archiv
Učitelské noviny č. 09/2013
tisk článku

Nové přijímačky? Proč ne, ale už jen elektronické!

Ministerstvo školství oficiálně vytáhlo do boje s přebujelou administrativou, jež dnes a denně školy sužuje. V této souvislosti se možná podívá na zoubek i přijímacímu řízení na střední školy, které momentálně platí za přímo ukázkového byrokratického mastodonta. Pokud úředníci vyjdou vstříc přání samotných škol, pak se nové přijímačky budou již odehrávat téměř výhradně v digitálním online prostředí. Měly by být rychlejší, přehlednější a doufejme vůči uchazečům spravedlivější.

Vlastně nic nového

Před zhruba pěti roky jsme v UN psali o návrhu CERMATu využít počítačovou infrastrukturu budovanou na středních školách kvůli chystanému zavedení státní maturity k vytvoření online přijímacího prostředí. Avšak hlavním důvodem, který stál u zrodu projektu s pracovním názvem Step on line, byly obavy především středních škol z rodícího se systému tří přihlášek, které se později vrchovatou měrou naplnily.

Na jakém principu tyto elektronické přijímačky fungovaly? Žák vstupuje do elektronického systému se svými přihláškami v prakticky neomezeném počtu a vyhledává vhodné školy a obory. Pak složí přijímací zkoušky, které nápadně připomínají tehdy právě pilotované zkoušky pro žáky 5. a 9. ročníků základních škol. Výsledek zkoušky se poté distribuuje školám, kam žák podal své přihlášky a kde se přiřadí k dalším přijímacím kritériím. Pokud je přijat na jednu školu, zbylé jsou o tom online informovány. A navíc systém okamžitě generuje volná místa pro nepřijaté…

Z toho je zřejmé, že přijímačky se tímto způsobem mohou zkrátit z měsíců na dny.

Už tehdy projekt střední školy přivítaly. Hlavně gymnázia byla pro a chtěla o něm neprodleně jednat s ministerstvem školství.

Druhý pokus?

Od té doby už uteklo hodně vody a na desky s nápisem Step on line se usadila tlustá vrstva prachu. Ledy se pohnuly až teď, na začátku tohoto roku. Rada Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) totiž minulý měsíc kvitovala s povděkem šanci na znovunastolení otázky výraznější proměny přijímacího řízení v souvislosti s nejnovější akcí ministerstva školství, která by měla omezit přebujelou administrativu a zredukovat školské předpisy. Ředitelé upozornili na to, že dnes jsou přijímačky v podstatě nefunkční, že nutí školy otevírat i třídy s nízkým počtem žáků, systém zápisových lístků je komplikovaný, školy ani po ukončení přijímacího řízení nevědí, kolik žáků nakonec nastoupí atd. Jde o výčet notoricky známých problémů.

Asociace se navíc dohodla s Unií školských asociací – Czesha na společném návrhu přechodu administrace přijímacího řízení na elektronické řešení. A obě instituce společně zažádaly ministerstvo školství, aby posoudilo funkčnost jejich představy. Ta bude odborné veřejnosti známa podle předsedy AŘG Jiřího Kuhna nejpozději do začátku dubna, kdy by měla proběhnout výroční konference této asociace.

Už teď je ale zřejmé, že elektronické přijímačky by odstranily většinu neduhů spojených s tradičním „papírovým“ způsobem přijímání žáků do středních škol, který je nejenom nemoderní, ale také nepřehledný, pomalý a znesnadňuje žákům orientaci ve volbě jejich vzdělávací dráhy.

Jsme pro digitální svět

Redakce UN oslovila několik ředitelů středních škol s otázkou, co by na současném modelu přijímání změnili. Odpovědi se lišily jen v detailech, společné měly jedno – když už něco měnit, tak jedině ve smyslu takříkajíc „elektronickém“. Vybrali jsme dva názory.

„Pořád jsem přesvědčen, že současný model se dvěma přihláškami a přísnějším zacházením se zápisovým lístkem představuje jen kosmetickou úpravu prapodivných předpisů, které v podstatě vedou k tomu, že školy nevypisují přijímací zkoušky a spoléhají jen na přijímací řízení,“ řekl UN Jiří Růžička, ředitel Gymnázia Jana Keplera v Praze 6. „Už kdysi jsme v AŘG navrhli elektronický systém přijímání, o kterém se nyní začalo opět mluvit. Podstatou tehdejší představy bylo, že uchazeči budou skládat jednotné testy a systém by je okamžitě zařadil ke školám podle výsledku zkoušky. Uchazeči by si tak mohli podat přihlášku třeba na dvacet škol v určeném pořadí a žádný administrativní problém by s tím nebyl. Dětem, rodičům a školám by to určitě zjednodušilo život.“

J. Růžička míní, že vhodné by bylo takový přijímací model propojit s právě ověřovaným systémem testování v 5. a 9. třídách, byť se s touto funkcí v projektu na základkách v zadání nepočítá.

„Výhodou by bylo, že děti by mohly skládat zkoušky takřka v domácím prostředí,“ dodal ředitel gymnázia.

Pro elektronické přijímačky by zvedl ruku také ředitel Obchodní akademie v Pelhřimově Radoslav Kučera.

„I když je to zatím hodně syrová věc, obecně mohu říci, že každý nápad, který školám ulehčí v oblasti administrativy a složitého správního řízení je v principu dobrý. Když máme státní maturitu a zavádíme plošné testování v základních školách, nevidím důvod, proč by se podobným způsobem nedaly zvládnout i přijímačky,“ uvedl R. Kučera.

Podle něj však případnému ostrému startu online přijímaček bude předcházet hodně dlouhá a složitá přípravná fáze.

Petr Husník

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_6.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz