archiv
Učitelské noviny č. 25/2013
tisk článku

PROČ (NE)MATUROVAT Z MATEMATIKY

Maturita byla kdysi ukazatelem solidní úrovně dosaženého vzdělání. Byly doby, kdy maturant derivoval, integroval, psal bezchybné úvahy a recitoval Villona. Dnes?

Z matematiky se maturovat nemusí a stále více dnešních maturantů nezná pomalu ani přímou úměrnost. Z češtiny se maturovat sice musí, ale zatímco se bohemisté nad maturitními písemkami přou o to, co už je a co ještě není odklon od tématu, maturant ve svém díle vesele sází jednu hrubku za druhou. Obávám se, že taková maturita k ničemu není.

Aby maturita opět k něčemu byla, je třeba si položit mimo jiné otázku, jaký je smysl středoškolského vzdělání. Jaké místo v něm mají jednotlivé předměty a čím si statut nepostradatelnosti vydobyla zrovna čeština, ze které se jako z jediného předmětu maturuje povinně. Tuto otázku si dosud, pokud vím, nikdo nepoložil. Že by o nutnosti povinné maturity z češtiny nikdo nepochyboval? Proč je maturitní čeština tak neotřesitelná, zatímco matematika se musí znovu a znovu obhajovat a ze svých otřesů se neustále vzpamatovávat? Je soustavně deptána těmi, kteří ji nikdy nechápali, ale kteří bohužel mají tu moc šířit své nekvalifikované názory vlivnými sdělovacími prostředky.

„Nenuťte kadeřnice do logaritmů a rovnic, je to ptákovina!“ hřímaly nedávno největší celostátní deníky. Oč menší ptákovinou je pro tuto profesi Epos o Gilgamešovi a dílo Ivo Vodseďálka, to jsem se od novinářů dodnes nedověděl. Kdyby o češtině uvažovali stejně jako o matematice, zjistili by, že maturita z češtiny je pro kadeřnice úplně stejným nesmyslem.

Maturitu z matematiky tito „odborníci“ už úspěšně pohřbili, přesto dál křičí, co všechno je třeba neučit. Půjde-li to takto dál, zůstanou jen ty úměrnosti a procenta, zřejmě to jediné, co z matematiky znají oni sami. To je ale látka základní školy. Znamená to snad, že středoškolská matematika se má úplně zrušit? A co fyzika, chemie, dějepis? K čemu je kadeřnicím gravitační zákon, Sámo a nenasycené mastné kyseliny? Vytvoří snad lepší trvalou, když nad ní budou recitovat Písně kosmické? Sotva. Proč jim tedy ještě nikdo nezrušil Nerudu?

Co budoucí lingvista? Potřebuje on maturitu z matematiky? Pro mnohého lingvistu hloupá otázka a jednoduchá odpověď. Samozřejmě, že ne, proto přece není povinná. Ale co budoucí matematik? Potřebuje on maturitu z češtiny? Otázka (světe, div se) stejně hloupá a odpověď stejně jednoduchá. Samozřejmě, že ne. Proč tedy čeština povinná je? Proč ta maturitní asymetrie?

Podle mě by stačilo, kdyby si na střední škole každý prošel matematikou, češtinou a dalšími předměty bez maturity. Ale poctivě. Na patřičné úrovni, na které je třeba se domluvit a přes kterou nepojede vlak. Každý maturant by měl podle mě určitě vědět něco o odmocninách, rovnicích a logaritmech, i když nebude maturovat z matematiky. Každý středoškolák by měl něco vědět o Hugovi, Havlíčkovi a Čapkovi, i když nebude maturovat z češtiny. Mně osobně je milejší filozof, který nemá maturitu z matematiky, ale v případě potřeby je schopen vyřešit nějakou tu rovnici, než budoucí strojař, který ji sice má, ale neumí upravit zlomek. Co je technikovi platná maturita z češtiny, když ani po ní není schopen dát dohromady gramaticky správnou větu? Všechny maturity, které toto umožňují, bych zrušil z moci úřední a takové „maturanty“ bych na střední škole nechal co nejdřív propadnout, ať už chtějí maturovat z čehokoliv.

Pokud by vše fungovalo takto, bylo by možné povinné maturitní předměty zrušit úplně a maturovat jen z oborů, kterým se chce středoškolák věnovat po maturitě. Obávám se však, že při současném tlaku na to, aby každý všude prošel, a při současné společenské poptávce po vysvědčeních, diplomech a certifikátech všeho druhu to není možné. V tom případě ovšem nezbývá, než navrátit bývalé postavení i matematice, zařadit ji zpět mezi povinné maturitní předměty a říci zcela jasně, že bez ní žádný glejt nebude. Pro nikoho.

Ke středoškolskému vzdělání patří matematika naprosto stejným právem jako čeština. Vzdělání má totiž nejen informativní, ale i formativní charakter. Nelze přece učit jen to, co lze hned zítra „vyměnit za drobné“. Proto jsou diskuze o potřebnosti či nepotřebnosti matematiky a češtiny pro tu či onu konkrétní profesi bezpředmětné. Proto mají posloupnosti a derivace stejné právo na maturitní život jako sveřepí šakali, kteří zavile vyli.

Téměř každý humanista se děsí toho, že budoucí filozofové mají dřít sinovou větu a exponenciální rovnice. Nikdo už se ale nepozastaví nad tím, že budoucí matematici či technici jsou nuceni papouškovat dílo Klimenta Bulharského, Petra z Mladoňovic a Marie Voříškové-Burské. Proč to tak asi je? Pro mnohé opět jednoduchá odpověď: matematik se to nutné literární zlo prostě vždycky nějak naučí, kdežto filozofové matematiku při vší snaze prostě nezvládnou.

Sečteno, podtrženo. Představme si, že na ideální střední školu přijde ideální žák z ideální školy základní. Je schopen bezchybně psát, ovládá základy větné stavby, úměrnosti, zlomky, procenta, něco málo geometrie, má všeobecný přehled o fyzice, chemii, biologii, orientuje se v historii i v současné společnosti. Na ideální střední škole bude muset každý přidat znalosti literatury a literárních útvarů, úměrnosti a zlomky přetavit v limity a komplexní čísla, proniknout hlouběji do molekulových vazeb a nitra atomu. Jinak se k maturitě nedostane. Taková škola by se obešla bez jediného povinného maturitního předmětu.

K těmto ideálům však máme bohužel hodně daleko. Povinné maturitní předměty jsou za současné situace nutností a matematika mezi ně rozhodně patří. Tomu, kdo není schopen nebo ochoten se ji naučit na maturitní úrovni, maturitu nevnucujme. Bude-li chtít kadeřnice maturitu, nechť ji má. Zda ji potřebuje, nevím. Jako zákazník kadeřnictví ale nikdy nezkoumám, kolik lazebnic tam má jaké vysvědčení. Vždy mě zajímá jen to, jak tam stříhají vlasy. A když mi hlavu pokazí, příště tam už nepřijdu. Ani kdyby tam všechny kadeřnice měly červený diplom z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Dalibor Martišek

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz