archiv
Učitelské noviny č. 33/2013
tisk článku

ANTIPLAGIÁTORSKÝ SOFTWARE ZACHYTÍ OPISOVÁNÍ I Z INTERNETU

Studenti Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva (VŠMIEP) se opravdu nemusejí obávat, že své absolventské práce opíší. Tým expertů na katedře informatiky vyvinul antiplagiátorský software, který umožňuje porovnat práce studentů nejen s jinými akademickými pracemi na ostatních univerzitách, ale dokonce se všemi texty dostupnými na internetu, a to díky spolupráci s vyhledávačem Yahoo. Původnost absolventských prací je tak zajištěna. Končí také doba, kdy studentům zajistil titul například jen změněný slovosled.

„Vyvinuli jsme vlastní program kontroly opisování, jelikož nám stávající dostupné varianty nevyhovovaly. Existují samozřejmě databáze, do kterých jsou ukládány všechny studentské práce z různých škol, ale pro nás toto porovnání nebylo dostatečné. Neexistovala totiž možnost kontroly veřejných zdrojů, což nás trápilo nejvíce. Proto jsme šli svojí cestou a vymysleli systém, který dokáže porovnat studentské práce se všemi publikovanými texty na internetu, a to díky spolupráci s vyhledávačem Yahoo,“ vysvětluje princip antiplagiátorského programu Jiří Franc, člen katedry informatiky VŠMIEP.

Originální software VŠMIEP již skutečně několik pokusů o opisování odhalil. Zachytí totiž nejen zcela shodný text, ale upozorní i na podobné pasáže, kdy se např. student snaží změněným slovosledem antiplagiátorský program obejít. Další vylepšení softwaru by se měla týkat skloňování a časování, což jsou specifika českého jazyka.

„Co je shoda textu či zkopírovaná myšlenka je lidsky definováno přesně, ale když máte tato pravidla exaktně zadat počítači, tak jsou všichni v úzkých. Máme metriku, kterou měříme podobnost textu a systém na tyto pasáže upozorní, pak už je samozřejmě na vedoucím práce, aby posoudil, zda se jedná o originální myšlenku, či plagiát,“ pokračuje Jiří Franc.

Jako soukromá vysoká škola je VŠMIEP pod větším drobnohledem, proto se snaží vše dělat lépe a důkladněji než ostatní. „Jednak chráníme pověst školy, ale zároveň tím i studenty vychováváme, což by mělo být naším posláním – kdo jiný by měl být nositelem těchto morálních hodnot než vysoké školy,“ dodal Jiří Franc.

Linda Maletínská

 

VŠMIEP

je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu, která má akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management s prezenční i kombinovanou formou studia v oborech Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika a akreditovaný bakalářský studijní program Právní specializace s prezenční formou studia v oborech Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Od akademického roku 2009/2010 škola otevřela také kombinovanou formu studijního programu Právní specializace. VŠMIEP má tři pobočky – v Praze, Kladně a Sokolově.

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz