archiv
Učitelské noviny č. 32/2013
tisk článku

ADAPTAČNÍ POBYT

Ve čtvrtek 5. září začal žákům pátého ročníku adaptační pobyt. Sešli jsme se ráno ve třídě, seznámili se s programem a začaly výtvarné činnosti. Děti si vyrobily vlastního malého bubáčka, který jim měl dodávat odvahu na večerní stezce odvahy. Dále jsme se věnovali přípravě pokrmů. Vaječná pomazánka určená k páteční snídani a svačině se povedla.

Po obědě ve školní jídelně jsme vyrazili do přírodního areálu Velká dohoda. Tam jsme se sešli se šesťáky ze ZŠ Ostrov (jedná se o spolupráci škol v rámci sdružení Cirsium). V přírodním areálu jsme absolvovali velmi nabitý program. Žáci si vyzkoušeli nízká lana i lanový park. Adrenalinový zážitek prověřil třídní soudržnost. Mezi spolužáky obou škol panovala přátelská atmosféra, navzájem si pomáhali, povzbuzovali se a dodávali si odvahu. Ve výšce 2,5 metru nad zemí se psychická podporu hodí opravdu každému. Třídní kolektivy obstály na jedničku s hvězdičkou. Zážitková pedagogika opět zafungovala. Spolužáci se oslovovali křestními jmény a spoléhali jeden na druhého. Noví žáci se automaticky začlenili do svých tříd.

Po sportovním výkonu jsme využili školu v přírodě ve Velké dohodě. Skupinky žáků plnily úkoly z pracovního listu. Museli v praxi ověřit poznatky z naučných tabulí. V areálu hledali nejrůznější rostliny, vytvářeli nákresy, zkrátka zažili environmentální výchovu přímo v praxi.

Během terénní výuky všem vyhládlo, a tak přišel na řadu táborák, který si děti samy připravily. Sportovní a studijní činnosti vystřídalo sbírání suchého dříví na oheň. Po opékání špekáčků se v záři ohně a baterek hrály nejrůznější kolektivní hry. Asi o půl deváté se obě třídy vypravily ke svým školám. Původně měly děti chodit po skupinkách, ale protože tma i lesy  byly hustší, než jsme čekali, a strach má velké oči, šli jsme společně. Asi o půl desáté jsme dorazili do své třídy, kde jsme měli nachystané matrace a spacáky.

Druhý den nás pozvali spolužáci z Ostrova na prohlídku jeskyně Balcarka. Po pěší túře lesními cestičkami jsme byli okouzleni krásnou krápníkovou výzdobou. Cestou zpět jsme šli opět lesem – po cyklostezce. 

Věřím, že adaptační pobyt ve všech zanechal intenzivní zážitky. Rádi takovou akci zopakujeme, a třeba přespíme pod stany jako kamarádi z Ostrova.

Eva Veselá, ZŠ Lipovec

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz