archiv
Učitelské noviny č. 05/2013
tisk článku

Přeshraniční partnerství získalo novou dimenzi

Každoroční výměnu studentů plzeňského Gymnázia Mikulášské náměstí a schwandorfského Gymnázia Carla Friedricha Gausse obohatil zcela nový projekt. Čtyři desítky gymnazistů se po několika měsících příprav setkali při pódiové diskuzi na téma Energie pro společnou budoucnost. Celodenní akci hostila plzeňská škola.

Dva smíšené týmy hledaly a nakonec i našly společné odpovědi na otázky, jejichž řešení je v současnosti podle všeho i nad síly mnoha odborníků a politiků:

Je další ekonomický rozvoj a růst životní úrovně včetně rozvoje elektromobility v našem regionu možný bez zvyšování spotřeby elektřiny? Jsou obnovitelné zdroje energie schopné v blízké budoucnosti zajistit dostatečné a spolehlivé dodávky elektřiny? Můžeme se nyní obejít bez jaderných elektráren, a přitom zastavit nebo aspoň výrazně omezit produkci skleníkových plynů?

Přípravu vzali účastníci i jejich pedagogové, fyzikářky Hana Radová a Claudia Adlerová, velice vážně. Vedly studenty při vyhledávání nezbytných informací v první řadě z internetových zdrojů i od nezávislých odborníků, pomohly jim při hodnocení navrhovaných argumentů.

Praktické informace poskytl energetický odborník Jiří Tyc, šéf divize firmy, která zajišťuje údržbu v temelínské jaderné elektrárně. Při dvouhodinových diskuzích se studenty obou škol upozornil na přednosti i rizika řešení, která se obecně nabízejí.

Neméně poučné byly i exkurze studentů do energetických zařízení typických pro obě země. O cestu do bioplynové stanice v Kallmünzu reprezentující obnovitelné zdroje měli zájem i další plzeňští gymnazisté, takže nakonec se s jejím provozem seznámilo pět desítek studentů. Schwandorfští zase zavítali do JE Temelín.

Závěrečná pódiová diskuze probíhala na základě principů amerického filozofa rakouského původu Karla Poppera. Dílčí smíšené skupiny nabízely pozitivní i negativní odpovědi na zadané otázky a předkládaly výhrady k nim. Debatu obohatila přestávková volná představení na téma energetika: Plzeňští zazpívali Elektrický valčík (Uhlíř, Svěrák), Schwandorfští zase sehráli scénku, jak se v Bavorsku mění nálady na atomovou energetiku. Na základě dílčích společných stanovisek pak mluvčí jednotlivých týmů vypracovali závěrečné stanovisko, v němž se shodli na několika zásadních bodech:

Obnovitelné zdroje je třeba využívat co nejefektivněji, tedy budovat je tam, kde jsou pro ně nejvhodnější podmínky. Postupně je třeba se zbavovat uhelných elektráren – především z ekologických důvodů. Jadernou energetiku můžeme nadále vyžívat, je však nutno dosáhnout maximální bezpečnosti provozu.

Současně považují studenti za nezbytné věnovat náležitou pozornost způsobům, jak s energiemi, stále dražšími a nedostupnějšími, lépe hospodařit – a tedy věnovat se hledání úspor. Došli také k závěru, že těchto cílů bude možno dosáhnout zejména díky vědeckému a technickému pokroku, tedy průlomům, u nichž mohou být i oni sami.

Obě fyzikářky se navíc shodly, že projekt přinesl užitek nejen v oblasti uvažování o energetické budoucnosti našeho regionu. „Myslím, že se naučili i mnohému jinému,“ poznamenala C. Adlerová. Zjevně měla na mysli umění naslouchat oponentovi i motto tohoto mezinárodního studentského diskuzního fóra, Kantův požadavek Nebát se používat vlastní rozum. Pochvalovala si rovněž podporu projektu ze strany energetické společnosti ČEZ.

Organizátoři nyní pro obdobnou diskuzi připravují další dvojici partnerských gymnázií z Česka a Bavorska.

Karel Drobný

 

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz