archiv
Učitelské noviny č. 41/2004
tisk článku

Změní rámcové vzdělávací programy českou školu?


Odpověď na anketní otázku z webu UN


Na rámcové programy se jistě právem těší všichni ti, kdo mají jistou vizi o škole jako o místě setkávání a formálního i neformálního vzdělávání. Vzdělávání, které se bude odehrávat jak ve škole, tak mimo zdi budovy a v neposlední řadě v prostorách jiných organizací, s pomocí rozličných odborníků z partnerských organizací, o.p.s., o.s. apod. Organizačně náročnější, ale také pestřejší vyučování, rozložené do více hodin, nesvázané zvoněním, které vyjde vstříc obcím, rodičům a dalším zainteresovaným. Těšíme se ale hlavně na více práce; pravda, konečně bude škola živější a skutečně naše. SNAD...

To vše očekáváme jistě právem. Jsem zvědav, jak se ale rámce budou tvůrčím způsobem naplňovat v kolektivech, kde převažujícím pohledem na věc je "to odučit", kde odpovědnost za výsledný profil žáka je pouze prázdná floskule. Jsem vskutku zvědav, jak budou motivováni tvůrci plánů škol, jak a z čeho budou odměněni, budou za dosažené vzdělání a podíl na změně školství jako takového mít nárok na zařazení alespoň do té tzv. třináctky; jaké jsou možnosti takového zařazení; proč se to neděje... Jestlipak budou školy v budoucnu dostávat dotace na základě zajímavějších kritérií, než je počet žáků? Je to opravdu známka kvality odvedené práce? Pro pana ministra Škromacha a další, kteří považují vzdělávání a výchovu dětí za tržní prostor, nejspíše ano.

Synteticky pojato, je třeba pomoci školám v organizování týmové práce, podpořit vzdělávání učitelů a nabídnout jim jistou možnost kariéry v závislosti na jejich iniciativě. jinak se škola nezmění. 2000 Kč hrubého, ale ani 5000, Kč neřeší nic, tedy skoro nic. Ale politicky málo zajímavý, protože velmi komplexní problém vzdělávání bohužel nikdy nebude tak palčivý jako jezy na Labi a nebo průmyslové zóny. Zadávání takových zakázek, to je přeci (a nejen politické) terno... Naopak škola, když žádá o dotaci na projekty, musí díky spravedlivým pravidlům EU, jejíž peníze nás již léta drží nad vodou, vyúčtovat každé euro. Politici sedící v komisích výběrových řízení na státní a regionální zakázky se naopak řídí svými vlastními, měkkými (ó, jak postmoderní) pravidly.

Osobně se mi vskutku dobře neučí a jako nositel poslání šířit dobro a pozitivní pohled na dění ve světě vezdejším se opravdu necítím.

Petr M. Koubek,
Biskupské gymnázium Varnsdorf

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz