archiv
Učitelské noviny č. 40/2013
tisk článku

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

„Děti nic neumějí. Práce jim nevoní. Každý chce mít maturitu, ale kdo nám pak spraví boty nebo vymete komín?“ Podobná slova slyšíme na každém kroku. Učitelé pracovních činností mohou potvrdit, že mnohá řemesla jsou zapomenuta.

Důvodem rozhodně nejsou nešikovné ruce, o čemž se v pátek 27. září 2013 přesvědčili v ZŠ v Kamýku nad Vltavou. Do školy pozvali řemeslníky, kteří dětem práci nejen ukázali, ale všichni si mohli výrobu sami vyzkoušet a hotové výrobky zakoupit. Škola se otevřela veřejnosti a nezapomněla ani na partnerské organizace – mateřskou školu, sousedící zařízení poskytující sociální služby a partnerskou školu z Vysokého Chlumce.

Vedení školy zajistilo sponzora, díky jehož příspěvku byly financovány náklady. Děti měly možnost ověřit si v praxi, co je to finanční gramotnost. Platidlem se pro tento den stal kamýcký groš. Každý žák školy dostal 2 groše v celkové hodnotě 40 Kč, kterými mohl výrobky zaplatit.

Své umění zde předvedl řezbář, košíkářka, přadlena. Každý si mohl vyřezat lžíci, uplést košík nebo si vyzkoušet příst na kolovrátku. Děti viděly, jak se vyřezávají a odlévají svíčky. Pod rukama žáků vznikaly překrásné šperky z drátků, korálků nebo FIMO hmoty. Někteří si vyzkoušeli, jak se paličkuje. U dalšího stánku si mohli uháčkovat vlastní módní ozdobu. Žáci se přesvědčili o tom, že tkát na tkalcovském stavu není jednoduché, ale i toto řemeslo zvládli. O zdobení perníčků měli zájem nejen dívky, ale i chlapci, protože vlastnoručně zdobený perníček chutná nejlépe. Zajímavá byla ukázka šití panenek, které pomáhají nemocným dětem v Afghánistánu, a tak nejedno dítě a nejeden návštěvník přiložili s chutí ruku k dílu, aby panenek bylo co nejvíce. Příjemným zpestřením byla ražba mincí nepodléhajících inflaci. Zkrátka v pátek byl kamýcký groš doslova tvrdou měnou.

Na zdárném průběhu akce se podílela celá škola. V hodinách výtvarné výchovy a informatiky byly vytvořeny originální plakáty a pozvánky. Žáci speciální třídy v rámci rozumové výchovy nakoupili potraviny, žáci devátého ročníku z nich pro řemeslníky připravili chutné občerstvení a stali se pozornými hostiteli a pomocníky. Děti fotografovaly a po skončení akce školu pomohly uklidit.

Během jednoho projektového dne se podařilo nenásilnou formou naplnit klíčové kompetence dané RVP: kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální a samozřejmě kompetence pracovní. Výuka naplnila též průřezová témata, která jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Interaktivní přehlídka řemesel podporovala rozvoj dovedností a schopností dětí. Projekt se realizoval napříč vzdělávacími oblastmi, čímž přispěl ke komplexnosti vzdělávání. V neposlední řadě se naplnila filozofie inkluze, protože se přirozeně zapojili také žáci s mentálním a kombinovaným postižením. Všichni měli možnost vytvořit si integrovaný pohled na život ve společnosti.

Jak se projektový den líbil žákům, můžete posoudit podle jejich vlastních slov: „Opět zvoní, ale my už nemáme kyselé obličeje, jdeme na terasu, kde na nás čekají řemeslníci, kteří nám vyprávějí o svém řemesle… Všechna řemesla byla zajímavá, jsem moc ráda, že se taková akce uskutečnila… Den se mi líbil a myslím, že nejsem sám, kdo doufá, že se stane tradicí a každý rok se budeme scházet na dni řemesel v Kamýku nad Vltavou…“

Co říci na závěr? Celý den se nesl v duchu spolupráce a vzájemného porozumění. Tak by to v současné škole mělo být.

Petra Papežová, Janka Kociánová

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz