archiv
Učitelské noviny č. 14/2003
tisk článku

Platy ve školství

V roce 2003 jsou v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu zabezpečeny na platy zaměstnanců krajských a obecních škol a předškolních a školských zařízení finanční prostředky ve výši téměř 42 mld. (41937,5 mil.) Kč. Ve srovnání se skutečně vynaloženými prostředky na tuto oblast v roce 2002 (téměř 38 mld. Kč) jde o nárůst rozpočtových zdrojů o cca 4 mld. Kč, tj. o více než 10,4 %. Nařízení vlády č. 582/2002, podle kterého se upravují platové poměry zaměstnanců veřejného sektoru od 1. 1. 2003, zvyšuje tarifní platy a související složky platů (náhrady, další platy, platy za přesčasy) v průměru o 8 % u nepedagogických zaměstnanců a o 10 % u pracovníků pedagogických. Průměrný nárůst platových tarifů a souvisejících složek platů všech zaměstnanců (tj. pedagogů i nepedagogů) v RgŠ podle uvedeného nařízení vlády představuje cca 9,54 %.
Vyjdeme-li z předpokladu, že ostatní složky platů zaměstnanců RgŠ (tj. zejména osobní příplatky, odměny, příplatky za vedení a některé další příplatky a náhrady) zůstanou v roce 2003 na úrovni roku 2002, představuje uvedené zvýšení tarifních a souvisejících složek platů o 11,6 % zvýšení celkového průměrného platu o cca 9,4 - 9,6 % (tj. ze 14 064 Kč/měsíc v roce 2002 na 15 395 Kč/měsíc v roce 2003, tj. o 1331 Kč/měsíc).
Při porovnání s uvedeným nárůstem disponibilních rozpočtových zdrojů roku 2003 pro danou oblast (+ 10,42 %) je zřejmé, že v roce 2003, stejně jako v roce předchozím, je nárůst tarifních a souvisejících platů, vyplývající z platné tarifní tabulky, plně zajištěn zdroji rozpočtu MŠMT. Lze dokonce konstatovat, že reálný nárůst rozpočtových zdrojů rezortu vlastní dopad zvýšení tarifů v roce 2003 mírně překračuje (o cca 300 mil. Kč), čímž je vytvořen dostatečný prostor nejen pro udržení nenárokových složek platů minimálně na úrovni roku 2002, ale i pro řešení možných dopadů přechodu obecního školství na právní subjektivitu od 1. 1. 2003, který si bezesporu určitý nárůst potřeby mzdových prostředků oproti roku 2002 vyžádá.

MŠMT


PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ PLATY A MĚSÍČNÍ VÝŠE NENÁROKOVÉ SKOŽKY PLATU ZA ROK 2002 U PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ (VYBRANÉ TYPY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ)

Průměrné měsícní platy

Typ školy, zařízení

Průměrný měs.plat pedagogických pracovníků

Průměrný měs.plat nepedagogických pracovníků

Mateřské školy

13 318

7 712

Základní školy

16 615

8 761

Základní umělecké školy

16 080

10 325

Střední odborná učiliště

17 204

11 247

Gymnázia

18 696

9 917

Střední odborné školy

18 988

10 852

Vyšší odborné školy

19 796

11 092

Nenároková složka platu měsíčně

Typ školy, zařízení

Nenároková složka platu pedagogických pracovníků

Nenároková složka platu nepedagogických pracovníků

Materské školy

1 392

846

Základní školy

1 874

1 137

Základní umělecké školy

1 820

1 701

Střední odborná učilište

1 977

1 739

Gymnázia

2 368

1 489

Střední odborné školy

2 370

1 756

Vyšší odborné školy

3 136

2 149

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI RGŠ ÚZEMNĚ SPRÁVNÍCH CELKU
Počet zaměstnanců, průměrný měsícní plat a jeho jednotlivé složky ve vybraných typech škol a zařízení za rok 2002

Klikněte pro zvětšení obrázku do odpovídajících rozměrů

Klikněte pro zvětšení obrázku do odpovídajících rozměrů

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz