archiv
Učitelské noviny č. 04/2013
tisk článku

Český učitelský týden v CERN

V prosinci loňského roku se již popáté konala v Ženevě akce, která umožnila 13 českým učitelům fyziky z různých koutů ČR i různých stupňů škol poznat špičkové světové pracoviště, Evropskou laboratoř pro částicovou fyziku. Cílem výzkumu v této laboratoři je porozumět tomu, z jakých částic je složena hmota, jak spolu tyto částice interagují, jak hmota vznikla a jak jsou utvářeny složité hmotné objekty. S trochou nadsázky lze říci, že vědci v CERN hledají odpovědi na tři základní otázky: Kdo jsme? Odkud pocházíme? Kam směřujeme?

Laboratoř vděčí za své výsadní postavení tomu, že pro výzkum využívá největší soustavu propojených urychlovačů částic na světě. Největší z nich, kruhový urychlovač LHC, je dlouhý 27 km! Předpřipravené svazky částic se pak řízeně srážejí a v detektorech se zkoumají výsledky jejich srážek. Na výzkumu spolupracuje téměř 10 000 vědců více než 80 různých národností.

Díky finančním prostředkům grantu INGO, které pokryly větší část výdajů na cestu, jsme mohli „pod pokličky“ vědcům nahlédnout i my. Bloky teoretických přednášek, kdy jsme se dozvídali nejnovější poznatky o standardním modelu, o metodách současných experimentů i o otázkách, které na své zodpovězení teprve čekají, se střídaly s exkurzemi na jednotlivá pracoviště. Navštívili jsme mimo jiné výpočetní středisko, kde se zpracovává obrovské množství dat z experimentů, řídicí středisko detektoru Atlas (ač zkoumá základní částice hmoty, je detektor 25 m vysoký a 40 metrů dlouhý – právě proto, že částice s vyšší energií vznikající při srážkách mohou pronikat silnější vrstvou hmoty), „na dosah“ jsme byli v podzemí u detektoru CMS. Kosmické záření naopak zkoumá spektrometr AMS-02, umístěný na Mezinárodní kosmické stanici – ten jsme samozřejmě na vlastní oči neviděli, ale středisko, v němž se vyhodnocují zasílaná data, ano.

Díky péči zejména RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc., RNDr. Jiřího Rameše, CSc., a RNDr. Stanislava Němečka, CSc., jsme měli v CERN příjemné zázemí, erudované průvodce a zanícené propagátory částicové fyziky. Do Ženevy je možno jet na exkurzi i s nadšenými studenty.          

Olga Kačenková

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz