zpravy

Příklad dobré praxe:
Poradna pro oběti násilí se zaměřila na prevenci

Násilí nás v dnešní době provází na každém kroku, denně a v různých formách. O násilí slyšíme v médiích, reklamách, vídáme ho na ulici, u sousedů. Na naši odbornou sociální poradnu (Poradna Magdala) se obracejí oběti násilí, které prošly tím nejhorším, co mohly zažít. K informacím pomáhajícím řešit jejich situaci a k nabídce služeb se oběti dostávají pozdě a až na základě vlastních špatných zkušeností. Rozhodli jsme se to změnit. Vytvořili jsme dlouhodobější preventivní program pro děti a mladistvé, u kterých je větší pravděpodobnost, že se s násilím, ať už v roli obětí nebo pachatelů, setkají.

Mateřské školy: změny v oblasti společného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo základní informace pro mateřské školy v oblasti společného vzdělávání. Ty se týkají jak organizace školy a tříd, tak využití a financování podpůrných opatření. 

Zájemcům o předplatné nabízíme 2 ukázková čísla UN ke stažení

Tisková zpráva z průběhu Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016

Konference byla volným pokračováním a navázáním na úspěšný projekt z roku 2015, který se setkal s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů. Cílem této konference bylo další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy (kraje, města, obce) s možnostmi financování, normami, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi. Tento cíl byl beze zbytku naplněn! 

Bezpečně na internetu - s dětmi ve škole

Opět po roce – projekt Kraje pro bezpečný internet - online elearning pro děti a studenty přizpůsobený pro využití v hodinách informatiky, opět soutěže o ceny - Znalostní kvíz a Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky bezpečnosti. 

Zlínský kraj chce podpořit zdravotnictví stipendii studentům škol

Zlínský kraj chce zvýšit počet pracovníků ve zdravotnictví také prostřednictvím stipendií studentům zdravotnických oborů. Od září by peníze měli dostávat studenti vyšších odborných škol (VOŠ), stipendia by měla pokrýt školné, které studenti musejí platit. Požadavek na studenty VOŠ je největší, odcházejí ze školy přímo do praxe, jsou připraveni, řekl krajský radní Petr Navrátil (ČSSD). 

Aplikace Včelka pomáhá učitelům ZŠ individualizovat výuku čtení

Klesající čtenářská gramotnost českých dětí je stále palčivým tématem. Náprava je však v prostředí inkluzivního školství velmi náročná vzhledem k obrovské variabilitě potřeb jednotlivých dětí. Výrazně pomoci může využití online aplikace Včelka, která se automaticky na míru přizpůsobí danému žákovi a ušetří tak učitelům i rodičům řadu starostí. Aby měli učitelé možnost vyzkoušet Včelku v klidu před začátkem nového školního roku, nabízejí ji nyní tvůrci školám zdarma až do 1. září 2016. 

Zájem o technické obory ve školách ve Zlínském kraji roste

(čtk) Zájem o technické obory ve školách ve Zlínském kraji roste. V minulých letech přitom počet žáků těchto škol klesal, firmám v regionu také chybějí kvalifikovaní zaměstnanci. Některé školy, například zlínská střední průmyslová škola polytechnická, letos evidují zájem většího počtu žáků, než jsou schopny přijmout. Ve strojírenských oborech, které střední průmyslová škola polytechnická (SPŠP) nabízí, se hlásí někde až o 50 procent víc žáků, než lze přijmout, řekl dnes novinářům ředitel SPŠP Jiří Charvát. 


banners/1349042400_school_pc.gif
reklama

klostrmann.gif
ucebnice
tentotyden
U předškoláků záleží na prožitku

Známky spravedlivé nebo motivační?

Maturita z češtiny je v rozporu se zákonem
1627
okentes leden 2016.gif
anketa
Je český vzdělávací systém připraven na rozsáhlou inkluzi?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
23%
60%
16%
soutez
kdojeto
© Copyright 2010 - 2013 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz