archiv
Učitelské noviny č. 15/2004
tisk článku

K integraci mentálně postižených

MŠMT ČR, odbor 24-speciálního vzdělávání vytváří v rámci koncepce vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i nové možnosti pro vzdělávání dětí s mentálním postižením. Zaváděny jsou nové vzdělávací programy pro děti s těžkým mentálním postižením ve speciálních školách (Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy), umožněna je však i integrace žáků s mentálním postižením do základních škol.

Obě možnosti předpokládají velmi náročné organizační, personální i materiální zajištění, které školy úspěšně zvládaly v době pokusného ověřování za odborného vedení Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a koordinace našeho odboru.

Především základní školy, které jsou připraveny od školního roku 2004/2005 poprvé na přání rodičů integrovat žáka s mentálním postižením, nemají zatím dostatečné zkušenosti s tvorbou jeho individuálního vzdělávacího programu, který musí být sladěn s chodem základní školy. Vzhledem k množství dotazů na toto téma bylo připraveno „Sdělení MŠMT o hodinové dotaci učebního plánu individuálně integrovaného žáka s mentálním postižením v základní škole č.j. 15 699/2004-24“. Zveřejněno je také v dubnovém Věstníku MŠMT.

Odbor 24 MŠMT je společně se speciálně pedagogickými centry pro mentálně postižené připraven zajistit veškeré poradenské, konzultační a další odborné služby k výše uvedené problematice tak, aby vzdělávání dětí s mentálním postižením v ČR úspěšně probíhalo po obou variantních a často se prolínajících úrovních – integrovanou formou ve školách hlavního vzdělávacího proudu a vysoce odbornou profesionální speciálně pedagogickou péčí ve speciálních školách.

Marta Teplá,
MŠMT ČR, odbor speciálního vzdělávání

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz