archiv
Učitelské noviny č. 32/2008
tisk článku

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, O. Liška, UN č. 29/2008

Článek vyšel v UN č. 32/2008

Když před několika lety se začaly v Učitelských novinách objevovat dopisy ministrů školství čtenářům, moc mě to nenadchlo. Často to jsou jen politické proklamace. Na druhou stranu, není nezajímavé si přečíst, co si ministr myslí, že bychom si měli my na školách myslet.

Objektivně musím říci, že současný ministr školství umí vystupovat a mluvit. A jeho poslední dopis mě dokonce potěšil. Už jsem si totiž zvykl, že za všechno špatné v této společnosti může škola, potažmo učitel, že škola jen kazí děti dobře vychované v rodině, že rodiče mají pro názory učitelů jen úsměšek. A teď z ministrových úst slyším, že základní odpovědnost za chování dětí mají rodiče a že větší volnost neznamená anarchii. Musím říci, že mi jeho slova udělala radost.

Ale šel bych ještě dál - ministr O. Liška by přece jenom nechtěl do škol vpouštět rákosku. Já bych v některých případech nebyl tak úzkoprsý. Je hezké snažit se přesvědčit děti pozitivní motivací, vysvětlovat jim, co se smí, co se nemá, jaká existují pravidla, vštěpovat jim společenské zvyklosti formou her a projektů. Když to ale dlouho nejde, pak je účelné sáhnout k méně populárním formám přesvědčování. Skutečnost, že učitel, kterého zcela záměrně žáci (a našel bych přiléhavější a expresivnější výrazy pro jejich označení) vyprovokují a on neudrží ruku u těla, se musí omlouvat a pak odejít ze školy, možná i ze školství, mě zlobí. Polopatě řečeno - když mu neumějí dát pohlavek doma, měl by mít tuto výchovnou kompetenci učitel. A vzpomínám na dědečka, který k pohlavku dodával - aby sis to pamatoval. Dnes po letech mu dávám za pravdu, poučení takto zdůrazněné si pamatuji velmi často dodnes.

Vím, je to obtížné, je problematické spoléhat na to, že se nenajde hlupák, který by takovou pravomoc zneužil.  Ale doba se mění, lidi se mění s ní a děti potřebují mantinely, abychom se nemuseli za pár let bát vyjít na ulici. O to víc mě zajímá, co ministr školství ve svém přípisu učitelům na vašich stránkách myslel větou, že učitel musí mít určitou právní jistotu.

Roman Král,

Praha

banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz