archiv
Učitelské noviny č. 29/2004
tisk článku

Opožděné peníze

Školy ještě nemají dotace na projekty SIPVZ

Z bezmála šesti set podaných projektů v rámci státní informační politiky ve vzdělávání na využití a rozšíření výukového softwaru ve výuce vybraly krajské (a u rozvojových projektů ministerská) komise do května tohoto roku přibližně 340 přihlášek. Vybrané školy se začaly těšit na peníze. Ty ale zatím stále nemají.


Podobný problém nastal již loni. Školy dostaly slíbenou dotaci až v průběhu prázdnin. Proti letošku však na tom byly ještě dobře. Kraje podaly do půlky června žádosti o převedení dotací. MŠMT však zatím o jejím uvolnění nerozhodlo. Problém je podle Radka Macy z odboru SIPVZ MŠMT v převodu „ostatních osobních nákladů“, který musí schválit ministerstvo financí. Podle Vladimíry Hubačové z odboru SIPVZ MŠMT je příčina potíží na ministerstvu školství.

Na začátku roku při sestavování rozpočtu není možné podle informací z odboru SIPVZ stanovit přesnou potřebu finančních nákladů v rozpočtové skladbě běžných a investičních nákladů a ostatních osobních nákladů příspěvkových organizací (OON PO) – to vyplyne až z konkrétních požadavků schválených projektů. Při požadavku na OON PO je nutné postupovat v souladu se zákonem a žádat o schválení ministerstvo financí. To má zákonnou lhůtu pro rozhodnutí 30 dnů. Očekávalo se

proto, že v srpnu bude možné převést dotace z MŠMT na kraje.

Na MŠMT však došlo letos v červenci v souvislosti s přípravou školského portálu k diskuzi o kompetencích při rozhodování o čerpání peněz projektu P2 (software a informační zdroje). Proto tento požadavek na ministerstvo financí byl pozastaven. Pokud tedy peníze budou, budou prý nejdříve v říjnu. R. Maca doplňuje: „Od nás šlo všechno v maximálně možných krátkých termínech – do konce června tohoto roku.“

Na co školy čekají

Projekty – jak pilotní, tedy regionální, tak rozvojové projekty, byly vypsány jako podpora aktivních škol, které chtějí vybudovat a vyzkoušet v oblasti informačních technologií něco nového, něco nad úrovní běžného standardu.

O regionálních, pilotních projektech rozhodují komise v jednotlivých krajích, MŠMT v nich má jednoho zástupce. Prioritním cílem těchto projektů není vybavit školu hardwarem, železem – také peníze z ministerské dotace se nesmějí na nákup počítačů použít. To je možné řešit z podílu, který na projektu musí nést samotná škola (ze svého rozpočtu, z krajské dotace, od sponzora…) a který musí dosáhnout nejméně 30 % celkové částky.

Pravidla pro tyto projekty se od loňského roku nezměnila. „Loni šlo jak ministerstvo, tak školy do projektů poprvé, všichni se učili. Přestože školy své výsledky vystavily stručně na internetu, na www.e-gram.cz, nedostaly se do širšího povědomí. Řada škol totiž uskutečnila velmi dobré projekty, o nichž ale jiné školy nevědí. To je věc, kterou bychom chtěli letos změnit,“ říká R. Maca z odboru SIPVZ MŠMT. Kromě celostátní konference (proběhne v době Velikonoc), na které by opět některé škol mohly své projekty prezentovat, by se měla uskutečnit krajská kola těchto konferencí, na nichž by vystoupili zástupci všech škol, kterým byl projekt schválen. A mohli by mluvit jak o tom, co se povedlo, tak o problémech, kvůli kterým se třeba projekt nepodařil. I negativní informace jsou potřebné.

Zároveň by chtěl, aby byl přístup k informacím na e-gramu o projektech jednodušší, aby bylo členění přehlednější, aby byly členěny podle předmětů, podle typu školy, aby se učitelé snadno dostali k tématu, který potřebují.

Druhou oblastí programů v rámci SIPVZ jsou rozvojové projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj e-learningu, tedy na vzdělávání pomocí internetu. Počítá se s tím, že řešitel zpracuje určité téma, které na základě jeho projektu komise vybere, vytvoří kurz a ten je pak dalším školám, které budou mít o tuto práci zájem, k dispozici zdarma na internetu, nebo na CD. Počítá se také s tím, že řešitel projektu bude v dalších letech zpracovávat další související témata.

Další rozvojové programy se orientují na podporu informačních center, tedy škol, které se chtějí zabývat po určitou dobu několika let jednou oblastí. Výsledkem je metodika, která je zase k dispozici všem školám, které o ni budou mít zájem - a kromě toho je možné se na toto informační centrum obracet s dotazy či návrhy, které s řešenou oblastí souvisejí. Škola musí vytvořit internetové stránky a zorganizovat alespoň tři metodické semináře pro jakéhokoliv zájemce ze školství.

Třetím typem rozvojových projektů jsou programy zavádění speciální vzdělávací techniky pro žáky se smyslovým a tělesným postižením – ve speciálních školách i pro žáky integrované v běžných školách.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz