archiv
Učitelské noviny č. 33/2004
tisk článku

Máme školské zákony, je to dobře?

Už to vypadalo, že se u nás bude učit podle zákona z roku 1984 navždy, pak ale poslanci přece jenom rozhodli jinak. Celkem 96 hlasů bylo zapotřebí, aby sněmovna schválila zákon ve znění pozměňovacích návrhů vznesených senátem. Zatímco zákon o pedagogických pracovnících uspěl díky podpoře KSČM s výraznou převahou, školský zákon (plus zákon měnící zákony související) to měl na chlup - přes ně 96 zvednutých rukou. Mnohaletá anabáze školských zákonů sněmovnou tedy skončila pro koalici vítězstvím, byt nepříliš přesvědčivým. A pro školy?

Dlužno přiznat, že názory nejen pedagogického terénu se výrazně liší. Nejvíc zastánců - ale asi také odpůrců - má kurikulární reforma přinášející rámcové vzdělávací programy a s nimi i tvorbu školních vzdělávacích programů. Předškolní výchova vítá, že poslední rok před nástupem povinné školní docházky mají děti v mateřské škole zdarma, jako šanci pro úspěšný vstup do základní školy. Obecní zastupitelé se však obávají, že ztráta poplatků pro ně bude příliš tíživá. Zastáncům individuálního vzdělá vání vadí zúžení prostoru (uvedení závažných důvodů pro individuální vzdělávání dítěte, vzdělávající osoba musí mít minimálně maturitní zkoušku), jeho odpůrcům se i tak zdají podmínky příliš benevolentní. Povinnou maturitu z matematiky na gymnáziu sice senátoři odmítli, ovšem matematikům se to moc nelíbí... Pokračovat bychom mohli dlouho, paragraf po paragrafu. Vždycky může být někomu něco proti srsti.

Přesto je v zákoně několik bodů, které časem mohou přinést nemalé problémy. Například konstatování, že hodnocení školy může provádět také její zřizovatel podle kritérií, které sám stanoví - nikde však není řečeno, čeho se tato kritéria mají a nesmějí týkat. Výčet údajů, které musí obsahovat školní matrika, a povinnost školy každou změnu neprodleně oznamovat dál, slibovanému snížení administrativy příliš nenahrává. Ani nepoměr pravomocí a minimální odpovědnosti povinné školské rady nevzbuzuje nadmíru optimismu.

Kromě toho se v zákonech objevuje nemálo zásadních momentů, které budou mís to zákona řešit vyhlášky. Ty však teprve vznikají... Například se zatím neví, jaký minimální průměrný počet žáků na třídu MŠMT stanoví nebo jaké určí podmínky zařazení pedagogického pracovníka do kariérního stupně, jak bude vypadat popis jeho činností, délka pedagogické praxe, podmínky získávání osvědčení, systém hodnocení...

S lecčím se ještě budeme muset poprat.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
39%
34%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz