archiv
Učitelské noviny č. 32/2008
tisk článku

EVROPA PRO UČITELE, UČITELÉ PRO EVROPU

Článek vyšel v UN č. 32/2008

Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie v Mostě se stala úspěšným předkladatelem a realizátorem projektu  s názvem Europa for teachers, Teachers for Europe - Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu (zkráceně E-FORTE). Projekt byl zahájen v listopadu roku 2006 a ukončen v červnu 2008. Jeho hlavním cílem bylo vybavit učitele školy "nejazykáře" jazykovými znalostmi tak, aby byli schopni zvládat odbornou terminologii a běžnou komunikaci v cizím jazyce, v němčině či angličtině.

Škola totiž mnoho let realizuje řadu projektů - nejčastěji projektů reciproční odborné praxe studentů, ve kterých spolupracuje v rámci programů Leonardo da Vinci či FM EHP/Norska se zahraničními partnery. Učitelé školy takto spolupracují například s Německem, Severním Irskem či  Islandem.

Obsahem projektu E-FORTE bylo tedy jazykové vzdělávání učitelů v německém a anglickém jazyce, do něhož bylo zapojeno 25 učitelů naší školy. Lektoři, kteří jazykové vzdělávání vedli, byli také učitelé školy, kolegové - jazykáři.

Nosnou aktivitou projektu bylo průběžné jazykové vzdělávání, které bylo realizováno v jazykových učebnách školy po dobu necelých dvou let jednou týdně. Výuka probíhala v malých skupinkách, takže lektoři mohli volit jak individuální přístup ke každému ze vzdělávaných pedagogů, tak také používat netradičních  metod ve své práci.  

Dalšími vyznamnými aktivitami projektu byly dva výjezdy s intenzívní výukou. Jedno z těchto soustředění se konalo "doma", v České republice, v Hotelu Jesenice, jenž disponuje moderními učebnami i didaktickou technikou. Druhý výjezd byl zahraniční, učitelé navštívili Holandsko. Zde měli účastníci projektu možnost ověřit si své jazykové znalosti angličtiny či němčiny přímo v cizojazyčném prostředí.

Příležitostí bylo mnoho, ať už při odborných exkurzích v Armádě spásy v Amsterodamu nebo Centru pro drogově závislé v Rotterdamu, dále při návštěvách muzeí, například Rijksmuzeum, Gogh muzeum. Nezapomenutelným dojmem působila květinová burza, plavba po grachtech vodními kanály Amsterodamu, návštěva výrobny sýrů a dřeváků a návštěva skanzenu s typickými holandskými větrnými mlýny. Účastníci projektu se přesvědčili, že znalosti německého či anglického jazyka získané v projektu E-FORTE dokáží v cizině velmi dobře využít.

O tom, co vedlo pedagogy k tomu, aby se do projektu zapojili, a jaký byl jeho přínos, nejvýstižněji hovoří  někteří z účastníků:

Martina Cvachová, učitelka pedagogiky a ruského jazyka, v projektu se vzdělávala v anglickém jazyce:

"Angličtina stále více proniká do běžného života a anglická terminologie se stále častěji začíná používat i v řadě pedagogických disciplín. V průběhu projektu jsem se naučila dorozumět se anglicky, přijímala jsem řadu nových zkušeností, naše lektorka používala velmi efektivních  metod výuky. Výuka byla zajímavá i v tom smyslu, že jsem se při ní setkávala se svými profesními kolegy. Ráda také vzpomínám i na obě soustředění, která hodnotím jako  přínosná."

Jitka Blažková, učitelka dějepisu a českého jazyka, v projektu se vzdělávala v německém jazyce:

"Do projektu E-FORTE jsem se přihlásila proto, že jsem  v něm viděla příležitost k rozšíření svých jazykových základů německého jazyka. S němčinou souvisí moje aprobace, zejména dějepis. Němčina se s historií úzce pojí, vždyť většinu historických pramenů lze nalézt v archivech či muzeích zpravidla v tomto jazyce. Projekt byl pro mne přínosný samozřejmě jazykově, v němčině jsem nyní mnohem jistější, a to i v cizojazyčném prostředí. Také další oblasti hodnotím pozitivně: měli jsme možnost využít velmi nákladných učebnic německého jazyka a dalších učebních pomůcek a didaktické techniky. Projekt E-FORTE mne jednoznačně motivoval k dalšímu vzdělávání v německém jazyce."

O projektu hovoří také ředitelka školy Jana Adamcová:

"Znalost cizích jazyků je v dnešní společnosti vnímána jako naprosto samozřejmá součást profesních i osobních kompetencí každého člověka. Význam znalostí cizích jazyků  znatelně vzrostl po vstupu České republiky do Evropské unie, kdy v rámci profesního života umožňují jazykové znalosti výrazným způsobem zvyšovat kvalitu práce,  komunikovat se zahraničními partnery a dále se rozvíjet.  Jako ředitelka školy cítím potřebu jazykového vzdělávání učitelů, zejména proto, že řada učitelů patří ke generaci, které byla upřena možnost cestovat a vzdělávat se v cizích jazycích. Projekt E-FORTE vnímám jako krok 25 učitelů ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce a pevně věřím, že bude následován i kroky dalšími."

Hana Lisá, učitelka VOŠ, SPgŠ a OA v Mostě

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz