archiv
Učitelské noviny č. 16/2004
tisk článku

Celostátní soutěž Aranžér - Junior 2004

V březnu se konala již 4. celostátní soutěž žáků učebního oboru aranžér, kterou pořádala Střední průmyslová škola dopravní, Střední odborné učiliště a Učiliště, a. s. z Prahy 5, společně se Středním odborným učilištěm obchodu a služeb z Prahy 9.

Právě odloučené pracoviště „ROHANSKÝ OSTROV“ první jmenované školy se stalo místem, kde se v jedenácti kategoriích soustředilo 147 prací žáků učebního oboru aranžér i studentů nástavbového studia z 21 škol celé republiky.

Příprava soutěže začala již v minulém roce, kdy byly pečlivě vybírány tématické okruhy jednotlivých kategorií, vhodné prostory, potřebné vybavení, podmínky pro hodnocení včetně potřebných hodnotících listin. Důležitým úkolem bylo též zabezpečení stravování, ubytování, ale i doprovodný program pro účastníky. Všechny tyto úkoly přípravný tým složený z pracovníků obou škol velmi dobře zvládl, o čemž svědčí pochvalné projevy zúčastněných.

V první den zahájení soutěže zavládl odlišný ruch od běžného výukového dne. Učebny se postupně měnily ve výtvarné salony, kde se vystavovala počítačová grafika, zaměřená na knižní obaly a vinné etikety, plakáty, koláže a probíhala kresba zátiší. Aranžovaly se výlohy v připravených „kójích“, tělocvična se změnila ve výstavní sál maket výkladních skříní a zároveň zde probíhalo aranžování látek na drátěný program. Druhý den přibyla poslední, divácky velmi úspěšná disciplína, špendlení na živý model. Suterén se proměnil v přehlídku rozličných zvířat, tzv. kašírovaných modelů doplněnou o díla zhotovené libovolnou výtvarnou technikou.

Druhý den, kdy soutěžící žáci dokončovali své práce, byl při společném jednání zástupců přítomných škol dán podnět ke vzniku Společenstva aranžérů ČR, které by hájilo profesní zájmy, sjednocovalo výukové programy, podílelo se na vydávání kvalitních učebnic a rozvíjelo další spolupráci mezi jednotlivými členy.

Soutěž můžeme hodnotit jako vydařené pracovní setkání mladých lidí s fantazií, tvůrčí invencí, ale hlavně se zájmem o svůj obor. Některé jejich práce by byly srovnatelné s prácemi profesionálů. A bylo určitě dobře, že soutěž neprobíhala za zavřenými dveřmi. Stovky žáků zúčastněných škol a dalších zájemců se přišlo podívat, zda právě jejich škola jde tím správným směrem. Pro další rok bude pořadatelem soutěže ARANŽÉR – JUNIOR 2005 škola v srdci Vysočiny, ve Žďáru nad Sázavou, která nebude mít před sebou jistě lehký úkol, neboť pomyslná laťka byla stanovena hodně vysoko.

Výsledky včetně dalších fotografií z průběhu soutěže jsou pro zájemce umístěny na adrese www.sps-sou.cz.

Michal Jiroušek

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz