archiv
Učitelské noviny č. 16/2006
tisk článku

Projekt živly

Žáci 9. tříd A a B v ZŠ Děčín 32 si vyzkoušeli, co znamená vyučovat a hlavně – vyučovat zajímavě. V naší škole se uskutečnil již několikátý projektový den. Tentokrát se tématem staly přírodní živly. Deváťáci tak završili téměř dvouměsíční skupinovou práci, se kterou seznámili mladší spolužáky ze šestého, sedmého a osmého ročníku.

V polovině října byli v každé 9. třídě vybráni čtyři šikovní žáci jako vedoucí jednotlivých skupin. Ti si pak vylosovali členy svých týmů a živel, který bude jejich skupina zkoumat a představovat. Učitelé přírodních věd rozdělili témata tak, že v každé třídě pracovaly paralelně dvě skupiny na stejném tématu a měly se vzájemně doplňovat. To znamená, že dvě skupiny pracovaly na tématu „voda“, dvě na tématu „vzduch“ a totéž platilo i o zemi a ohni.

Během hodin fyziky, chemie, přírodopisu, ale i zeměpisu a občanské výchovy sbírali žáci v průběhu listopadu a prosince materiály. Důraz byl kladen zejména na mezipředmětové vztahy. Po přípravě obsahu se jednotlivé skupiny vrhly na promýšlení formy, jakou budou informace svým mladším spolužákům předávat či předvádět. Do prezentace se museli zapojit úplně všichni. To se také podařilo. Každá skupina dostala „svoji“ učebnu, kde měla výsledky práce prezentovat. Místnosti si žáci vyzdobili materiály, které si připravili v hodinách výtvarné výchovy. Některé skupiny se oblékly tak, aby barvou oblečení svůj živel znázorňovaly.

Žáci 6. – 8. ročníku procházeli po dvaceti minutách jednotlivými stanovišti a sledovali výkony starších spolužáků. Většina účinkujících se do projektu opravdu ponořila. A tak jsme mohli sledovat Isaaca Newtona objevujícího gravitační zákon, mimozemšťany zkoumající Zemi ze všech stran, Archiméda při přemítání nad vztlakovou silou ve vodě, pana Torricelliho při měření atmosférického tlaku, oběh vody v přírodě… Vystoupili jsme až do vrchních vrstev atmosféry a opět sestoupili až do jádra Země. Pozorovali jsme, co se děje uvnitř hvězd. Při simulaci tornáda, povodně či požáru jsme situaci využili i k tomu, aby si žáci zopakovali pravidla ochrany a bezpečnosti v krizových situacích.

Deváťáci si svůj projektový den opravdu užili. A jejich mladší spolužáci se do práce zapojili také – byly pro ně připraveny zajímavé otázky a úkoly týkající se předvedeného učiva. Většinu materiálů žáci využili i po skončení projektu – nejen jako studijní pomůcky do dalších hodin, ale také k výzdobě učeben přírodních věd a chodeb školy.

Na žácích devátých ročníků bylo vidět, že je trochu zaskočilo, jak je těžké udržet pozornost posluchačů, mluvit před publikem. Zjistili, že je důležité opravdu rozumět tomu, co vykládají, aby je nezaskočil nečekaný dotaz. Poznali, že nejjednodušší je sice prostý výklad, ale pro posluchače je také nejméně přitažlivý.

Vyučující ale měli důvod především chválit. Potěšilo je nejen to, že si deváťáci většinu informací zpracovali téměř sami, ale i výborné nápady, jak informace prezentovali. Také bylo vidět, jak se žáci s každým dalším projektem zdokonalují při vyhledávání a zpracování informací i při prezentaci své práce. A tak víme, že projekt „Živly“ na ZŠ Děčín 32 rozhodně nebyl poslední.

Jaroslav Hauzírek,
Děčín

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz