archiv
Učitelské noviny č. 31/2013
tisk článku

PROJEKT COMENIUS V KUNŠTÁTĚ

Základní škola Kunštát patří mezi 125 škol v České republice, kterým byla schválena žádost o zapojení do multilaterálního projektu partnerství škol Comenius. Konkurence byla obrovská. Díky výborně vypracované přihlášce se učitelům podařilo získat potřebné body a dostat se na seznam schválených projektů, od srpna tedy začala jejich dvouletá spolupráce se zahraničními školami.

Projekty partnerství škol nabízejí studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Cílem je prohlubovat evropský rozměr vzdělávání prostřednictvím podpory společných aktivit v rámci spolupráce mezi školami v Evropě. Partnerství škol pomáhají žákům a učitelům získávat a zlepšovat dovednosti nejen pokud jde o témata, na něž je projekt zaměřen, ale také rozvíjí schopnost týmové práce, sociální vztahy, plánování a uskutečňování aktivit projektu i používání informačních a komunikačních technologií.

Multilaterální partnerství škol musí spojovat školy alespoň ze tří členských zemí EU, jedna z nich působí jako koordinátor. Této role se ujala naše základní škola. Našimi partnery se staly: SPOLECZNY ZESPOL PRZEDSZKOLNO – SZKOLNY NR 101 (Polsko), Røyse skole (Norsko), Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice – Lieskové (Slovensko). Čtvrtá partnerská škola z Lotyšska se na seznam schválených projektů bohužel nedostala.

Projekt nese název „A Hero in Each of Us – Towards a Better World by Small Deeds“ neboli „Hrdina v každém z nás – malými krůčky za lepší svět“. Na listopadové přípravné návštěvě, která proběhla v Kunštátě, se zástupci jednotlivých škol dohodli na obsahu, cílech a aktivitách, které budou v rámci projektu realizovány. V první části spolupráce se zaměříme na konkrétní znalosti týkající se Nobelovy ceny, jejích laureátů i kandidátů v jednotlivých zemích. Motivací pro nás byla nominace sira Nicolase Wintona na Nobelovu cenu, proto dalším krokem bude snaha definovat pojem hrdinství, zabývat se tím, jak vlastně dnešní děti chápou tento termín. Budeme také hledat významné osobnosti našich regionů, žáci se budou zamýšlet i nad svým vlastním chováním ve škole.

Vyvrcholením projektu bude účast na konkrétní charitativní činnosti. Z vlastních zkušeností víme, že tyto aktivity jsou značně motivující pro integraci všech žáků, jejich začlenění do kolektivu. Také děti, které nejsou ve škole příliš úspěšné, zde dostávají možnost uplatnit své dovednosti při manuální a výtvarné práci, popřípadě organizační schopnosti.

Podstatou projektu je spolupráce mezi partnery, a tak není možné jednotlivé úkoly splnit bez účasti všech zapojených škol. Za velmi důležité považujeme, že komunikace v rámci projektu bude probíhat v anglickém jazyce. Žáci budou pro kontakt se svými vrstevníky z partnerských zemí potřebovat znalosti z angličtiny, určitě tedy pochopí, že je nutné se věnovat studiu cizích jazyků.

Naším cílem je, aby žáci diskutovali a konzultovali všechna projektová témata se všemi účastníky projektu a vzájemně se inspirovali. Doufáme, že jim to pomůže naučit se vnímat jako normální, že stejné pojmy a myšlenky mohou být v různých komunitách chápány odlišně. Budeme se snažit, aby se děti samy rozhodly, jaké myšlenky a novinky, které se od partnerů získají, přijmou za své jako užitečné a efektivní.

Průběh projektu bude evaluován na pracovních schůzkách v jednotlivých zemích, kterých se zúčastní jak učitelé zapojení do projektu, tak i vybraní žáci. Na práci na projektu se velice těšíme a doufáme, že se nám projekt podaří úspěšně realizovat a že budou obohaceni všichni jeho účastníci.

Hana Adámková a Zdena Michelová, ZŠ Kunštát

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz