archiv
Učitelské noviny č. 17/2004
tisk článku

Zákon situaci zkomplikuje, leckdy i prodraží

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) přišlo s nápadem předložit zákon, který má zvýšit prestiž učitelského stavu. V důvodové zprávě k návrhu zákona se píše, že je třeba usilovat o zvýšení a posílení profesního postavení pedagogů ve společnosti a že je nezbytné vytvořit právní rámec, který pedagogickým pracovníkům zajistí zlepšení podmínek a pozmění systém odměňování. Systém odměňování pozmění dokonce tak, že nebude založen jen na délce praxe, ale i na profesním růstu učitele. Jinými slovy: ministerstvo má ambici vytvořit normu, podle které se právně nezpochybnitelným způsobem pozná, kdo je dobrým a kdo lepším učitelem. A nastává klasický problém: „Jak to poznat“?


Ministerští úředníci v tom mají zřejmě jasno, především o tom nesmí rozhodovat ředitel školy. Po plošně platných tarifech a věkovém automatu se proto navrhuje zavést další „vnucené“ pravidlo. Lepší je ten učitel, který byl vyškolen v ministerstvem schválených institucích. Prohlášení o zvýšení prestiže pedagogů tak není korektní. Předkládaná právní úprava se nebude týkat všech učitelů, ale jen vybraných. Například učitel církevní či soukromé školy bude sice považován formálně za pedagogického pracovníka, ale ve skutečnosti jen tak „napůl“. Jeho profesní postavení vládu nezajímá a nezajímá ji ani jeho odměňování. Celá pasáž o kariérním růstu se ho totiž netýká. Stává se tedy učitelem druhé kategorie?

Schválení této normy povede v praxi ke spoustě paradoxních až komických případů. Představme si například, že se o práci uchází mladý ambiciózní učitel, který ovládá hned několik cizích jazyků. Právě se oženil a hledá alespoň průměrně placenou práci v místě bydliště. Je u nás promovaným učitelem angličtiny a navíc získal absolvováním jazykového studia na prestižní zahraniční univerzitě v Oxfordu další certifikát dokládající jeho kompetence v této oblasti. Poté dokonce působil tři roky jako učitel v zahraničí. Co mu škola podle vládou navrhovaného zákona může nabídnout? Praxi sice má, ale nikoliv v souladu s navrhovaným zákonem. Všude ve světě uznávaný diplom sice získal, ale bohužel Oxford není akreditován jako vzdělávací zařízení MŠMT. A navíc nemá v souladu s požadavkem vyhlášky potvrzení o absolvovaném tzv. „uvádění do praxe“. Co s tím? Podle toho, co ministerstvo pro učitele připravilo, může být náš uchazeč považován za učitelského začátečníka, který smí pracovat pouze pod dozorem jemu přiděleného učitele. A protože mu ředitel školy podle zákona nesmí přidělit náročnější práci, nezbude našemu mladému učiteli nic jiného, než zůstat na základním platu. Očekával by někdo, že takto jazykově vybavený člověk zůstane za těchto podmínek ve školství?

Že je tento příklad příliš vzdálený naší realitě? Podívejme se tedy na druhý příklad. Představme si učitele malotřídky v zapadlé šumavské vesnici. Když se dříve – dal-li Bůh –přihodilo to štěstí, že se našel altruista, který chtěl na takové škole učit, snažili se mu všichni vyjít vstříc a ve školství (a ještě mimo velké město) ho udržet. Podle navrhovaných změn to ale bude jiné. Nejprve bude potřeba vyrobit „papír“, ve kterém ředitel školy sám sebe určí tzv. „uváděcím učitelem“ (více učitelů totiž na škole není) – to pro případ inspekce, aby bylo dostáno liteře zákona. Dále ve vzdáleném místě vyhledá ředitel školy instituci, která disponuje akreditací MŠMT. Navštíví tuto instituci, nechá si předložit doklad o platné akreditaci a požádá o součinnost při tzv. „uvádění“ (tedy přípravě učitele do samostatné praxe). Dohodne se na tom, že společně pro nového učitele připraví roční plán jeho vzdělávání a přejde k otázce: „Co za to“? Expertní služby nejsou levné, a tak náklady mohou činit 1500 Kč za hodinu plus cestovné. Za rok povinné zákonné spolupráce při „uvádění“, včetně náročného závěrečného hodnocení adepta na učitele, tak celý proces vyjde na 30 – 40 tisíc korun. Za takový náborový příspěvek však možná škola získá učitele již „uvedeného“. Tak raději adepta novice odmítne.

Podobných příkladů je v zákoně samozřejmě více. I tak jednoduchá věc, kterou je přijmutí nového učitele, který tento obor vystudoval, zákon dokáže nejen zkomplikovat, ale i prodražit. Navíc novela neposílí kvalitu vzdělávání a ani nezvýší prestiž učitelského stavu.

ZBYNĚK NOVOTNÝ (ODS),
poslanec PSP ČR

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz