archiv
Učitelské noviny č. 26/2004
tisk článku

Je navyšování hodin plus, nebo mínus?

V září 2003 bylo zahájeno sbližování hodinové dotace věnované vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku. Aby ti, co navštěvují druhý stupeň základní školy, měli stejný základ, jako mají jejich vrstevníci v nižších ročnících víceletých gymnázií. Pro školní rok 2003-2004 to znamenalo dvě vyučovací hodiny navíc (jedna pro 8. a jedna pro 9. ročník). Ve školním roce 2004-2005 přibude třetí vyučovací hodina, tentokrát pro 7. ročník. Několika ředitelů základních škol a jejich zástupců jsme se zeptali:


Jak jste v tomto školním roce využili dvě hodiny navíc a jak od září naložíte s tou třetí? Považujete trend navyšování hodin za plus nebo za mínus?

PETR KESNER, 4. ZŠ Kolín

Už loni nám přišlo nejrozumnější rozšířit nabídku volitelných předmětů. Když se teď naskytla možnost pro 7. ročník, postupovali jsme stejně. Ať si žáci vyberou, o co mají největší zájem. Myslíme si, že to je dobrá cesta.

Hana bažantová, zš Terezín

V tomto školním roce jsme přidali hodinu matematiky a českého jazyka, přičemž v matematice měly děti jednou týdně informatiku a jednou týdně matematiku. Pro 7. ročník zatím uvažujeme o matematice. Tenhle trend je nutný, určitě plus.

PRAVOSLAV NĚMEČEK, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice

V 9. ročníku jsme využili hodinu pro předmět Příprava na život, což je speciální směs různých dovedností a návyků, které by žáci měli ovládat. Snažíme se je připravit do života, aby věděli, co je čeká, až opustí školu. Mimo jiné je tam například i protidrogová prevence. V 8. ročníku jsme hodinu použili k procvičení matematiky a češtiny; jeden týden patřila hodina matematice, druhý češtině. Vlastně to bylo něco jako dlouhodobá příprava na přijímací řízení. Pro 7. ročník se zatím rozhodujeme z několika návrhů. Musíme propouštět, takže se mění personální situace. Ale asi to bude volitelný předmět Informatika.

JAN KUČERA, ZŠ Jelínkova, Rýmařov

Loni jsme obě hodiny zařadili mezi volitelné předměty, letos jsme jednu hodinu věnovali na posílení dějepisu v 7. ročníku. Podle mého názoru je ale hodin zbytečně moc, spíš bych změnil strukturu. Některým předmětům bych hodiny ubral a přidal je volitelným. 

ALENA BRABCOVÁ, ZŠ Plesná

Musím předeslat, že ředitelkou jsem od září, předtím jsem učila na soukromé základní škole a gymnáziu. Byla jsem zvyklá na moderní způsoby výuky a přišla jsem na školu, kde se učí převážně frontálně. Protože jsem nechtěla navýšit základní výuku, nabídla jsem kolegům, kdo by o ony dvě hodiny chtěl rozšířit nabídku pro žáky. Nikdo neprojevil zájem, takže jsem si je vzala já. Jednou za 14 dní mám dvouhodinovku v 8. a 9. ročníku. Protože mojí aprobací je čeština a dějepis, věnovala jsem hodiny semináři z této oblasti. Zabýváme se s žáky rozbory filmů, literárních děl, píší básničky i jiné texty… Protože se s mými metodami všichni učitelé neztotožnili, pedagogický sbor se promění. O rozdělení hodin proto možná rozhodneme až s novými kolegy v přípravném týdnu.

JAN PONOCNÝ, ZŠ Pečky

Loni dostala hodiny navíc matematika, letos přidáme do 7. ročníku hodinu fyziky. Myslím, že je to plus. Postupně se dostáváme s rozvrhem do situace, v níž jsme byli před několika lety, než se začal počet vyučovacích hodin krátit.

Libuše Skobalová, zš Svisle, Přerov

Loni jsme navýšili v osmičkách i v devítkách volitelný předmět informatika se specializací. Ze základní školy by měli odcházet žáci v tomto oboru vzdělaní. O hodině pro 7. ročník zatím přemýšlíme. Chybí v přírodopisu, takže možná tam. Myslím, že tři hodiny navíc jsou tak akorát, už bych dala navyšování stop.

MARIE KOCOURKOVÁ, ZŠ Dukelská, České Budějovice

Loni jsme navýšili počet hodin o matematiku a český jazyk, letos dostanou sedmáci cizí jazyk. Nejradši bych ale navýšené hodiny věnovala volitelným předmětům. Mám představu široké nabídky, z které by si mohli žáci vybrat podle svého zaměření. Jazyky, informatiku, semináře z různých oborů. Nebyla by to povinná nabídka pro všechny, vybral by si jen ten, kdo by o určitý předmět měl opravdu zájem. Záleželo by tedy jen na dítěti, respektive na jeho rodičích, jestli chce mít hodiny navíc.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz