archiv
Učitelské noviny č. 32/2008
tisk článku

Mediální výchova v životě školy

Článek vyšel v UN č. 32/2008

Jak uplatnit průřezové téma mediální výchova ve vyučovacím procesu a ŠVP se mnohdy může zdát složité. Jde to však někdy velmi jednoduše a zajímavě s konkrétním využitím v praxi a životě školy.

Základní škola Dukelská v Příboře je škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a přitom jsme si troufli zpracovat toto téma formou zajímavého projektu. Využili jsme dětem nejbližší médium - televizi - a spojili ji se záměrem uskutečnit školní akademii formou televizního vysílání. Celý projekt i závěrečná prezentace nesla název TELEVIZNÍ VYSLÁNÍ PRO PŘÁTELE ŠKOLY. V průběhu projektu se žáci nejprve seznamovali s tím, jak vypadá práce v televizi, co obnáší práce moderátorů, režisérů, maskérů a ostatních pracovníků. Projekt zahrnoval i seznámení s tím, jak se točí reklama, s jejím působením na diváka. Žáci se učili poznávat vhodnou a nevhodnou reklamu (výchova k občanství, výchova ke zdraví). Postupně si žáci za pomoci pedagogů připravili scénáře pro jednotlivé moderátory (jazyk český a literatura, informační a komunikační technologie), vyráběli kostýmy (výtvarná výchova, pracovní vyučování), připravovali kulisy pro televizní vysílání (pracovní vyučování), technické záležitosti (matematika, fyzika, informatika). Součástí projektu bylo rovněž vytvoření plakátů a pozvánek pro rodiče a hosty (sloh, výtvarná výchova) a samozřejmě nácvik všech vystoupení pro přehlídku dovedností dětí - slavnostní akademii (tělesná výchova, hudební výchova, anglický jazyk).

Premiéra, která proběhla v závěru školního roku, byla zároveň prezentací celého projektu. Hlavní moderátoři zahájili televizní vysílání a přivítali rodiče, sourozence, příbuzné, členy školské rady a hosty. Bylo na co se dívat. Moderátoři nás přivítali na Přehlídce country tanců, v Televizní chvilce poezie se recitovaly básně. K vidění byla Reportáž z X- factoru. "Sporťáci" nás provedli záznamem z MS v aerobiku a Festivalem brejkistů. Na poetickou notu bylo připraveno vystoupení se šátky. Nedílnou součástí televizního vysílání byla všudypřítomná reklama. Žáci ztvárnili reklamu na Penny market v angličtině, na politiku, na zájezdy s cestovními kancelářemi a mnohé další. Tečku za vysíláním udělala "Rosnička", která předpověděla počasí samé sluníčko.

Projekt nás přesvědčil, že se děti při mediální výchově mohou zajímavou formou mnohé naučit, pochopit význam a působení médií v životě, a přitom se i pobavit a ukázat praktické výsledky činnosti. A o to přece jde především - spojit nové poznatky s konkrétním využitím v reálném životě. Nám se to, díky pedagogům, kteří vědí jak na to, a nadšeným dětem, které projekt zaujal, určitě daří.

Vlasta Geryková,

ředitelka ZŠ Příbor, Dukelská

banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz