archiv
Učitelské noviny č. 23/2013
tisk článku

PATŘÍ RODINNÉ STŘÍBRO NA VEDLEJŠÍ KOLEJ?

Nic ještě není rozhodnuto, o všem budeme jednat – ujišťují pracovníci ministerstva školství. Nejspíš i proto, že se zejména k návrhu nové podoby financování regionálního školství zvedla ze školského terénu docela silná vlna připomínek. Jen zdánlivě v nich zaniká ta, která zmiňuje způsob, jímž by měly být v budoucnu financovány základní umělecké školy. Ty, kterými se oprávněně chlubíme. Ty, které nemají ve světě obdoby.

Ministerstvo školství zařadilo základní umělecké školy do takzvaného druhého proudu. Znamená to, že zatímco školy prvního proudu, nebo přesněji „základní vzdělávací linie“ (mateřské, základní a střední školy) by se měly dostat pod tzv. „oborový normativ“ (70 % pevné částky), ty „ostatní“ (tedy ZUŠ, školní družiny, školní kluby, školní jídelny, ubytování a další) by měly být financovány nadále podle krajských normativů, tedy ze zbývajících 30 %. I když by to pro zušky nemusela být zase tak velká novinka, budí roztrpčení.

Cesta zpátky

S přehlížením se totiž naše „rodinné stříbro“ nesetkává poprvé. Původní základní hudební školy se v šedesátých letech minulého století změnily na lidové školy umění (k hudebnímu oboru přibyly ještě tři další – výtvarný, taneční a literárně dramatický), aby byly v 70. letech v době normalizace přesunuty ze školského zákona do zákona o školských zařízeních. Byly tedy zařazeny do stejné skupiny jako v dnes navrhované novele. Až po listopadu 1989 se podařilo vrátit tehdejším „liduškám“ jejich oprávněné postavení. S novým názvem Základní umělecká škola jako by se smazalo jejich ponížení, znovu byly zakotveny ve školském zákoně jako součást na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání. Přesto se nad jejich financováním čas od času vznášel Damoklův meč. To když se na nich různí našeptavači při sestavování školského rozpočtu snažili ušetřit. A že těch případů nebylo málo.

Také ZUŠ mají RVP

Dnes MŠMT říká, že do první vzdělávací linie zařadilo jen ty školy, které mají svůj RVP. Nevšimli si jeho pracovníci, že ZUŠ ho mají od roku 2012 také? Že si ho na zakázku státu sestavily v garanci ministerstva školství více méně vlastními silami, bez velkého humbuku, zato s vysokým nasazením. Navíc díky perfektní organizaci mohly podle svých školních vzdělávacích programů začít pracovat již od září 2012.

Financování svépomocí

Ministerský návrh směřuje k tomu, aby ZUŠ byly zařazeny do skupiny školských zařízení s nižšími nároky na financování. Jako by už dnes nepatřily ke školám s nejnižšími finančními nároky na rezort. Od státu dostávají pouze částku určenou na platy pedagogů. Všechno ostatní – provoz, učební pomůcky a podobně – hradí samy výběrem od rodičů. A to učební pomůcky, mezi něž patří také hudební nástroje, rozhodně nejsou levnou záležitostí. Tak se stává, že škola zakoupí například klavír za půl milionu, který se ovšem v okamžiku, kdy dostane inventární číslo, stává majetkem zřizovatele, tedy kraje, obce, potažmo státu. Základní umělecké školy tedy nejenže na svém provozu státu finance šetří, ale ještě jeho majetek zhodnocují.

Zuška je důležitý začátek

Přehlédnout nelze ani fakt, že hustá síť zušek se všemi jejich pobočkami pravidelně vyhledává talenty i v těch nejmenších obcích. Kolik tak dobře připravených studentů by asi získaly konzervatoře a střední umělecké školy, kdyby ekonomická zátěž přinutila ZUŠ skončit? Statistika říká, že 98,2 % žáků, kteří vystudují střední umělecké školy, jsou absolventi základních uměleckých škol. Kdo spočítá ty, kteří prošli vzděláváním a kultivací zušek, aniž by se stali profesionálními umělci, ale umění se pro ně stalo koníčkem? Dodnes ovlivňuje jejich chování, naplňuje jejich životy.

Ještě je čas vrátit ZUŠ jejich místo

Ano, základní umělecké školy stojí tak trochu bokem linie, která vede od mateřských škol po střední. Jejich žáci už v systému školství jednou zahrnuti jsou. Znamená to ale, že patří na vedlejší kolej?

Jaroslava Štefflová

 

Z 487 základních uměleckých škol je 42 soukromých a 3 církevní.

Jejich hustá síť pokrývá celou Českou republiku také díky 1120 detašovaným pracovištím.

Více než 230 000 žáků vyučuje 10 131 učitelů.

 

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz