archiv
Učitelské noviny č. 11/2004
tisk článku

Řešení se neobejde bez znalostí

V den, kdy byl pohřeb zavražděného učitele, další učňové,  - pravda, bydlící tentokrát v pasťáku - napadli svého mistra. Zdá se, že útoky na kantory se opravdu rapidně množí, nabývají na brutalitě a trestuhodné drzosti – pedagog byl přepaden i s rodinou doma! Média v několika případech na ataky vůči kantorům zareagovala tak, že referují o celkové problematice školního násilí. A je to pochopitelné hledisko. Nelze totiž brutalitu vůči kantorům oddělovat od dalších sociálně patologických jevů, zvláště od šikany mezi žáky.

Než se začne nějaký problém řešit, je potřeba ho co nejlépe poznat. Ale co vlastně víme o šikaně na českých školách? To, že je prakticky na každé z nich, že se s ní setkalo (asi) více než 40 procent žáků a že brutalita agresorů je stále větší. Už ale nevíme nic o těch stovkách případů, které se staly a téměř nijak není společnost informována o psychické, ale i fyzické šikaně, jíž jsou vystaveni mnozí pedagogové dnes a denně. Seriózní data totiž zcela chybí. Média, ale i odborníci či policisté znají jen špičku ledovce. Proč stát nevypracuje skutečně účinný a komplexní mechanismus, který by dával školám za povinnost evidovat všechny projevy šikany (agresory i oběti anonymně), které by pak každá škola předávala do společné databáze? A nejen stručný a neurčitý výčet, ale podrobný popis případu i s jeho řešením. Nešlo by o žádný registr Velkého bratra, který se dívá, ale o společnou snahu, jak na základě reality a praktických zkušeností šikanu eliminovat na minimum. Učitel, v jehož třídě se objeví projevy psychického teroru nebo fyzického násilí, by pak mohl podle vytvořené databáze kontaktovat kolegy, kteří řešili obdobný případ.

Přestože v případě rozvinuté šikany je nutné zapojit odborníka nebo policii, mnohé by mohli učitelé zvládnout sami, kdyby prošli speciální odbornou přípravou. Situace s násilím na školách se nikdy zásadně nezlepší, dokud nebude předávání znalostí a dovedností tohoto druhu nedílnou součástí kurzů na pedagogických fakultách a v rámci celoživotního vzdělávání. Nejlepší je požár zlikvidovat hned v počátku, a to může jedině učitel, který umí hasit. Školní psycholog mu může sice zásadně pomoci, ale jeho jedinečnou roli toho, kdo je uprostřed žhavého terénu, není schopen nikdy suplovat. Jen zvýšení profesionality, nikoliv statut veřejného činitele skutečně posílí přirozenou autoritu kantora.

Lukáš doubrava

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz