archiv
Učitelské noviny č. 26/2004
tisk článku

Umělecké školy neznají bariéry

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší uměleckoprůmyslová škola na Žižkově vstoupila do Evropy spoluprací se svými zahraničními partnery.


V únoru proběhlo první partnerské setkání profesorů ze zahraničních uměleckých škol, které společně s Vyšší odbornou a Střední uměleckoprůmyslovou školou Žižkovo nám. 1, Praha 3 vytvářejí nový projekt v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Socrates-Comenius. Nově vznikající projekt nese název „Pinocchiova dobrodružství v Evropě“. Společná práce na divadelním představení – spojení loutek, herců a hudby začne v září 2004 a je určena na tři roky.

Na projektu se podílejí výrobou loutek francouzská škola Lyceé Louis Couffignal Strasbourg, s níž naše škola spolupracovala již v předchozích dvou letech (společně s naší školou spoluvytvářela sekretář se symbolikou Evropské unie v rámci třístranné mezinárodní spolupráce Socrates-Comenius.

Italská škola Istituto Istruzione Superiore Vasjli Kandinski Milano bude vytvářet scénu k divadelnímu představení. Litevská Vilniaus Konservatorija Vilnius se podílí na projektu hudebním aranžmá a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkov bude vytvářet design loutek a návrh scény.

Zatímco se na novou spolupráci škola teprve připravuje a zajišťuje chod zúčastněných oddělení, v březnu a následně v květnu tohoto roku se uskutečnily poslední výměnné pobyty studentů v rámci projektu Leonardo da Vinci. Studenti z německého Weidenu z partnerské školy Gustav von Schlör Schule, s kterou škola spolupracuje již třetím rokem, měli možnost v průběhu třítýdenní stáže pracovat průběžně na oddělení Tvorba hraček a dekorativních předmětů, Propagační grafika a Užitá malba. Na jednotlivých odděleních se studenti pod dozorem profesorů věnovali vytvoření vlastního díla. Cílem projektu je umožnit studentům získat nové poznatky při aplikaci technologických a uměleckořemeslných znalostí a ověřit si a zlepšit jazykové vědomosti. Němečtí studenti společně s našimi navštěvovali nejrůznější kulturní akce a především o víkendech, kdy se studentům věnovaly i rodiny českých spolužáků, vznikala nerozlučná přátelství. Brzy poté, na přelomu dubna a května, odjela právě tato skupina našich studentů z oddělení Výstavnictví do Weidenu na reciproční pracovní pobyt. Během praxí se naši studenti kontaktovali s odborníky na specializovaných pracovištích vybraných školou. Partnerská Gustav von Schlor Schule je zařadila na takové aktivity, které obohatily a prohloubily jejich schopnosti a znalosti při organizaci a přípravě výstav. Samozřejmě i ve Weidenu se naši a partnerští studenti zúčastnili různých přátelských a kulturních setkání.

K nejvýznamnějším patřila účast na slavnostním zahájení společné výstavy českých a německých výtvarníků za účasti pedagogů vysokých škol z Prahy a Norimberka pořádané u příležitosti rozšíření EU.

V dubnu a květnu se uskutečnil výměnný pobyt švédských studentů z umělecké školy v Örebro. Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách českých studentů, kteří si hned 4 dny po ukončení praxí na naší škole mohli vyměnit role a stali se hosty v rodinách svých nových švédských přátel.

Před několika dny se vrátila skupina šesti našich studentů z Berlína, kde se podíleli na vytváření dalšího společného úkolu v rámci projektu „Grenze checken“.

Rozsáhlá spolupráce Vyšší a Střední uměleckoprůmyslové školy a berlínských škol a dílen začala již v roce 2002. Do projektu jsou za českou republiku zapojeny dvě další odborné školy. Projekt řídí a německou stranu zastupuje paní Freygang. Tomuto květnovému společném pracovnímu setkání předcházel pobyt v září 2003, kdy do SUPŠ přijelo 6 praktikantů, 3 dívky a 3 chlapci z Berlína. Dívky začaly na oddělení Hračka, kde vznikla velrybí houpačka, sloní skluzavka a opičí prolézačka. Chlapci se inspirovali v oblasti architektury a dopravních prostředků a vyrobili věž, hrad a loď. Na oddělení Tvarování dřeva a řezba, kde pracovali druhý týden pobytu, bylo nutné techniku řezání důkladně předvést, do toho se kromě vyučujících zapojili i naši studenti. Podle zručnosti a trpělivosti praktikantů se lišily i jejich výkony. Bylo vyrobeno šest ručně dlabaných a ornamentem zdobených misek. Závěrečná prezentace výrobků všech účastníků projektu se konala v knihovně SUPŠ. Součástí výměny byl i další kulturní a společenský program, který byl pečlivě dopředu připraven. Studenti navázali nová přátelství a o to víc se těšili na květnový pobyt v Berlíně.

Zde se před několika dny ukončily práce na zatím největším společném díle. Mladí zde kolektivně vyrobili dvě čtyřmetrové veslice. Jedna zakotvila v berlínském přístavu, druhá přicestuje společně s účastníky posledního pracovního projektu na podzim tohoto roku do Prahy.

Zpočátku byla pro české studenty stavba lodí, přestože práci se dřevem ovládají, velkou neznámou a tvrdým oříškem. Během pobytu se ale ukázalo, že se díky svým zkušenostem a odborné přípravě s náročnou odbornou prací vypořádali na výtečnou, a že způsob práce na daném úkolu je velmi podobný,jen výsledek vypadá poněkud jinak. V naší škole vytvářejí totiž studenti návrhy i realizace nábytku.

O velkém úspěchu celé akce svědčí i zájem médií z německé i české strany, který novináři i reportéři ČT celé akci věnovali při slavnostním křtu obou nově vystavených čtyřmetrových veslic v areálu jachtařského klubu. Následující den např. berlínské noviny „Berliner Morgenpost“ píší: „Evropa se rozrůstá. O tom, že roste společně, svědčí i projekt „GRENZEN CHECKEN“ píše se hned v úvodu článku, ve kterém byl dán prostor i jednotlivým účastníkům, kteří především vyzdvihovali jedinečnou příležitost nejen vytvořit vlastníma rukama pěkné dílo, ale zároveň si prohlédnout významná místa v Berlíně.

Tato spolupráce mezi mladými lidmi, kteří si v osobním kontaktu mohou konfrontovat své dovednosti v uměleckořemeslných oborech, je jistě velkým příslibem a nadějí pro budoucnost společné Evropy.

Věra štojdlová,
Supš, Žižkovo nám., Praha 3

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz