archiv
Učitelské noviny č. 21/2013
tisk článku

Práce speciálních pedagogů ve speciálních školách

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary se sídlem ve Vančurově ulici a elokovaným pracovištěm školy ve Svahové ulici je integrované zařízení škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a školského poradenského zařízení - speciálněpedagogického centra - které zajišťuje komplexní diagnostickou i poradenskou péči dětem a žákům se speciál-ními vzdělávacími potřebami od útlého věku po dokončení středoškolského vzdělání, tzn. jedincům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním i sociálním znevýhodněním.

Díky skvělé spolupráci vedení školy a speciálněpedagogického centra je škola velmi uznávanou, navštěvovanou a známou institucí, která je vyhledávaná pro svou každodenní obětavou, systematickou a odborně vedenou pomoc žákům se zdravotním postižením, ale i jejich rodinám.

Ve třídě paní učitelky Mgr. Ivy Harzerové, která vzdělává žáky s těžkým zdravotním postižením a kde všichni společně pracují na jediném cíli, je plno radosti z učení a osvojování si nových vědomostí, dovedností i návyků, kdy nenásilnou formou skupinové nebo individuální péče za podpory asistentů pedagoga je žák více partnerem než poslušným posluchačem. V takové třídě vždy vládne pohoda, klid a pracovní optimismus. Atmosféra sounáležitosti se odráží nejen v očích žáků, ale i v jejich postupných školních výsledcích. Na zajímavou a náročnou práci paní učitelky se chodí dívat i kolegyně z jiných škol a měst.

Poděkování za spolupráci patří všem zúčastněným pedagogickým pracovníkům (učitelům, asistentům, školnímu logopedovi, pracovníkům speciálněpedagogického centra) a rodičům, kteří svou přízní a důvěrou ke škole i školskému poradenskému zařízení vedou své děti k pozitivnímu vnímání této instituce.

Důležitou roli plní ředitelka školy Mgr. Martina Kheilová, zástupkyně školy Mgr. Dana Pavlásková a Hana Maturová, vedoucí SPC Mgr. Hana Švarcová, které podporují možnosti každodenní propojenosti klientů, pedagogů i rodičů.

Alena Linhartová, SPC Karlovy Vary

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz