archiv
Učitelské noviny č. 1516/2013
tisk článku

NA PODZIM ODSTARTUJE ŠKOLNÍ A DOMÁCÍ TESTOVÁNÍ

V databázi by měly být zhruba dva tisíce úloh

A všechny k volnému použití. I to ČŠI plánuje v rámci svého projektu NIQES. Databáze úloh určená ke školnímu i k domácímu testování bude naplňována zejména úlohami, které byly v minulosti použity v celonárodním testování.

„Přesto bude v databázi řada otázek, se kterými se žák nemohl potkat. Například žák pátého ročníku bude letos testován jen jednou ze čtyř variant, to znamená, že v systému zůstanou ještě tři další, kterými neprošel,“ vysvětluje PETR SUCHOMEL, garant tvorby testových úloh z ústředí ČŠI, a pokračuje: „Navíc se do databáze pravděpodobně dostanou i úlohy, které jsme do celoplošné zkoušky nezařadili ani vloni, ani letos. Ne že by šlo o nekvalitní úlohy, ale oponenti je zpravidla označili za příliš náročné, respektive vhodné jen pro jedničkáře.“

Další rozdíl mezi celoplošným a individuálním testováním bude spočívat v tom, že uživatel si bude moci obsah testů sestavovat čistě podle svých vlastních představ. Například si bude moci vybrat jen určitý typ geometrických úloh nebo úlohy na psaní velkých písmen v češtině.

Počítá se i s externími tvůrci

Systém dále umožní, aby do něj své úlohy vkládaly i osoby mimo samotný profesionální tým tvůrců obsahu databáze. Toto zveřejňování bude možné ve třech úrovních: Jednak bude moci autor svou úlohu využít jen v nejužším okruhu své skupiny, respektive třídy, jednak má možnost svůj výtvor nabídnout celé škole, tedy kolegům. V obou případech nebude do její podoby nikdo z vnějšku zasahovat. Třetí variantou je poskytnutí úlohy široké veřejnosti.

U plošného zveřejnění se pak počítá s tím, že garanti jednotlivých předmětů z ČŠI budou vložené úlohy kontrolovat a případně korigovat nebo i vyřazovat. Bude to probíhat podobně jako na populární internetové encyklopedii Wikipedie. To znamená, že nejdříve bude úloha zveřejněna, teprve poté bude po nějakém, časově prý poměrně krátkém intervalu následovat revize. (Samozřejmě bude záležet i na tom, kolik úloh bude v daném období do systému zrovna zařazováno.)

Otázkou však je, jestli pak uživatelé systému nezačnou používat nevědomky i případné nekvalitní úlohy. „Předpokládáme, že úlohy, které projdou odbornou kontrolou, budou jasně označeny,“ reaguje P. Suchomel a dodává: „A pokud se v databázi objeví skutečně zajímavé úlohy, pokusíme se s jejich autory domluvit, jestli by je neposkytli i do některého z dalších kol certifikovaného testování.“

Sdílení bude možné provádět nejen na úrovni jednotlivých úloh, ale i celých testů, které si učitelé sami vytvoří.

Individuální testování bude odlišné i v tom, že se počítá s postupným vytvořením úloh i pro další předměty než jen pro ty, které jsou testovány celoplošně.

S metodickou podporou se počítá

Školy budu mít webového klienta, který bude ale vizuálně vypadat úplně stejně jako klient „tlustý“. Modul IDM, který dnes školy používají jen k přihlašování žáků, jim ve školním testování otevře spoustu prvků, které doposud neviděly. A některé funkce přibudou, například možnost řešit úlohu i nabídkou libovolného typu souboru.

Dále se školám samozřejmě otevře celý katalog již použitých úloh. „To, co jsme nabízeli po první celoplošné zkoušce jen v PDF, bude nově k dispozici v systému domácího a školního testování. Ale způsob bodování si bude učitel určovat sám,“ informuje KAMIL MELICHÁREK, ředitel odboru ICT ČŠI a manažer realizací testování, a dodává: „Školy od nás dostanou k dispozici e-learningový kurz a příručku. A snažíme se i o to, abychom peníze ušetřené v projektu mohli využít také na vytvoření videoprůvodce.“

Bude pak na každém učiteli, jak sofistikovanou podobu testu si vybere, jestli zůstane jen u základní formy, anebo vytvoří test s různými úrovněmi náročnosti.

Rodič bude mít o dítěti lepší přehled

„Deklarujeme naprostou udržitelnost systému. To znamená, že provoz školního a domácího testování bychom měli zvládnout v rámci našich běžných rozpočtů i po ukončení projektu NIQES,“ uvádí K. Melichárek. To se ovšem netýká celoplošné zkoušky. (Nyní jedno celonárodní testování vyjde zhruba na tři miliony korun.)

Do systému přibude i rozhraní pro tvorbu e-learningových kurzů. Proto školy, které ještě nemají program pro e-learnig zakoupený a nemusejí tak učinit ještě v tomto školním roce, by si měly počkat do podzimu, kdy bude takovýto software v rámci školního testování všem učitelům zadarmo k dispozici.

Uživateli systému se budou moci stát nejen školy a rodiče, ale prakticky kdokoliv. Pokud se jím ale stává žák a jeho vlastní profil uživatele je spárovaný s jeho profilem v rámci školy, přináší to ještě větší užitek. Stejné přístupové údaje k žákovi může mít i rodič. Ten se pak hned dozví, jaké požadavky škola na žáky klade a jakých výsledků jeho dítě dosahuje.

I v domácím testování si žák nebo jeho rodič budou moci testy nejen vybírat, ale také vytvářet sami. To znamená, že i v případě, že se daná škola rozhodne sytém školního testování nepoužívat, žák i jeho rodiče ho nezávisle na ní bez problémů využívat mohou.

Nespornou výhodou tohoto systému je kromě nové formy domácí přípravy také možnost školy lépe podchytit ty žáky, kteří se z nějakých osobních, většinou zdravotních důvodů nemohou zúčastnit delší dobu běžné výuky. Budou tak mít možnost se doma účastnit alespoň e-learningu i testů.

Školní a domácí testování by mělo být připraveno v prvních týdnech příštího školního roku, sděluje ředitel Melichárek, ale zároveň upozorňuje: „Počítáme, že nejdříve proběhne uzavřený pilotní provoz, takže nemůžeme nyní sdělit úplně přesný termín, kdy bude systém naplno zpřístupněn veřejnosti.“

LUKÁŠ DOUBRAVA

< zpět do čísla
banners/1558389600_patron-deti_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz