archiv
Učitelské noviny č. 28/2004
tisk článku

Severomoravský „Svět vzdělávání“

O školách zapojených do sítě celoživotního vzdělávání

V Moravskoslezském kraji zhruba před rokem skončil projekt zaměřený na vybudování základní „infrastruktury“ nabídky celoživotního vzdělávání na vybraných středních a vyšších odborných školách. Spolykal poměrně velké peníze, ale ne zbůhdarma. Na severu Moravy se totiž díky němu rodí reálný předobraz zatím neexistujícího celostátního systému celoživotního vzdělávání.


Pro lidi v tramvaji

Projekt Národního ústavu odborného vzdělávání nazvaný KRAJ byl zčásti financován z programu PHARE 2000. Celkem přišel asi na 422 tisíc eur, ale podstatnější je jeho výsledek: Při ostravské soukromé Vysoké škole podnikání vzniklo Krajské centrum celoživotního vzdělávání, které zastřešovalo síť jedenácti, tzv. místních center celoživotního vzdělávání, tedy středních škol, vyšších odborných škol a samotné Vysoké školy podnikání. Školy byly vybrány do sítě podle klíče, který zaručil geografickou i oborovou vyváženost napříč Moravskoslezským krajem. Hlavním smyslem projektu bylo, kromě vybudování samotné sítě, vyškolení lektorů a učitelů a vytvoření nabídky desítek programů celoživotního vzdělávání. Akce se povedla natolik, že se letos v červnu centrum transformovalo ve sdružení s právní subjektivitou vystupující pod názvem Svět vzdělání – síť místních center celoživotního vzdělávání, které na sebe začalo nabalovat další nejrůznější projekty týkající se učení mimo tradiční školní lavice.

„Různých krajských či regionálních center vzniká spousta. Změnili jsme název, abychom upoutali pozornost „obyčejných“ lidí třeba v tramvaji nebo na nádraží, všude tam, kde se budou moci s naší vzdělávací nabídkou setkat,“ řekl UN ředitel sdružení MARTIN POBOŘIL. „I slovo síť je důležité. Hovoří o charakteru subjektu a způsobu práce v něm – networkingu - týmové spolupráci v síti. Naším záměrem je přiblížit se více k lidem, poskytnout jim individuální poradenskou péči v každém z místních center, kde jim poradci vyloží šance i rizika případné volby toho kterého vzdělávacího programu.“

Síť

Dnes se v síti škol připravuje nebo probíhá asi šedesát programů celoživotního vzdělávání. Většina škol (a programů) představuje rekvalifikační kurzy šité na míru objednávce úřadů práce. Zbytek nabídky tvoří kurzy pro lidi „z ulice“, pro zaměstnance firem anebo dokonce pro seniory, a to v podobě univerzity třetího věku.

To podstatné je, že si školy ve spolupráci s podniky vzdělávací programy vytvořily vlastními silami. Výhodou sítě je také to, že šetří svým členům čas - společné aktivity (např. příprava žádostí pro evropské projekty) může za ostatní vyřídit centrála či jedna vybraná škola, a v opačném směru – každá škola funguje jako poradenské středisko a umí zájemcům nabídnout i ty kurzy, které se otevírají na jiné, členské škole.

Důležitým zadáním projektu KRAJ bylo vytvořit vzdělávací programy v souladu s Evropským kreditním systémem, jinými slovy šlo o prostupnost či návaznost na vysokoškolské studium. Zákon totiž říká, že vysoká škola může uznat až do výše 60 % kredity nasbírané v absolvováním kurzů celoživotního vzdělávání, které se konaly pod její hlavičkou. Několik kurzů nabízených v síti je proto postaveno tak, že jejich frekventanti mohou získané kredity uplatnit na Vysoké škole podnikání a zkrátit si tak řádné studium.

Bez zákona

Potýká se „Svět vzdělávání“ s problémy, které jdou na vrub absence zákona upravujícího tuto oblast vzdělávání?

„My budeme pokračovat, ať zákon bude, nebo nebude,“ říká M. Pobořil. „Nicméně zákon potřebujeme, třeba k tomu, aby mohlo být lidem uznáváno předchozí vzdělávání, které nabyli v zaměstnání, v kurzech nebo jakoby mimoděk v průběhu života. V některých případech dnes sice dostanou osvědčení, jenže bez možnosti navázat na další studium. Mnozí studenti či frekventanti absolvují předměty, ačkoli je dávno díky praxi či předešlému vzdělání umí. Uznávání předchozího učení by jim, ale i státu ušetřilo spoustu energie a peněz. Zákon by proto mohl zavést systém - efektivní systém.“

Soukromé ve většině

Obecně řečeno, soukromé školy byly odjakživa „hbitější“ v zavádění inovací než školy „státní“ a platí to i v tomto případě. Z jedenácti škol je sedm soukromých.

Ředitelka jedné z nich, Soukromé SOŠ podnikatelské a SOU textilního v Novém Jičíně ALENA OLŠÁKOVÁ říká, že k celoživotnímu vzdělávání školu dohnala tíživá ekonomická situace. „Už dříve jsme začali s rekvalifikacemi a díky projektům KRAJe jen pokračujeme dál. Velmi dobře dopadl kurz Asistentka pro ženy po mateřské dovolené a už druhým rokem u nás úspěšně běží ve spolupráci s městem Nový Jičín a Vysokou školou podnikání univerzita třetího věku. Momentálně pracujeme na seminářích zaměřených hlavně na čerpání z evropských fondů – ty jsou určeny pro učitele škol a lektory.

Na Soukromém SOU DAKOL v Petrovicích u Karviné připravili v rámci projektu KRAJ dva kurzy – Kuchaře specialistu a Sádrokartonáře-obkladače. „Oběma kurzy prošlo 57 lidí, což je úspěch, navíc najdou na trhu práce uplatnění,“ uvedl ředitel školy JAROSLAV DADOK. „Budeme v nabídce pokračovat, ale je to vojna. Zatím chodíme my za lidmi, nikoli oni za námi. Myslím, že v tom je velký handicap – chybí jednotný informační systém nabídky celoživotního vzdělávání, ve kterém by se normální občan mohl orientovat. V té tříšti nejrůznějších akcí se nemůže nikdo vyznat. Kromě informací by lidé potřebovali také kreditní systém uznávání jejich předcházejícího studia, ale to je věcí politiků, kteří jeho zavedení nepochopitelně brzdí.“

PETR HUSNÍK

Náplň činnosti zájmového sdružení SVĚT VZDĚLÁNÍ:

  • Vzdělávací činnost v oblasti celoživotního učení.
  • Vědecko-výzkumná činnost v oblasti celoživotního učení.
  • Poradenská a informační činnost pro organizace a instituce veřejného i soukromého sektoru se zájmem o problematiku celoživotního učení.
  • Propagace a implementaci programů EU i Vlády ČR v oblasti podpory celoživotního učení a rozvoje lidských zdrojů.
  • Koordinace a participace na realizovaných projektech zaměřených na podporu celoživotního učení a rozvoj lidských zdrojů.
  • Spolupráce s tuzemskými a zahraničními subjekty v rámci předmětu činnosti SV.
  • Zprostředkování finanční podpory projektů v oblasti celoživotního učení a rozvoje lidských zdrojů.
  • Prosazování legislativních změn v oblasti podpory celoživotního učení a zejména uznávání celoživotního učení.
  • Propagace činností sdružení jako celku a jeho jednotlivých členů, program podpory rozvoje a kontroly kvality služeb členů sdružení.
< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz