archiv
Učitelské noviny č. 23/2004
tisk článku

Napjaté očekávání středisek služeb školám

„Pořád se mluví o pedagogických centrech a na střediska služeb školám se zapomíná. A přitom se pedagogická centra před několika lety právě z našich středisek vydělila,“ říká ředitel příbramského Střediska služeb školám LUBOŠ HALENKOVSKÝ.


Střediska jsou dnes v situaci, do které se většina „zbytků“ pedagogických center pravděpodobně k 1. lednu příštího roku dostane. Jsou příspěvkovými organizacemi a jejich zřizovateli jsou kraje, které jim zřizovacími listinami vymezují hlavní úkoly a předmět činnosti. Z toho, že jde o krajské zařízení, také plyne základní rozdělení – v hlavní činnosti má příbramské středisko úkoly směřující ke krajským školám a školským zařízením. Samozřejmě, stejné nebo velmi podobné činnosti nabízí i školám obecním (a také i zájemcům zcela mimo oblast školství). Pak je ale evidují a účtují jako vedlejší hospodářskou činnost.

Jako příspěvková organizace dostane středisko od kraje peníze na mzdy (a ještě kousek, který pokryje nájem). Zbytek si musejí vydělat –  jako příspěvková organizace nemají tvořit velký zisk. Všechny vydělané peníze tedy putují zpátky do činnosti střediska. Díky ekonomickým výsledkům (tedy co zbude, když zaplatí nájem učeben a provoz střediska a honoráře lektorům…) si mohou koupit speciální tabuli, kterou pak používají při přednáškách a seminářích, doplňují pedagogickou knihovnu a rozšiřují vzorkovnu učebnic… Do vlastních mezd nemohou přidat ani korunu.

Zmínil jsem se o lektorech – vedle dodávek učebnic či třeba keramické hlíny a glazur, vedle nabídky dopravy či zpracování mezd nebo pomoci při vyhledávání a podávání grantů totiž organizují pro učitele (a nejen pro ně) vzdělávací akce. Není jich mnoho – za půlrok proběhlo pod hlavičkou střediska na 60 kurzů, většinou jednodenních. Původně jich plánovali přes osmdesát, ale znáte to – jednou onemocní lektor, podruhé se nesejde potřebných deset zájemců, aby kurz nebyl ztrátový. „Se zdejším pedagogickým centrem si nekonkurujeme,“ tvrdí EVA BURDOVÁ, která má ve středisku mimo jiné oblast vzdělávání na starosti. Jistě, okruh lektorů je velmi podobný, ctí se ale nepsaná dohoda, že akce nabízené centru nebude pořádat i středisko – a naopak. Nemůže to ani fungovat jinak. Obě instituce, které vlastně původně byly institucí jednou, sídlí spolu v budově bývalého školského úřadu, středisko si v naprosté většině případů pro své akce pronajímá učebny pedagogického centra… Mluvit o konkurenci se nedá i proto, že centrum má vzdělávání jako svou hlavní činnost, pro středisko je vzdělávání pouze jednou z mnoha, počet akcí je tedy obtížné srovnávat. I tak se tu střídají učitelky mateřských škol (tvořivá dramatika v praxi…), vychovatelky (pedagogika zážitku a sociální aspekty působení vychovatelů, country tance…) i učitelé základních škol (projektové vyučování…).

Právě nyní se zdejší středisko rozrůstá – rozšiřuje svou činnost a nabídku do dalších okresů – na Benešovsko, Vlašimsko a Voticko. Bude tak pokrývat převážnou část západu a jihu Středočeského kraje. Nabídkou vzdělávání, dodávek učebnic, služeb, celou škálou svých činností.

Zvlášť oblast vzdělávání by chtěl L. Halenkovský rozšířit. Ale jak se říká – nejsou lidi. Přesnější by ale bylo říci, že lidi by byli, kdyby byly peníze. Už nyní jedou většinou na holé tarify, po změně stupnice platových tříd jsou převážně zařazeni do deváté až desáté třídy. Všechno podle pravidel, ale jinak – nic moc. Pro rozšíření nabídky vzdělávání by potřeboval přijmout jednoho člověka, který by se o tuto oblast staral. Už by to nešlo řešit formou objednání organizační práce, kterou pak platí fakturou.

Budoucnost dalšího vzdělávání organizovaného střediskem služeb školám úzce souvisí s budoucností zdejšího pedagogického centra. Jak mi potvrdil místohejtman Antonín Podzimek, Středočeský kraj patří mezi ty, kde řada radních není z představy, že by měl kraj PC od MŠMT převzít, příliš nadšena. Jsou vlastně tři možnosti – PC zanikne a jeho nabídku si rozeberou další poskytovatelé vzdělávacích služeb – těch soukromých (a taky velmi často pěkně drahých) je jako much. Nebo se středisko a centrum zase spojí, středisko převezme jeho činnost i nabídku. To by se asi řediteli Halenkovskému líbilo nejvíc. A třetí možností by bylo převzetí PC krajem. To by pochopitelně zase nejvíc vyhovovalo pedagogickému centru. V takovém případě by však asi veškerá vzdělávací činnost přešla ze střediska právě na centrum. „To by mě mrzelo, to by mě mrzelo,“ pokyvuje zamyšleně hlavou L. Halenkovský, který by se těšil na to, že se svou nabídkou akreditovaných vzdělávacích akcí středisko vstoupí do očekávaného systému kariérního růstu. Musí ale čekat na rozhodnutí kraje. Oblast školních vzdělávacích služeb teď žije v nejistotě.

RADMIL ŠVANCAR

Z informačního letáku příbramského Střediska služeb školám

Středisko služeb školám Příbram je organizace zřizovaná Středočeským krajem. SSŠ koordinuje a zabezpečuje informační systém ve školství, zajišťuje sběr dat a informací pro Středočeský kraj a KÚ, zabezpečuje systém dalšího vzdělávání a zájmové činnosti žáků, učitelů a ostatních školských pracovníků a poskytuje služby předškolním zařízením, školám a školským zařízením v oblastech dopravy, zásobování učebnicemi, učebními pomůckami a školními potřebami. Provádí zpracování mezd a účetnictví výše uvedeným zařízením, nabízí služby v oblasti investic a stavebního dozoru, provozuje sklad učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb, půjčuje školám a školským zařízením videokazety a poskytuje služby formou internetu, zajišťuje zprostředkování počítačového servisu a vybavení softwarem podle požadavků jednotlivých škol a školských zařízení.

 
< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz