archiv
Učitelské noviny č. 38/2004
tisk článku

Dáme Ti šanci, Komlo!

V Základní škole v Klimkovicích se žáci vyučují podobně jako na mnoha jiných školách. Mají možnost zapojit se do soutěží, účastnit se školních i mimoškolních akcí, pracovat v zájmových kroužcích. Ve škole pracuje žákovský parlament, jehož členové zastupují jednotlivé třídy. Žáci přinášejí zajímavé podněty pro činnost školy, spolupodílejí se při rozhodování v některých situacích, pomáhají vedení školy a pedagogům.

Již druhý rok podporují žáci ZŠ Klimkovice třináctiletého Komlu Sosukpe z Ghany, aby se mohl vzdělávat, vyučit se, nebo vystudovat. Možná jste slyšeli o adopci dítěte na dálku, kterou zprostředkovává občanské sdružení HUMANITAS AFRIKA. Právě žáci školy získali informace prostřednictvím internetových stránek (www.humanitasafrika.cz ) o možnosti adopce a vybrali si svého kamaráda. Peníze potřebné na Komlovo školné získávají žáci sběrem papíru nebo pořádáním „Bleších trhů“.

V listopadu roku 2003 bylo zasláno školné na šest měsíců ve výši 2 400 Kč. Krátce poté nám Komla napsal děkovný dopis. Při psaní odpovědi si žáci procvičili angličtinu. Začátkem roku 2004 jsme se dověděli, že chlapce postihlo onemocnění vředem buruli. V březnu jsme poslali na léčení 5000 Kč, jež byly z výtěžku za sběr a bleší trh odloženy na školné. V červnu bylo odesláno 7000 Kč z uspořádané finanční sbírky, do které přispívali jak žáci, tak zaměstnanci školy.

Dne 27.9.2004 přijeli do školy zástupci občanského sdružení Humanitas Afrika pod vedením Zdislavy Kratenové, která v letních měsících navštívila adoptované děti v Ghaně a přivezla jim drobné dárky. Prostřednictvím besedy a animovaného snímku nás informovali o postupu léčení adoptovaného chlapce a také o způsobu života v Ghaně, o afrických školách. Informace byly velmi zajímavé. Žáci měli možnost naučit se svahilskou píseň. Zjistili jsme a viděli, jak je naše pomoc kamarádovi potřebná a účinná. Sledovali jsme na pořízeném záznamu z cestování občanského sdružení, jaká je úroveň školství v jedné z afrických zemí a v jakých životních podmínkách tam lidé žijí. Je skvělé vědět, že můžete někomu, kdo se narodil v méně výhodných podmínkách, pomoci nastartovat lepší život. Možná si začneme více vážit svých vlastních možností.

Miroslava Hoňková,
ZŠ Klimkovice

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
43%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz