archiv
Učitelské noviny č. 32/2004
tisk článku

Konfliktní géniové, R. Švancar, UN č. 20/2004

Intelektově nadaní žáci tvoří v dětské populaci zvláštní skupinu s typickými charakteristikami a projevy. Jejich vzdělávací potřeby vycházejí z těchto zvláštností, které se promítají do specifických vzdělávacích přístupů. Inteligentní jedinci mají ve srovnání s průměrnými dětmi velký vývojový předstih v několika oblastech, výrazně jiné pracovní tempo, rozdílnou kvalitu výkonů, hlubší a širší zájmy.

Nabídka zajímavých činností.

Intelektově nadaní špatně tolerují dril, mechanické činnosti a jednoduché, podprahové úkoly. Potřebují podněty a aktivity, které jsou na hranici nebo až za hranicí jejich zkušenosti, aby v učebním procesu využili celého svého mozkového potenciálu, především vyšší úrovně myšlení. V prvé řadě je zapotřebí těmto dětem přizpůsobit obsah výuky. Učivo pro nadané se proto prohlubuje, rozšiřuje a zpestřuje. Přidávají se zcela nová témata, nevyskytující se v běžném školství. Prostor pro obohacení vyučovacího procesu se získává snížením opakování a procvičování učiva či vynecháním některých již známých částí. Takový způsob získávání informací by se měl přizpůsobit tempu žáků. Edukační proces se při jednodušším obsahu zrychlí a naopak se zpomalí u rozšiřujících, podrobnějších témat.

Působivé výukové metody.

Metody výuky by měly směřovat k tomu, aby se žáci naučili hledat a odhalovat pravidla namísto přímého vysvětlování učitelem. Takový přístup je pro ně velmi podnětný a podporuje poznávání vlastních postupů při řešení úkolů.

Nové informace se dětem vysvětlují jako soustava vyplývajících faktorů a zákonitostí, na jejichž konci pochopí nová pravidla. Předkládají se formou problémové úlohy. Doporučuje se např. užití metody brainstorming. Její podstata spočívá v tom, že po oznámení problému každý z účastníků bezprostředně, bez jakýchkoli dalších úvah, vysloví svůj nápad na možné řešení. V následné fázi mají všichni aktéři povinnost podrobit jednotlivé návrhy kritice. Postupně se touto cestou hledá optimální řešení.

Vhodné je používání metod, které podněcují k uplatnění složitějších myšlenkových postupů. Jde o činnosti, vícekrokové operace, při nichž děti mohou složitěji uvažovat a argumentovat. Patří sem nejednoznačná zadání, tvořivé úlohy, práce s rébusy, hlavolamy a přesmyčkami. Tyto metody respektují potřebu nadaných stále něco zkoumat a hledat. Zde je možná na místě připomenout známý projev vysoce nadaných dětí – zálibu v užití složitějších operací při nalézání cíle.

Při skupinovém vyučování by se neměl vyloučit požadavek samostatnosti, což znamená maximální aktivizaci jedince v procesu získávání vědomostí. Když učitel zadá třídě problém, každý z žáků by měl mít možnost úkol samostatně vyřešit. Nadaní mohou být dokonce znechuceni, pokud se jim řešení hromadně vyzradí. Použitím vhodných metod se informace nestávají jednoduchým cílem vyučování, nýbrž působí jako prostředek rozvoje myšlení, tvořivosti i osobnostních vlastností dětí.

Korektní komunikace.

Zázračné děti zpravidla neuznávají autoritu a direktivní jednání. Jim v raném věku přistupují k dospělým jako k rovnocenným partnerům. Často starším lidem tykají. Aktivně s nimi komunikují, ptají se, ale i kritizují a chytají za slova. Nejsou ochotny se podřídit rozkazu, pokud jim není adekvátně zdůvodněn jeho smysl. Tento projev nadaných je třeba podporovat. Cenná komunikace, akceptující různé argumenty, je jedním z předpokladů rozvíjení tvořivého myšlení.

S touto potřebou souvisí i diskrétnost v hodnocení výkonů. To by se mělo uskutečňovat s přihlédnutím na jejich perfekcionismus a citlivost k negativnímu hodnocení a k porovnávání s výkonem druhých. Proto se za nevhodné považují soutěživé aktivity v rámci vyučování, zaměřené na výkon a rychlost v kognitivní oblasti. Některé méně průbojné děti tak mohou být odrazeny od dalšího snažení. Významnou charakteristikou správně vedených nadaných je vysoká míra motivace. Z toho přirozeně vyplývá způsob hodnocení, kde se externí požadavek na školní výkon formou známky stává kontraproduktivní. Správné slovní hodnocení však musí dodržovat několik zásad. Učitel zdůrazňuje a oceňuje zejména kladné stránky řešení. Pokud se objeví kritická připomínka, má vždy dítě cítit, že si jeho práce vážíme a oceňujeme ji. Potřebu je zvlášť důležité uplatňovat u perfekcionistických nadaných, kteří mají stanovenou příliš vysokou vnitřní hranici výkonu. Učitel se vyjadřuje k výkonu žáka individuálně. Není taktní vyhlašovat výsledky nahlas před celou třídou. S tímto požadavkem souvisí i nevhodnost porovnávání výkonů a zdůrazňování nejlepších a nejhorších dětí.

Umožnit nadaným komunikovat s rovnocennými partnery.

Inteligentní děti potřebují partnery, kteří sdílejí podobné zájmy a jsou jim vlastní stejně zralé myšlenkové pochody. V kolektivu vrstevníků z běžné populace se cítí osamocení a nepochopení, proto vyhledávají společnost starších kolegů nebo dospělých. Mohou se stát tzv. ocásky učitelů, když za vyučujícím neustále chodí a vyžadují odpovědi na choulostivé otázky. Mají též tendenci organizovat veškeré dění kolem sebe. Vymýšlejí si různá pravidla a očekávají od ostatních, že se jim budou podřizovat. Tím vyvolávají konflikt mezi sebou a kamarády nebo dokonce vlastními rodiči. Další problémy bývají spjaty s jejich častou neschopností navázat kontakt a rozvinout spolupráci.

Potřeba individuálního přístupu.

Zjednodušeně můžeme říci, že čím rozvinutější je žákovo nadání, tím více disponuje negativními osobnostními charakteristikami. Přístup k nim musí být individuální, akceptující tyto „nedostatky“. Učitel by měl být tolerantní k jedincově nekonformnosti, k protichůdným názorům, hyperaktivitě a přecitlivělosti. Role pedagoga se tak může jevit jako nesplnitelná, ale pokud se dokážeme vcítit do dětského prožívání, snáze pochopíme jejich pocity a neúměrné reakce.

Eva Machů,
Bohuslavice u Zlína

< zpět do čísla
banners/1633989600_konference_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
ucebnice
anketa
Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
33%
31%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz

php shell hacklink php shell seobizde.com http://jigoloizmir.wordpress.com/ http://jigolositem.blogspot.com/ jigolo jigolo jigolo exproof etanj armatür okey sohbet süperbahis elitbahis süperbahis rulet masası rulet masası betboo betboo twitter betboo betboo https://www.promosyonbank.com/promosyon-kalem https://www.promosyonbank.com/promosyon-ajanda plak alan yerler bedava canlı mac izle betebet anadolu casino betebet212 betebet betebet bodrum escort mecidiyeköy escort anadolu casino alanya escort esenyurt escort şirinevler escort avcilar escort porno izle portville betebet 126 portville satılık villa