archiv
Učitelské noviny č. 29/2013
tisk článku

SMLOUVA MEZI STŘEDNÍ A VYSOKOU ŠKOLOU

V polovině srpna byla mezi dvěma velkými vzdělávacími institucemi, Střední školou stavební a technickou v Ústí nad Labem, zastoupenou ředitelem školy Vítězslavem Šteflem, a Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem, zastoupenou jejím děkanem Jaroslavem Koutským, uzavřena rámcová smlouva o spolupráci. Základní myšlenkou této dohody je výměna zkušeností v oblasti vzdělávání, vzájemná podpora pro možnost dalšího pomaturitního studia, realizace odborných exkurzí, přednášek, participace obou institucí na jejich vzdělávacích akcích apod.

Střední škola stavební a technická, která je Páteřní školou Ústeckého kraje, tak rozšiřuje svou kooperaci s UJEP, do které vedle vlastní spolupráce s jednotlivými fakultami (nyní již třemi: Fakultou výrobních technologií a managementu, Fakultou životního prostředí a nově Fakultou sociálně ekonomickou) patří i další formy vzájemné činnosti včetně renovace kolejí na Klíši. Naplňuje tak program zřizovatele, Ústeckého kraje, na podporu vzájemných vztahů středního a vysokého školství v oblasti komplexnější přípravy žáků a studentů na budoucí povolání.

Adam Váchal, Ústí nad Labem

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz