archiv
Učitelské noviny č. 35/2008
tisk článku

ZAOSTŘENO NA FIREMNÍ MATEŘINKY

Článek vyšel v UN č. 35/2008

Mateřinky ve většině míst už dávno nestačí požadavkům rodičů. Obce se snaží, ale zrušené školy mávnutím proutku nenahradí. Někde zachraňují situaci soukromí zřizovatelé, stále častěji se mluví i o firemních mateřských školách.  Zatímco plošné převádění podnikových školek na obce šlo před lety ráz na ráz, znovuotevření snadné není. Své by o tom mohl říci každý, kdo se o to kdy pokusil.

Před prázdninami jsem se setkala se skupinou maminek, které v rámci projektu Dobrá příležitost vytvořily vlastní projekt na podporu vzniku firemních mateřských škol. Doufaly, že na podzim se jim podaří první zařízení pro děti předškolního věku otevřít. Domluvily jsme se, že se po prázdninách ozvu.

"Přijďte se podívat, jak vypadá první budova, kterou jsme pro děti nachystaly," pozvala mne JANA NEUMANOVÁ do vilky na kraji Krčského lesa.

 

VILA PLNÁ OČEKÁVÁNÍ

Pár kroků od autobusu a zapomenete, že jste v Praze. Cesta vede hájkem kolem rybníka, světlá fasáda na dálku upozorňuje na vilu uprostřed zahrady. Centrum denní péče Skřivánek. Nápis prozradí, že jsem u cíle.

Budova je načinčaná zvenčí i zevnitř. Pohádkové postavičky na stěnách, třídy plné hraček.

"Otvírat bychom chtěly na konci října," dověděla jsem se od autorky projektu J.Neumanové a KATEŘINY KURZOVÉ, projektové ředitelky překladatelské agentury Skřivánek. Právě díky této firmě by mohla být Praha bohatší o čtyřicet míst pro děti od 2 do 7 let. Firemní školka pochopitelně předpokládá, že bude k dispozici především dětem zaměstnanců, ale nebrání se ani ostatním. Jedno specifikum však bude mít - s dětmi bude personál až na výjimky hovořit výlučně anglicky. 

 

JAK VZNIKÁ FIREMNÍ ŠKOLKA

Začátek byl někdy před třemi lety, když skupina maminek (všechny s pedagogickým vzděláním) nemohla najít pro své děti místo v mateřské škole. Rozhodly se pomoci nejen sobě, ale i druhým a vznikl Dům pro motýlky. Původně mateřské centrum se časem rozrostlo o pomoc pro firmy, které by chtěly pro děti svých zaměstnanců otevřít předškolní zařízení.  

"Přišla jsem o něco později, ale za ty dva roky, kdy u Motýlků působím, už se na nás obrátilo na padesát firem, abychom jim poradily," vysvětluje J. Neumanová. Také ona je původní profesí učitelka s aprobací jak pro mateřskou školu, tak pro 1. stupeň školy základní. Obě zakladatelky Domu pro motýlky už jsou zapojeny v pracovním procesu. A protože Jana Neumanová je na rodičovské dovolené, věnuje se teď přípravě firemních mateřských škol nejvíc.   

"Firmy se hlásí čím dál častěji. Pohovoříme s nimi, připravíme podklady - ale dál už musí samy. Administrativní mašinerie hodně zájemců odradí. Když firmy zjistí, jaké podmínky musí splnit, leknou se. V lepším případě otevřou alespoň dětský koutek. Spolupráce se Skřivánkem je zcela výjimečná. Naštěstí to teď vypadá, že do roka by mohly vzniknout další dvě nebo tři školky. Ale vlastně bychom neměli mluvit o mateřských školách, protože zatím žádná nemá odpovídající akreditaci, není zařazena v síti škol."

 

KDYŽ MATEŘSKÁ ŠKOLA NEMŮŽE BÝT ŠKOLA

Důvodů, proč některá předškolní zařízení vznikající na jiné než veřejné bázi nemohou být zařazena do sítě škol, je několik.

"Nechtěli jsme vytvořit klasickou mateřskou školu, ale propojení jeselského a předškolního zařízení," říká J. Neumanová. Přejí si to maminky, které by rády nastoupily do zaměstnání, i firmy. "Jenže s tímhle věkovým rozložením jsme neuspěli. Koncepce předškolní výchovy je vypracovaná dobře, péče o děti do tří let taková ani zdaleka není. Chybí jí ucelený systém. Jesle teď vůbec visí ve vzduchoprázdnu. Dřív patřily do rezortu zdravotnictví, ale ten se k nim nehlásí, ruku od nich dává pryč každý."

Obtížně se prosazuje také alternativní podoba předškolního zařízení pro maminky, kterým by stačilo pohlídat dítě jen jednorázově, nebo na jiný než zákonem stanovený interval. Ale to obvykle není případ firemních škol.   

"Splnění pedagogických podmínek ale firmám jednoznačně doporučujeme. Vysvětlujeme jim, proč je dobré je respektovat. Naštěstí firmy, které nás oslovily, jsou osvícené, nemají tendenci utíkat k nepedagogickému personálu. Zakládají si na tom, že ve svém zařízení budou mít kvalifikované zdravotnické i pedagogické zaměstnance, v případě agentury Skřivánek ještě kvalitní jazykové lektory."

Složitá administrativa spojená se založením instituce i s jejím provozováním je kapitola sama o sobě. Na to si ostatně stěžují ředitelé naprosto všech škol. K nepříjemným překážkám patří i některé přemrštěné hygienické požadavky. Všechno dohromady prý nakonec dovede zřizovatele k rozhodnutí, že se mu státní dotace vlastně nevyplatí. Když oželí peníze, může si dělat, co chce.  

 

SKŘIVÁNEK MÁ O ŠKOLKU ZÁJEM

I z výše zmíněných důvodů jejich předškolní zařízení akreditované nebude. Zatím. Ale třeba za rok, za dva, až se činnost centra zaběhne, požádají o akreditaci alespoň pro třídu dětí předškolního věku. Zatím předpokládají, že škola bude mít dvě třídy po 20 dětech. Jednu pro děti do tří let, druhou pro předškoláky.  

"Měli jsme v plánu otevřít mateřskou školu pro děti našich zaměstnanců, proto jsme se obrátili na Dům pro motýlky," vzpomínala Kateřina Kurzová, jak začala spolupráce. Po úvodním pohovoru přišlo v agentuře na řadu zvažování pro a proti. Když usoudili, že klady převáží, práce se rozběhla. Už jenom najít vhodný objekt k pronajmutí trvalo skoro půl roku. Ani zajistit kvalifikovaný personál nebylo snadné, ale podařilo se.  

"Naše pozice je trochu jiná. Protože nejsme akreditované školské zařízení, nejsme vázáni tabulkovým systémem. Můžeme proto nabídnout lepší finanční ohodnocení, než jaké by například učitelky měly ve veřejných mateřských školách," prozrazuje Jana Neumanová. A dodává, že Dům pro motýlky je schopen také zajistit pro firemní školky odborné metodické vedení. Uvažují i o tom, že by předškolní zařízení sami zřizovali. Firmy, kterým se nechce převzít za školku odpovědnost, nebo potřebují umístit jen malý počet dětí, jsou často ochotny do již zřízené mateřinky vložit finance. 

 

NEZAŘAZENÁ ŠKOLA NĚCO STOJÍ

Tohle je druhá strana mince. Školkovné stoupá i ve veřejných mateřských školách. Náklady na dítě v mateřince bez státní dotace se měsíčně pohybují kolem 10 - 11 000 Kč. Jeselské třídy nebo zahraniční lektoři náklady pochopitelně zvyšují. Jsou firmy ochotny přispívat?

"Děti našich zaměstnanců budou mít určitý bonus," říká K. Kurzová. "Ostatní budou muset zaplatit plnou taxu." Jana Neumanová doplňuje, že obvykle firmy uhradí polovinu školkovného, zbytek je na rodičích.

 

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY FIREM

Je to logické. Jestliže se firma rozhodne mateřskou školu zřizovat, očekává, že jí její pracovníci vyjdou vstříc. Například rozšířenou provozní dobou.

"Bylo to i naše přání," potvrzuje K. Kurzová. "Plánujeme mít otevřeno od 7.30 do 17.00 hodin, ale jsme připraveni vyjít vstříc požadavkům rodičů. Prodloužit dobu, po kterou je centrum otevřeno, například do 18.00. Domluvit se na takovém prázdninovém provozu, který bude rodičům nejlépe vyhovovat."

O nočních službách zatím neuvažují, ale i na ně může časem dojít.

"I v téhle oblasti mají soukromé školy širší pole působnosti, obecní školy jsou příliš svázané," je přesvědčena J. Neumanová. "Myslím, že by měly problém například s dohodou, která by umožnila otevřít školu nad plán třeba na jednu sobotu v měsíci."

Angličtina u centra, které zřizuje překladatelská agentura, vlastně tolik nepřekvapí.

"Počítáme s tím, že u nás to bude hlavní jazyk, veškerý personál musí perfektně ovládat angličtinu. Kromě toho zde budou pracovat zahraniční lektoři, rodilí mluvčí," říká Kateřina Kurzová. "Na děti budou všichni mluvit pouze anglicky, podle našeho názoru to je nejpřirozenější způsob, jak se děti mohou jazyk naučit. Ale vždycky musí být v centru člověk, který mluví česky i anglicky, aby bylo možné předejít nedorozumění, třeba kdyby se některému dítěti udělalo špatně, nebo bylo třeba něco řešit."

o

Do konce října by se měla vila uprostřed zeleně rozeznít dětskými hlasy. Hlavnímu městu přibude jedna školka. Škoda, že jich zatím není víc.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

 

DÍK A UZNÁNÍ FAKULTNÍ THOMAYEROVĚ NEMOCNICI

Závodní mateřské školy mívaly dobrý zvuk. Učitelky státních jim většinou péči podniků záviděly. Po listopadu 89 najednou kdosi usoudil, že stát se postará, protože inovované podniky mají jiné starosti. Jednou z mála organizací, která si svoji mateřskou školu - i když v trochu jiné podobě - ponechala, je Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze - Krči.

"Když se závodní mateřské školy rušily, byla uzavřena dohoda, že zřizovatelem bude Školský úřad Praha 4 - nyní Hlavní město Praha, ale veškerý provoz bude hradit nemocnice. A tak to je dodneška," dověděli jsme se od ředitelky mateřské školy v Kukučínově ulici a zároveň ředitelky Základní školy a Mateřské školy při Fakultní Thomayerově nemocnici IVY KŘIVÁNKOVÉ.

Mateřská škola je zařazena v síti škol, navštěvuje ji 30 dětí ve věku od tří do šesti let. Všichni rodiče pracují v nemocnici ať už jako lékaři, zdravotní sestry nebo správní zaměstnanci. "Žádostí o umístění dětí je ale mnohem víc, potřebovali bychom se rozrůst. Záleží na nemocnici, jestli nám poskytne větší prostory. Tady už navýšení kapacity není možné."

Také zde je provoz přizpůsoben potřebám nemocnice. Začíná v 6.00, takže sestry mohou nastoupit na více směn.

Všechny učitelky jsou plně kvalifikované, je mezi nimi i jedna speciální pedagožka. Škola navíc využívá odbornou pomoc logopedky z nemocnice.

"Že logopedické problémy má stále víc dětí, je všeobecně známé. Hned při vstupu do školy - tedy kolem třetího roku - logopedka každé dítě vyšetří a domluví si s rodiči, jak často ji budou s dítětem navštěvovat. Ve spolupráci s lékaři se nám daří včas odkrýt a postupně napravovat i některé vývojové vady.  

Nemocnice, i když není naším zřizovatelem, se o nás vzorně stará. Oceňujeme, že i v době, kdy firemní školky nebyly módou, nás podržela. Určitě i proto, že nemocnice měla vždycky dobrý management, který věděl, že zrušit školku je snadné, ale vystavět ji znovu tak jednoduché není."

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz