archiv
Učitelské noviny č. 25/2010
tisk článku

O DVOULETÝCH DĚTECH SE JEŠTĚ BUDE JEDNAT

 

Před časem se ve zpravodajství ČTK objevila informace, že vláda schválila návrh mistryně školství M. Kopicové na zařazení dětí od dvou let do mateřských škol, a to od září 2011. Pro školy i jejich zřizovatele to bylo jako blesk z čistého nebe. Leckde začali zjišťovat, jestli by něco takového bylo v jejich podmínkách vůbec reálné. Většinou se netajili tím, že za současné situace nemá návrh smysl. Jaké jsou představy ministerstva, jsme se zašli zeptat MARTY JURKOVÉ, která má na MŠMT oblast předškolního vzdělávání na starosti.   
Proč vůbec ministerstvo s takovým návrhem přišlo?
Bylo to trochu jinak. Na doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů zadala vláda ministerstvu úkol, aby ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem zdravotnictví zpracovalo návrhy řešení možností převodu agendy denní péče o děti až do zahájení povinné školní docházky pod jedno ministerstvo. Tehdy vznikl první materiál k možnosti systémového řešení této agendy. Bylo v něm nastíněno, jak by situace vypadala, kdyby jako dřív existovaly jesle pod ministerstvem zdravotnictví. Druhá varianta mapovala představu, že by agenda péče o děti do tří let byla v gesci MPSV připojena k prorodinnému balíčku. Třetí uváděla příklady, kdy by péče o děti do 6 let spadala pod ministerstvo školství. Byly navrženy dvě varianty. Jedna zvažovala vznik nového školského zařízení pro děti do tří let, druhá navrhovala, že by děti od dvou let mohly být zařazovány do mateřské školy, a to buď do samostatných tříd zřizovaných pro děti ve věku 2 - 3 roky, nebo do běžných tříd (forma integrace mezi děti starší). Vláda materiál projednala a přiklonila se k zařazování děti od dvou let do mateřských škol. V lednu jsme dostali za úkol tuto část původního materiálu rozpracovat a do dvou měsíců předložit vládě. Bohužel nebyl čas na analýzu, ale podrobně jsme vylíčili, co všechno by zařazení dvouletých dětí do mateřských škol vyžadovalo. Jaké finanční náklady, jaké podmínky. Samozřejmě snížený počet dětí ve třídě, vyšší počet pedagogických, ale i dalších pracovníků. Jak by se měla změnit příprava učitelek mateřských škol - a to jak pregraduální, tak v rámci dalšího vzdělávání. Musely by být nově stanoveny kvalifikační požadavky, jiné by musely být pomůcky, muselo by se přizpůsobit vybavení mateřských škol. Už v prvním materiálu jsme upozorňovali, že na takovou změnu nejsou peníze, proto doporučujeme ponechat vše v původním stavu. Stejné doporučení stálo v závěru druhého materiálu. Zdůrazňovali jsme v něm, že v mateřských školách je nedostatek míst i pro děti tříleté. Že změna by znamenala pro zřizovatele enormně zvýšené náklady. Současně jsme navrhovali zpracování právní, ekonomické a sociální analýzy, protože bez ní není odpovědné rozhodnutí možné. Vláda vzala náš materiál na vědomí a zařazování dvouletých dětí do mateřských škol zatím neschválila. Do konce letošního roku má zmíněnou analýzu zpracovat mezirezortní pracovní skupina složená ze zástupců MŠMT, MPSV, ministerstva zdravotnictví, financí, Svazu měst a obcí a zmocněnce pro lidská práva.
 
Současný zákon přece dovoluje zařadit do mateřské školy i dítě mladší než tříleté. 
Ano, nyní jich je v mateřských školách na 30 000. Problém je, že maminky, které si zvolily variantu dvouleté rodičovské dovolené, chtějí nastoupit do práce, jenže v celé republice je pouze 46 jeslí. Navíc jsou dost drahé. Protože stát na ně nedává žádné finanční prostředky, provoz hradí zřizovatel spolu s rodiči. I to je důvod, proč se rodiče snaží i mladší než tříleté dítě umístit v mateřské škole.
 
Ale mateřské školy nemají dostatek míst.
Předpokládá se, že časem se počet dětí předškolního věku sníží a místo pro malé děti tady bude. I tak ale bude možnost zařadit sem dvouleté děti hodně nákladná. Na malý počet dětí ve třídě (navrhujeme 11 s možnou výjimkou plus minus 4 děti) musí být souběžně dvě učitelky a jedna nepedagogická pracovnice. Nemůže to být člověk, který má na starosti úklid, ale někdo navíc.
 
Například zdravotní sestra?
Tady by možná stačila spolupráce se zdravotnickým střediskem, ale to je ještě otázka dalšího jednání.
 
Jaký počet dětí jste navrhovali v případě, že dvouleté děti budou zařazeny v běžné třídě?
Inspirovali jsme se na Slovensku. Při zařazení dvouletého dítěte se snižuje počet dětí o jedno, tady bychom však výjimku neumožnili. Maximální počet na třídu s jedním dvouletým dítětem by tak byl 23 dětí, a to na dva plné úvazky učitelek. Osobně bych se ale přikláněla k samostatným třídám pro dvouleté děti.
 
Mateřské školy by musely upravit své ŠVP?
Ty, které by se pro zařazení dětí již od dvou let rozhodly, určitě, úpravou by musel projít i RVP PV, aby podmínky práce s dvouletými dětmi zohlednil.
 
To všechno by bylo možné stihnout do září 2011?
V našem materiálu je stanovený termín září 2012. Rozhodnutí vlády nestačí, úprava musí být provedena zákonem. Souběžně s tím by se musela změnit vyhláška o předškolním vzdělávání, na řadu by přišly i další úpravy – například školního stravování, hygienických podmínek. Bylo by toho víc. Zatím stále není rozhodnuto. Záleží na tom, jak dopadne analýza a jak na jejím základě rozhodne vláda. Teprve pak by se připravovala novela školského zákona, kterou by musel schválit parlament.    
JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ
< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz