archiv
Učitelské noviny č. 32/2008
tisk článku

JDE NÁM PŘEDEVŠÍM O VEŘEJNÉ UZNÁNÍ,

říká předseda České rady dětí a mládeže

 

Článek vyšel v UN č. 32/2008

Na jaře si Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), zastřešující činnost většiny našich sdružení pracujících se školáky v jejich volném čase, zvolila nového předsedu. ALEŠ SEDLÁČEK, místo náčelník jedné ze členských organizací, konkrétně Ligy lesní moudrosti, má ve své nové funkci za sebou již další úspěšný ročník Bambiriády a povedenou letní táborovou sezonu. Nyní ho čeká období, ve kterém bude Česká republika předsedat Evropské unii, což je podle ministerstva školství velká šance pro prezentaci našich mládežnických sdružení patřících ke světové špičce.

 

Co chcete během doby, kdy budete vést ČRMD, změnit?

Pokud jde o vlastní technické fungování rady, mnoho toho změnit nechci. Už i proto, že jsem před tím působil jako první místopředseda a na jejím vedení jsem se tedy přirozeně podílel. Jednou z mých priorit je ovlivnění novely zákona o dobrovolnictví - práce vedoucích sdružení není předmětem této právní normy, respektive z výčtu v zákoně vyplývá, že nejsme dobrovolníci. Lidé, kteří dobrovolnou práci mimo své zaměstnávání vykonávají na členském principu, totiž dobrovolníky nejsou. Důvodem námi požadované změny je především snaha o veřejné uznání. S tím je spojeno i několik praktických výhod, například nezaměstnaným dobrovolníků je hrazeno důchodové pojištění nebo dobrovolníkům mají nárok při dojíždění na proplácení cestovného. Společenský respekt je však klíčový. Donedávna jsem si třeba myslel, že komunální politici uznávají činnost sdružení dětí a mládeže za veřejně prospěšnou. Ovšem aby mohla sdružení v případě jedné obce získat peníze z grantů, musela by ještě k tomu navíc pracovat v sociálních službách! To neznamená, že sdružení by v této oblasti pomáhat nechtěla, ale proč s touto negativní motivací, jako by samotná jejich činnost byla společensky bezcenná?

 

Nechtělo by to tedy zcela novou legislativu? Již řadu let přece ministerstvo školství v různých verzích přichází se zákonem o mládeži, který však nakonec zcela zapadl.

Současné vedení ČRDM není principiálně pro to, aby se naše zájmy vymáhaly novými zákony. Na poslední verzi zákona o mládeži jsme se sice významně podíleli a vím, že MŠMT je i nadále k našim zájmů vstřícné. Nicméně, když tehdy toto poslední znění zákona o mládeži prošlo připomínkovým řízením ve vládě, benefity pro sdružení zmizely a zůstaly jen restrikce. Připouštím, že některá sdružení v ČRDM by zákon chtěla, ale většina ho nepodpořila. Navíc zákon by byl pro obce negativní motivací, a když nás některé z nich nechtějí podpořit, zákon by se stejně snažily obcházet.

 

Ministerstvo školství se rozhodlo nyní finančně upřednostnit velká sdružení před malými. Co si o tomto kroku myslíte?

Rada se snaží v posledních letech sdružovat jen organizace větší, které mají celostátní působnost. A protože počet místních sdružení žádajících MŠMT o peníze narůstá, jde vlastně o obranu větších sdružení. Ta sice stejně více nedostanou, ale uhájí tak možná alespoň dosavadní výši dotace. Navíc některá z těchto sdružení ani neprovozují kontinuální celoroční činnost, ale orientují se jen na tábory. Myslím si také, že místní sdružení budou alespoň více působit na kraje, aby zlepšily strukturu financování sdružení ve svém regionu.

 

A co zdroje nechvalně proslulého Fondu dětí a mládeže (FDM), který se staral o majetek bývalého SSM? Nyní jej spravuje ministerstvo financí. Mají některá sdružení ještě šanci vůbec něco získat?

Dobíhají některé soudní spory. Jde o objekty, o nichž poslanecká sněmovna již rozhodla, že připadnou sdružením, ale FDM je prodal v rozporu s tímto rozhodnutím jinému zájemci. A ta sdružení, která spor již vyhrála, mají třeba problémy při zápisu na katastr. Přejímání některých objektů trvá tak dlouho, že jsou dnes již zdevastovány.

 

V poslední době se stále více hovoří o sexuálním zneužívání dětí v rámci jejich volnočasových aktivit. ČRDM navíc nyní přišla s preventivní akcí zaměřenou právě na tuto problematiku. Znamená to snad, že toto riziko je vyšší i ve sdruženích, která jsou členy rady?

K takovýmto případům před několika lety bohužel došlo. Týkalo se to menších sdružení. Riziko tedy hrozí zejména tam, kde se s dětmi pracuje v uzavřených skupinách, kde je omezena nejen komunikace s ostatními dětmi, ale i s rodiči. Nemám zprávu o tom, že by v posledních letech k nějakému zneužívání v některém ze zhruba sta sdružení, která ČRDM zastřešuje, došlo. Projekt prevence sexuálního násilí nazvaný Nás se to týká je tedy skutečně preventivní akcí, nikoliv reakcí na nějaký aktuální případ. Jde o vzdělávání v několika rovinách: organizovaných dětí (kde jsou hranice ve vztazích mezi dospělými a dětmi i mezi vrstevníky), spolupráce s dětskými parlamenty, přes něž dokážeme oslovit i některé neorganizované děti, dále školení koordinátorů v každém sdružení a pak vzdělávání vedoucích. Vše ale bude probíhat na bázi dobrovolnosti. Zatím to ale vypadá, že sdružení se budou chtít k takovémuto vzdělávání připojit.

 

ČRDM se spolu s spolu s ministerstvem školství a Sdružením pracovníků Domů dětí a mládeže ČR podílí na kampani Evropa mladýma očima. V čem spatřujete význam této akce?

Jde o podporu akcí, které připravují jednotlivá sdružení dětí a mládeže a jež mají za cíl propagovat nějaký evropský rozměr, například turistické oddíly mládeže otevírají mezinárodní centrum turistiky. Nejde tedy přímo o propagaci Evropské unie a jejích cílů. Hlavním smyslem je realizace projektů, které odpovídají myšlence evropské sounáležitosti.

LUKÁŠ DOUBRAVA

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz