archiv
Učitelské noviny č. 36/2004
tisk článku

Náplň činnosti – státní zakázky

Pedagogické centrum Praha (PCP) propaguje svůj cyklus seminářů o RVP ZV. Počítá, že se jich zúčastní tisíce většinou vedoucích pracovníků z celé republiky. O těchto přednáškách a o perspektivách PCP jsme hovořili s jeho ředitelem JIŘÍM NEKOLOU.


Co si od této akce o RVP ZV slibujete?

Semináře o RVP ZV jsou společným projektem MŠMT a VÚP, které se podílejí na lektorském obsazení akcí, a PCP, které zajišťuje organizační stránku věci. Dalšími lektory jsou pak ředitelé pilotních škol a zástupci ČŠI. Společnou motivací je dát ředitelům škol vstupní informace o zavádění školních vzdělávacích programů do praxe. Tento cyklus informačních seminářů doprovází cédéčko se sadou dokumentů a informací o RVP ZV.

Šestihodinové semináře probíhají postupně od října do začátku listopadu ve všech krajích. Trochu nezvyklý je počet účastníků, který šplhá až ke 300 zájemců. Je to obtížnější pro lektory i pro posluchače…

Mají takové obrovské akce smysl?

Myslím, že ano. Jde o to, aby informaci o školních programech dostalo co nejvíce lidí, chceme je motivovat k tomu, aby se do jejich sestavování pustili. Semináře mají i část dotazů a odpovědí – jistě, zeptat se může jen omezený počet účastníků.

Budou mít tyto semináře návaznost dalšími, podrobnějšími akcemi?

Na tomto běhu seminářů dostanou posluchači skutečně jen základní informace. Plánujeme však desítky dalších seminářů, jejich obsah právě sestavujeme. Těmi se chceme obrátit zejména na koordinátory zavádění školních vzdělávacích programů. Připravujeme také další akce zaměřené na celé sbory jednotlivých škol. Kromě toho bychom chtěli otevřít jakousi „hotline“, kam by se mohli autoři ŠVP obrátit pro radu. Vyústěním jejich dotazu by byla návštěva odborníka na škole a seminář zaměřený na část ŠVP, na kterou se ptali. Kromě toho chceme na současný cyklus přednášek o RVP ZV navázat zveřejněním podpůrných materiálů buď na webových stránkách, nebo i v tištěné podobě.

Do kterých oblastí činnosti vstoupilo PCP během zhruba půl roku své existence?

Jde stále o oblasti, ve kterých máme „státní zakázku“, plníme úkoly dané ministerstvem školství. Prioritou zůstávají Evropské sociální fondy, čekáme na schválení čtyř vypracovaných projektů. Dalšími státními prioritami je vzdělávání vedoucích pracovníků – organizace jejich funkčního studia I. O funkční studium II se starají akreditované vysoké školy. Rádi bychom ale v příštím roce otevřeli ještě další funkční studium (označené třeba jako III), které by obsahovalo ještě další, doplňkové studijní moduly.

Kurzy SIPVZ probíhají, jsme certifikovaným školícím střediskem. Myslím ale, že bychom měli přijmout určitou koordinační roli – připravovat setkávání lidí, kteří se na těchto školeních podílejí, organizovat setkávání školitelů, výměnu informací. To tady zatím nemáme…

Proč?

Zaniká systém pedagogických center, která měla své koordinátory, PCP vstupuje do hry nyní, respektive od ledna. Je to důsledek transformace.

Na začátku roku byly problémy s jazykovým vzděláváním…

Na jaře se kurzy zase rozeběhly, některé již skončily, jiné ještě probíhají. My zatím připravujeme nový projekt – Bránu jazyků, který by nabízel vzdělávání začínajícím učitelům, kteří by chtěli jazyky učit, učitelům, kteří jazyk již učí, ale bez dostatečné kvalifikace (tedy dnešní typ kurzu), a ještě kurzy pro učitele, kteří nepotřebují zvyšovat komunikační schopnosti, ale chtějí lépe poznat metodiku jazykového vzdělávání.

Multikultuře se podle mého odhadu intenzivněji začneme věnovat od začátku příštího roku, projekt již máme zpracován – a chceme i pokračovat v systému vzdělávání v oblasti RVP ZV, o kterém jsem mluvil.

Mluvíte o projektech, u kterých předpokládáte, že se rozeběhnou od ledna… Na čem to závisí?

Na tom, zda budou ministerstvem školství schváleny a zafinancovány.

Jak budete vstupovat do systému kariérního růstu?

Kariérní růst souvisí se zákonem o pedagogických pracovnících, který nyní(12.10., pozn. red.) ještě čeká na definitivní podpis prezidenta, je k němu potřeba řada vyhlášek, které se zpracovávají. Pokud budeme zajištěním systému kariérního růstu pověřeni, zvládneme to.

Vy skutečně ještě nejste tímto zajištěním pověřeni?

Jsme pověřeni zajištěním funkčního studia ředitelů. To do kariérního růstu patří. Dalšími oblastmi jsme ale ještě pověřeni nebyli, i když některé oblasti, které jsem vyjmenovával, (koordinátor RVP ZV, koordinátor SIPVZ…) do kariérního růstu fakticky patří. Dokud ale není kompletně připravena legislativa, nemůžeme být pověřeni zajištěním kariérního systému jako celku.

Chcete všechno zvládnout se stávajícím počtem pracovníků?

V jednom z usnesení porady vedení se hovořilo o nárůstu počtu pracovníků PCP. Pokud k tomu dojde, rád bych otevřel výběrová řízení i pro pracovníky zanikajících PC. Věřím, že se svými zkušenostmi by většina z nich při výběru uspěla.

Kdy bude výběrové řízení vyhlášeno?

To je věc, kterou nevím – není závislá na nás, ale na ministerstvu školství, kdy projekty schválí. Snad ještě do konce roku.

V lednu zmizí stávající pedagogická centra. Převezmete jejich nabídku?

Nepřevezmeme. Naším úkolem je plnění státních priorit – což je ovšem na druhé straně dostatečně velký prostor pro nové celoplošné projekty a rozšiřování nabídky školám podle zadání našeho zřizovatele – ministerstva školství. Bude se jednat o semináře, konzultace, konference a další vzdělávací programy, které mají vazbu na státní vzdělávací politiku, potřeby škol a zřizovatelů. Počítá se s tím, že se již nebudou akreditovat jednotlivé programy, ale akreditaci bude získávat instituce. A my budeme pochopitelně o tuto akreditaci usilovat. Jsme připraveni úzce spolupracovat se všemi partnery v oblasti DVPP, předpokládáme úzkou spolupráci s ČŠI, představiteli krajů a dalšími zřizovateli škol.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz