušování. Přitom přezkušování chování je nesmysl a přezkušování tzv. výchov je problém. Tady by naopak bylo přezkoumání přiměřenosti hodnocení a případná změna klasifikace na místě.

 

MICHAELA ŠOJDROVÁ (KDU-ČSL)

Myslím, že se shodneme na tom, že je třeba zrušit limity stanovující minimální počet žáků ve třídě a ve škole. Školy - například plavecké - jistě přivítají možnost používat ostatní neinvestiční prostředky také na služby. Naopak politicky kontroverzní je zavedení poplatků v posledním roce předškolního vzdělávání. Diskutabilní je možnost nástavbového studia, která je možná až příliš liberální. Domnívám se, že tento problém je možné řešit i jinak. Novela je podle mého názoru jen řada technických úprav, které jsou označovány jako zjednodušení administrativy, ale je to spíš chaotický, nesystémový přístup k legislativě. Je mi líto, ale nemohu to jinak nazvat. Novela neřeší nic podstatného z toho, co školskou veřejnost trápí. Bylo by zapotřebí například usměrnit návštěvu dětí v mateřských školách. Kapacita zařízení není vždy využívána efektivně. Stěžujeme si na nedostatek míst v mateřských školách, ale mnoho dětí je navštěvuje jen dopoledne, nebo jen v některých dnech. Myslím, že by tu měla být nastavena pravidla, která by umožnila lepší využívání kapacity. Uznávám, že řešení je legislativně složité, právě proto by se jím mělo ministerstvo školství zabývat. Naopak nechápu, proč je nutné zřizovat přípravné třídy u speciálních škol. Ráda bych prostřednictvím Učitelských novin vyzvala ředitelky speciálních škol, které dnes přípravné třídy postrádají, aby se mi ozvaly. Se speciálními školami jsem v kontaktu, ale s tímto požadavkem jsem se ještě nesetkala. Jsem pro systémové řešení prodloužit RVP pro speciální školy na deset let, ale návrh MŠMT řeší problém jen provizorně.

 

MILAN BIČÍK (KSČM)

V podstatě je možné říci, že s naprostou většinou navrhovaných změn náš poslanecký klub souhlasí, popřípadě souhlasí s výhradami. Ovšem s jednou výjimkou. Nebyla totiž dodržena dohoda, že tato novela bude jen technická. Najednou se z ní vynořil návrh na zrušení bezplatné docházky do posledního ročníku mateřské školy. Naší snahou samozřejmě bude ponechat v tomto bodě znění zákona v současné podobě. Zajímalo by mne také, proč navzdory dohodě o tom, jak budeme při novelizaci školského zákona postupovat, se znovu objevují poslanecké návrhy drobných novel, které celý systém nabourávají. Také v této novele se až při pojednávání ve výboru objevily pozměňovací návrhy, o kterých jsme nediskutovali, a máme problém s jejich podporou. Každá novela by měla zákon vylepšit. Domnívám se, že tahle se příliš nevydařila.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

 

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz