archiv
Učitelské noviny č. 13/2004
tisk článku

Pokyn na cestě k Ústavnímu soudu

Informace se objevila na začátku března: šest obcí Libereckého kraje se rozhodlo bránit u Ústavního soudu proti dopadu pokynu ministryně školství k udělování výjimek školám. Podle obcí ministerské podmínky školy zlikvidují. Obracejí se proto dopisem na kolegy v čele obecních zastupitelstev, aby je podpořili.


Co vás na pokynu rozzlobilo natolik, že jste se rozhodli pro tak razantní řešení? – zeptali jsme se JIŘÍHO LÖFFELMANNA, starosty obce Skalice u České Lípy, který je spolu s kolegy z Provodína, Jestřebí, Křižan, Rynoltic a Hlavice pod dopisem podepsán. 

„Už samotný princip. Pokyn prakticky znemožní představitelům samosprávy rozhodovat o škole, kterou zřizuje. Uznávám, že dětí je čím dál tím míň, ale všechno spočítat nelze. Pro nás není rozhodující, jak daleko nebo blízko je další plně organizovaná  škola. Před volbami jsem občanům Skalice slíbil, že budu dbát na blaho obce. A s tím se pokyn MŠMT neslučuje.“

Škola ve Skalici má všech devět ročníků. Na 2. stupni je sice nespojuje, ani o tom neuvažuje, ale do limitu se s průměrem 13 žáků na třídu zdaleka nevejde. Momentálně je na tom, pokud jde o počet žáků, nejhůř za poslední roky.

„Tohle období je skutečně kritické, ale zároveň vytváříme podmínky, které k nám začínají lákat nové obyvatele. Když jsem před devíti lety nastoupil do funkce, měla Skalice 1060 obyvatel, dnes jich je 1260. Ale to ještě zdaleka ideální podmínky nebyly. Až na kanalizaci už jsme vybudovali veškeré sítě – spolu s ČEZ elektřinu, obec je plynofikovaná. Narůstá zájem o pozemky, na nichž by hlavně mladí mohli stavět. Předpokládáme, že do pěti deseti let by obec mohla mít přes 1500 obyvatel. Jistě že není možné klást mezi počet obyvatel a počet dětí plnících povinnou školní docházku přímou úměru, ale myslím, že aspoň s jedním dítětem na rodinu se počítat dá. Věřím, že pak podmínku průměrného počtu žáků na třídu splníme.“

ŠKOLA ZA KAŽDOU CENU?

I když obec zatím netuší, kolik peněz by měla do školy vložit, jsou zastupitelé rozhodnuti požadovanou částku dát. Před rokem vzali do stavu obce školníka, teď jsou připraveni podílet se i na přímých nákladech.

„Ovšem pokud budou reálně vypočteny. Normativy nám paradoxně přišly až koncem února. S panem ředitelem jsme domluveni, že zpracuje ekonomický přehled.“

Vadí, že by o výjimku nesměla žádat plně organizovaná škola, pokud má v dosahu 15 km (měřeno po silnici) jinou plně organizovanou školu.

„Pokyn také říká, že zřizovatel musí doložit, že během tří let se demografickým vývojem situace změní. Ale tři roky jsou pro dlouhodobější vývoj příliš krátká doba.“

Budete školu v obci hájit za každou cenu?

„Určitě. Mohli bychom se teoreticky bavit o tom, že nějaký čas budou žáci 2. stupně dojíždět jinam. Nebyl by to problém, nedaleko je Nový Bor a Česká Lípa. Jenže až za pár let bude obec plně organizovanou školu potřebovat, kdo ji dá dohromady? Nehledě k tomu, že zájemci o pozemky na výstavbu rodinných domků se v první řadě ptají: Máte v obci školu? A jakou? Co jim mám říkat? Že zatím ji máme, ale jenom na rok, protože na delší dobu už MŠMT výjimky neudělí? Tím bych je asi moc nepřesvědčil.“

CO DÁL...

Navzdory problémům s odesíláním dopisu elektronickou poštou, se do poloviny března sešlo na Obecním úřadě v Křižanech více než sto podporujících zpráv. Místního starostu JANA ZÍTKO to pochopitelně těší. „V dopise vysvětlujeme, proč nejsme s pokynem MŠMT spokojeni a končíme výzvou: Kdo s naším názorem souhlasí, ať pošle ano. Někdo přidá pár vět, jiný napíše strohé ano, ale třeba na celou stránku se třemi vykřičníky. Zatím nepřišel jediný záporný ohlas.“

Škola v Křižanech letos ročníky na 2. stupni slučuje. Od příštího školního roku už to nebude možné. Nezbude tedy nic jiného, než sloučit ročníky na 1. stupni a na druhém ponechat méně naplněné třídy. Zatím propočítali, že by o výjimku žádat nemuseli.

„Protestujeme z principu, nemůže si přece nechat všechno líbit. Byli jsme občany pověřeni, abychom se o svůj venkov starali. Proto ta výzva.“ 

Právník zatím shání podklady pro sestavení stížnosti k Ústavnímu soudu.

„Musíme však reagovat na vývoj situace v souvislosti s projednáváním vládního návrhu školského zákona ve sněmovně. Uvažujeme o tom, že zkontaktujeme některého z poslanců, aby se našemu problému věnoval. Ale pokud by zůstala v navrhovaném školském zákoně formulace, kterou jsem si přečetl na internetu, byli bychom spokojeni,“ připomíná J. Löffelmann. „Zákon zde říká, že do 20 % nahoru i dolů rozhoduje o existenci školy zřizovatel. To by nám vyhovovalo. Pak by stížnost neměla smysl.“

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

PROTEST

My, představitelé většinou malých obcí, které jsou zřizovateli škol, jsme se počátkem roku 2004 na pozvání KÚ Liberec-odbor školství, setkali na společném „školení“ na téma: Jak zacházet s Pokynem ministryně školství k udělování výjimek školám (č.25936/2003-22).

Chápeme, že v době, kdy ubývá žáků, mohou být různá ekonomická opatření na úseku školství na místě. Když se však nad kroky (jmenovitě „pokynem“) ministryně školství hlouběji zamyslíme, zjistíme, že spíše než úspory předznamenává postupnou likvidaci života na venkově, neboť škola je mnohdy posledním zprostředkovatelem kultury na venkově, škola na sebe váže dopravní obslužnost i zaměstnanost. Existence školy ve vsi bývá základním předpokladem pro příchod potenciálních mladých dosídlenců, kteří zejména jsou zárukou rozvoje venkova. Striktní znění pokynu zbavuje obce možnosti rozhodnout o budoucnosti své školy. Nepochopitelné je to tím více, že jsme byli v loňském roce donuceni změnit naše školy na PO s právní subjektivitou.

Po zvážení uvedeného dospělo několik z nás k přesvědčení, že již nelze nečinně přihlížet bezuzdné svévoli nekompetentních experimentátorů, neboť škody, které mohou napáchat, budou nevratné, trvalé. Považujeme proto za nezbytné semknout obce ke společnému postupu proti uvedenému „pokynu“ a iniciovat přijetí takových zákonů a pokynů, které budou potřeby venkova respektovat. Tento postup považujeme za opodstatněný tím spíš, že šetření na úkor venkovských škol je ve světle permanentních finančních skandálů a rozhazování, způsobeného neschopností a nemravností odpovědných, nepřijatelné.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, někteří z nás nyní se školními normativy problémy nemáme, a někteří z nás vůbec školu nemají. Přesto popsanou problematiku obecně cítíme jako ohrožení trvale udržitelného rozvoje venkova, za který přeci jsme odpovědni. Z tohoto pocitu odpovědnosti Vás proto voláme ke spoluúčasti na protestu vůči „pokynu“ ministryně školství. Domníváme se, že se diskutované téma dotýká prakticky všech obcí s počtem pod 2000 obyvatel. Prosíme Vás proto, uznáte-li to za vhodné, abyste prostou odpovědí ANO (e-mailem či poštou) vyjádřili souhlas s protestem vůči „pokynu“, na e-mail: oukrizany@volny.cz

Starostové za obce:
Hlavice, Jestřebí, Křižany,Provodín, Rynoltice, Skalice u Č.Lípy (Liberecký kraj)

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz