archiv
Učitelské noviny č. 14/2004
tisk článku

Metody a formy práce ve školním vzdělávacím programu, P. Kukal, UN č. 12/2004

Petr Kukal se v příspěvku zamýšlí nad tím, do jaké míry mají být ve ŠVP zakotveny formy a metody práce. Vyjadřuje svou obavu, že zakotvení metod a forem práce ve ŠVP by mohlo proti sobě postavit princip autonomie školy a princip profesní odpovědnosti učitele. Pokud jsem dobře pochopila autorovy úvahy, pak bych se za stávající situace spíše obávala vzájemné synergie pedagogické autonomie školy a profesní neodpovědnosti učitelů. Vyjdeme-li z charakteristiky kurikula podle Walterové (E. WALTEROVÁ, Kurikulum. Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě, 1994), pak by ve ŠVP měly být formy a metody práce uvedeny. Odpovídají totiž na otázku „jak se bude vzdělávat?“. U jiných autorů se zase metody a formy jako strukturální prvky tvorby projektu výuky nevyskytují. Vyjdu-li ze své více než třicetileté učitelské praxe, pak bych považovala za funkční, aby metody a formy práce byly uvedeny tam, kde je to podstatné. Třeba proto, že se na tom učitelé dohodli, nebo proto, že právě v tom je specifikum ŠVP té školy, nebo proto, že to jednoznačně souvisí s vytyčenými výukovými cíli atd. Tam, kde to podstatné není, bych nechala volbu na jednotlivých učitelích. Oni nejlépe vědí, jaká je optimální cesta k cíli s konkrétními žáky a za konkrétních podmínek. Pokud už ve ŠVP budou účelově uvedeny metody a formy práce, pak to zase neznamená, že by nemohlo dojít ke změně. Plán není dogma. Ani vytvořený ŠVP nemůže zůstat beze změn. Práce školy podle ŠVP má podobu nikdy nekončícího procesu. Začíná tvorbou ŠVP, pokračuje jeho implementací do stávajících podmínek ve škole, následuje ověřování ŠVP, získávají se informace o jeho kvalitě, navrhují se a realizují nutné korektury atd. – a to vše s úmyslem dosáhnout co nejlepších výsledků v práci školy.

Michaela Prášilová,
PedF UP Olomouc
prasilov@pdfnw.upol.cz

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz