archiv
Učitelské noviny č. 04/2013
tisk článku

GRANTOVÁ VÝZVA PRO VŠECHNY, KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÁ BEZPEČNOST DĚTÍ V DOPRAVĚ

Grantový program Na zelenou vstupuje do sedmého ročníku. Každá škola, školka či vzdělávací instituce může získat až 70 tisíc korun na zlepšení dopravní bezpečnosti ve svém okolí a další doprovodné aktivity. Program, jehož hlavním cílem je zvýšit bezpečnost dětí na cestě do školy, nabízí širokou škálu činností. Vedle odborných aktivit, jako mapování dopravy či předávání podkladů dopravním odborníkům a zástupcům obce, „Na zelenou“ poutavým a interaktivním způsobem seznamuje žáky a studenty s problematikou bezpečnosti a šetrného způsobu dopravy.

„Během školního projektu spolupracují s dětmi vedle pedagogů také dopravní inženýři, policisté a další odborníci,“ říká koordinátorka Nadace Partnerství Barbora Kolárová. „Program jsme postavili tak, aby se děti s bezpečností silničního provozu seznámili způsobem, který je motivuje k většímu zájmu o veřejné záležitosti. Naučí se diskutovat s odborníky a policisty i prosazovat svůj názor při jednání s úřady,“ shrnuje hlavní přínosy projektu Barbora Kolárová.

Hlavními výsledky Na zelenou jsou odborná dopravní studie a školní plán mobility. Při tvorbě dopravní studie děti projdou okolí školy, zmapují nebezpečná místa a poznatky předají odborníkům. Ti na jejich základě zpracují dokument s návrhy konkrétních opatření, který žáci předloží zástupcům obce s žádostí o realizaci. Na konci projektu školy vypracují plán mobility, tedy dlouhodobou strategii na podporu šetrné a zdravé dopravy dětí a zaměstnanců.

Na zelenou je program velmi flexibilní a školy si mohou jeho obsah přizpůsobit podle svých potřeb. Přidělené finance totiž neputují jen na vypracování studií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v okolí školy, ale i na doprovodné akce nebo nákup prostředků na podporu bezpečné a zdravé dopravy. „Velký zájem je o pořádání cyklovýletů, výtvarných a znalostních soutěží, pořízení kol, cyklistického vybavení nebo přístřešků na kola,“ vypočítává Barbora Kolárová.

Hlavním partnerem Na zelenou je opět společnost AXA. „Na grantovém programu spolupracujeme s Nadací Partnerství již sedmým rokem. Těší nás, že o program je mezi školami stále velký zájem a že se s naším přispěním podařilo zvýšit bezpečnost cesty do školy řadě dětí napříč Českou republikou,“ uvádí Eva Šebestová, manažerka PR a komunikace finanční skupiny AXA.

V roce 2012 Nadace Partnerství v programu Na zelenou finančně podpořila 22 projektů, mezi které rozdělila více než 1 milion korun. Od spuštění programu v roce 2007 bylo prostřednictvím 71 podpořených projektů celkem přerozděleno více než 4,8 milionu korun. Podrobný přehled všech podpořených škol je k dispozici na www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/databaze-bezpecne-do-skoly.

Vyhlašovatelem grantu je Nadace Partnerství, generálním partnerem finanční skupina AXA. Uzávěrka přihlášek je 1. března 2013. Všechny informace potřebné pro podání žádosti v letošním roce jsou k nalezení na www.nazelenou.cz.   

Pnz

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz